Çözüldü serverinfo problem

Bu konu çözüme ulaştırılmıştır. Çözüm için konuya yazılan tüm yorumları okumayı unutmayın. Eğer konudaki yorumlar sorununuzu çözmediyse yeni bir konu açabilirsiniz.
Durum
İçerik kilitlendiği için mesaj gönderimine kapatıldı.

Kuqsal

Yasaklanmış Üye
Cezalı
Mesaj
74
Beğeni
9
Puan
74
Benim ip dosyam serverinfo yerine intrologin'de ben bunu serverinfoya taşımak istiyorum nasıl yapılır anlatır mısınız.


intrologin.py:
import ui, app, base64, net
import snd, systemSetting
import ime, localeInfo, dbg, constInfo
import os, serverCommandParser
import uiCommon, uiScriptLocale, musicInfo, wndMgr

app.SetGuildMarkPath("Razuning2")

dataDir = "hshield/asc/"
AccountName = None

accounts = {
  0 : {"id" : "", "pwd" : "" , "time" : ""},
  1 : {"id" : "", "pwd" : "" , "time" : ""},
  2 : {"id" : "", "pwd" : "" , "time" : ""},
  3 : {"id" : "", "pwd" : "" , "time" : ""},
  4 : {"id" : "", "pwd" : "" , "time" : ""},
  5 : {"id" : "", "pwd" : "" , "time" : ""}
}

def encode(string, key):
  encoded_chars = []
  for i in xrange(len(string)):
    key_c = key[i % len(key)]
    encoded_c = chr(ord(string[i]) + ord(key_c) % 256)
    encoded_chars.append(encoded_c)
    encoded_string = "".join(encoded_chars)
  return base64.encodestring(encoded_string)

def decode(string, key):
  decoded_chars = []
  string = base64.decodestring(string)
  for i in xrange(len(string)):
    key_c = key[i % len(key)]
    encoded_c = chr(abs(ord(string[i]) - ord(key_c) % 256))
    decoded_chars.append(encoded_c)
    decoded_string = "".join(decoded_chars)
  return decoded_string
  
def parseAccountFile(fileName):
  file = open(fileName, "r")
  lines = file.readlines()
  for i in range(len(lines)):
    id, pwd, time = lines[i].replace("\n","").split("~~~")
    accounts[i]["id"] = id
    accounts[i]["pwd"] = pwd
    accounts[i]["time"] = time
  file.close()
    
def saveAccountFile(fileName):
  file = open(fileName, "w")
  for i in range(len(accounts)):
    file.write("%s~~~%s~~~%s\n" % (accounts[i]["id"].replace("\n",""),accounts[i]["pwd"].replace("\n",""),accounts[i]["time"].replace("\n","")))
  file.close()
  
  
  def __init__(self, stream):
    ui.ScriptWindow.__init__(self)
    net.SetPhaseWindow(net.PHASE_WINDOW_LOGIN, self)
    net.SetAccountConnectorHandler(self)
    self.stream = stream
    self.isNowCountDown = FALSE
    self.connectingDialog = None
    parseAccountFile("account_list.txt")
    self.__LoadScript("loginekrani/code/loginekrani.py")

  def Open(self):
    self.loginFailureMsgDict = {
      "ALREADY"  : localeInfo.LOGIN_FAILURE_ALREAY,
      "NOID"    : localeInfo.LOGIN_FAILURE_NOT_EXIST_ID,
      "WRONGPWD"  : localeInfo.LOGIN_FAILURE_WRONG_PASSWORD,
      "FULL"    : localeInfo.LOGIN_FAILURE_TOO_MANY_USER,
      "SHUTDOWN"  : localeInfo.LOGIN_FAILURE_SHUTDOWN,
      "REPAIR"  : localeInfo.LOGIN_FAILURE_REPAIR_ID,
      "BLOCK"    : localeInfo.LOGIN_FAILURE_BLOCK_ID,
      "QUIT"    : localeInfo.LOGIN_FAILURE_WRONG_MATRIX_CARD_NUMBER_TRIPLE,
      "BESAMEKEY"  : localeInfo.LOGIN_FAILURE_BE_SAME_KEY,
      "NOTAVAIL"  : localeInfo.LOGIN_FAILURE_NOT_AVAIL,
      "NOBILL"  : localeInfo.LOGIN_FAILURE_NOBILL,
      "BLKLOGIN"  : localeInfo.LOGIN_FAILURE_BLOCK_LOGIN,
      "WEBBLK"  : localeInfo.LOGIN_FAILURE_WEB_BLOCK,
    }
    
    self.loginFailureFuncDict = {
      "WRONGPWD"  : self.__DisconnectAndInputPassword,
      "QUIT"    : app.Exit,
    }
    snd.SetSoundVolume(systemSetting.GetSoundVolume())
    ime.AddExceptKey(91)
    ime.AddExceptKey(93)
    net.Disconnect()
    app.ShowCursor()
    self.Show()
    self.edit_id.SetFocus()
    self.__LoadAccounts()
    self.__SelectChannel(0)

    
  def Close(self):
    if self.connectingDialog:
      self.connectingDialog.Close()
    self.connectingDialog = None
    self.KillFocus()
    self.Hide()
    self.edit_id = None
    self.edit_pwd = None
    self.stream.popupWindow.Close()
    self.text_account = []
    self.loginFailureFuncDict=None
    ime.ClearExceptKey()
    app.HideCursor()
    
  def __del__(self):
    net.ClearPhaseWindow(net.PHASE_WINDOW_LOGIN, self)
    net.SetAccountConnectorHandler(0)
    ui.ScriptWindow.__del__(self)
    
  def __LoadScript(self, fileName):
    try:
      pyLoader = ui.PythonScriptLoader()
      pyLoader.LoadScriptFile(self, fileName)
    except:
      import exception
      exception.Abort("poccix_login.py ## __LoadScript.LoadScriptFile")
    try:
      self.background    = self.GetChild("background")
      self.btn_login    = self.GetChild("btn_login")
      self.edit_id    = self.GetChild("edit_id")
      self.edit_pwd    = self.GetChild("edit_pwd")
      self.exitButton    = self.GetChild("exit_button")
      self.logo    = self.GetChild("logo")
      self.discordbutton    = self.GetChild("discord_button")
      self.erdobutton    = self.GetChild("xx_x")
      self.facebookbutton    = self.GetChild("facebook_button")
      self.btn_channel  = {
        0 : self.GetChild("btn_channel_01"),
        1 : self.GetChild("btn_channel_02"),
        2 : self.GetChild("btn_channel_03"),
        3 : self.GetChild("btn_channel_04"),
      }
      self.btn_select = {
        0 : self.GetChild("btn_select_01"),
        1 : self.GetChild("btn_select_02"),
        2 : self.GetChild("btn_select_03"),
        3 : self.GetChild("btn_select_04"),
        4 : self.GetChild("btn_select_05"),
        5 : self.GetChild("btn_select_06"),
      }
      self.btn_delete = {
        0 : self.GetChild("btn_delete_01"),
        1 : self.GetChild("btn_delete_02"),
        2 : self.GetChild("btn_delete_03"),
        3 : self.GetChild("btn_delete_04"),
        4 : self.GetChild("btn_delete_05"),
        5 : self.GetChild("btn_delete_06"),
      }
      self.btn_add = {
        0 : self.GetChild("btn_add_01"),
        1 : self.GetChild("btn_add_02"),
        2 : self.GetChild("btn_add_03"),
        3 : self.GetChild("btn_add_04"),
        4 : self.GetChild("btn_add_05"),
        5 : self.GetChild("btn_add_06"),
      }
      self.text_account = {
        0 : self.GetChild("text_account_01"),
        1 : self.GetChild("text_account_02"),
        2 : self.GetChild("text_account_03"),
        3 : self.GetChild("text_account_04"),
        4 : self.GetChild("text_account_05"),
        5 : self.GetChild("text_account_06"),
      }
    except:
      import exception
      exception.Abort("poccix_login.py ## __LoadScript.GetChild")
    try:
      self.btn_login.SetEvent(ui.__mem_func__(self.__Connect))
      for ch in range(len(self.btn_channel)):
        self.btn_channel[ch].SetEvent(ui.__mem_func__(self.__SelectChannel),ch)
      for accid in range(len(self.btn_select)):
        self.btn_select[accid].SetEvent(ui.__mem_func__(self.__SelectAccount),accid)
      for delid in range(len(self.btn_delete)):
        self.btn_delete[delid].SetEvent(ui.__mem_func__(self.__DeleteAccount),delid)
      for addid in range(len(self.btn_add)):
        self.btn_add[addid].SetEvent(ui.__mem_func__(self.__SaveAccount),addid)
      self.edit_id.SetReturnEvent(self.edit_pwd.SetFocus)
      self.edit_id.SetTabEvent(self.edit_pwd.SetFocus)
      self.edit_pwd.SetReturnEvent(ui.__mem_func__(self.__Connect))
      self.edit_pwd.SetTabEvent(self.edit_id.SetFocus)
      self.exitButton.SetEvent(ui.__mem_func__(self.OnPressExitKey))
      self.discordbutton.SetEvent(ui.__mem_func__(self.Discord))
      self.erdobutton.SetEvent(ui.__mem_func__(self.erdographic))
      self.facebookbutton.SetEvent(ui.__mem_func__(self.Facebook))
    except:
      import exception
      exception.Abort("poccix_login.py ## __LoadScript.SetEvent")
      
  # ADDITIONAL FUNCTIONS
  
  def __Connect(self, id = FALSE, pwd = FALSE):
    if not id:
      id = self.edit_id.GetText()
      pwd = self.edit_pwd.GetText()
    if id == "":
      self.PopupNotifyMessage(localeInfo.LOGIN_INPUT_ID, self.SetIDEditLineFocus)
      return
    if pwd == "":
      self.PopupNotifyMessage(localeInfo.LOGIN_INPUT_PASSWORD, self.SetPasswordEditLineFocus)
      return
      
      
    global AccountName
    AccountName = id
      
    if constInfo.SEQUENCE_PACKET_ENABLE:
      net.SetPacketSequenceMode()
    self.stream.popupWindow.Close()
    self.stream.popupWindow.Open(localeInfo.LOGIN_CONNETING, self.SetPasswordEditLineFocus, localeInfo.UI_CANCEL)
    self.stream.SetLoginInfo(id, pwd)
    self.stream.Connect()
    
  def __SaveAccount(self, addid):
    id = self.edit_id.GetText()
    pwd = self.edit_pwd.GetText()
    if id == "" or pwd == "":
      self.PopupNotifyMessage("Id ve Şifrenizi Giriniz.")
      return
    salt = "Razuning"
    accounts[addid] = {"id" : encode(id, salt), "pwd" : encode(pwd, salt), "time" : salt}
    self.__LoadAccounts()
    
  def __Close(self):
    app.Exit()
    
  def __SelectAccount(self, accid):
    if accounts[accid]["id"] == "":
      return
    self.__Connect(decode(accounts[accid]["id"],accounts[accid]["time"]), decode(accounts[accid]["pwd"],accounts[accid]["time"]))
  
  def __DeleteAccount(self, delid):
    accounts[delid] = {"id" : "", "pwd" : "", "time" : ""}
    self.__LoadAccounts()
      
  def __SelectChannel(self, ch):
    for i in range(len(self.btn_channel)):
      self.btn_channel[i].SetUp()
    self.btn_channel[ch].Down()
    self.stream.SetConnectInfo(self.connection["ip"], self.connection["channel"][ch], self.connection["ip"], self.connection["auth"]) 
    net.SetServerInfo(self.connection["servername"] + " - CH" + str(ch+1))
    net.SetMarkServer(self.connection["ip"], self.connection["channel"][ch])
    app.SetGuildMarkPath("10.tga")
    app.SetGuildSymbolPath("10")

    
  def __LoadAccounts(self):
    saveAccountFile("account_list.txt")
    for i in range(len(self.text_account)):
      name = ""
      if accounts[i]["id"] == "":
        name = "Hesap Ekle"
      else:
        name = decode(accounts[i]["id"], accounts[i]["time"])
      self.text_account[i].SetText("0" + str(i + 1) + " - " + name )

  # MAIN/BASE FUNCTIONS
  
  def OnConnectFailure(self):
    snd.PlaySound("sound/ui/loginfail.wav")
    if self.connectingDialog:
      self.connectingDialog.Close()
    self.connectingDialog = None
    self.PopupNotifyMessage(localeInfo.LOGIN_CONNECT_FAILURE, self.SetPasswordEditLineFocus)

  def OnHandShake(self):
    snd.PlaySound("sound/ui/loginok.wav")
    self.PopupDisplayMessage(localeInfo.LOGIN_CONNECT_SUCCESS)

  def OnLoginStart(self):
    self.PopupDisplayMessage(localeInfo.LOGIN_PROCESSING)

  def OnLoginFailure(self, error):
    if self.connectingDialog:
      self.connectingDialog.Close()
    self.connectingDialog = None
    try:
      loginFailureMsg = self.loginFailureMsgDict[error]
    except KeyError:
      loginFailureMsg = localeInfo.LOGIN_FAILURE_UNKNOWN + error
    loginFailureFunc=self.loginFailureFuncDict.get(error, self.SetPasswordEditLineFocus)
    self.PopupNotifyMessage(loginFailureMsg, loginFailureFunc)
    snd.PlaySound("sound/ui/loginfail.wav")

  def __DisconnectAndInputID(self):
    if self.connectingDialog:
      self.connectingDialog.Close()
    self.connectingDialog = None

    self.SetIDEditLineFocus()
    net.Disconnect()

  def __DisconnectAndInputPassword(self):
    if self.connectingDialog:
      self.connectingDialog.Close()
    self.connectingDialog = None
    self.SetPasswordEditLineFocus()
    net.Disconnect()
  
  def PopupDisplayMessage(self, msg):
    self.stream.popupWindow.Close()
    self.stream.popupWindow.Open(msg)
    return

  def PopupNotifyMessage(self, msg, func=0):
    if not func:
      func=self.EmptyFunc

    self.stream.popupWindow.Close()
    self.stream.popupWindow.Open(msg, func, localeInfo.UI_OK)
  
  def SetIDEditLineFocus(self):
    if self.edit_id != None:
      self.edit_id.SetFocus()

  def SetPasswordEditLineFocus(self):
    if localeInfo.IsEUROPE():
      if self.edit_id != None:
        self.edit_id.SetText("")
        self.edit_id.SetFocus()
      if self.edit_pwd != None:
        self.edit_pwd.SetText("")
    else:
      if self.edit_pwd != None:
        self.edit_pwd.SetFocus()                
    
  def EmptyFunc(self):
    pass
    
  def TestOutput(self, txt):
    import dbg
    dbg.TraceError("TESTOUTPUT :::: %s" % (txt))
  
  def OnPressExitKey(self):
    app.Exit()

  def Discord(self):
    os.startfile("https://discord.gg/")
    return TRUE

  def erdographic(self):
    os.startfile("https://www.instagram.com/")
    return TRUE

  def Facebook(self):
    os.startfile("https://www.facebook.com/")
    return TRUE

class ConnectingDialog(ui.ScriptWindow):

  def __init__(self):
    ui.ScriptWindow.__init__(self)
    self.__LoadDialog()
    self.eventTimeOver = lambda *arg: None
    self.eventExit = lambda *arg: None

  def __del__(self):
    ui.ScriptWindow.__del__(self)

  def __LoadDialog(self):
    try:
      PythonScriptLoader = ui.PythonScriptLoader()
      PythonScriptLoader.LoadScriptFile(self, "UIScript/ConnectingDialog.py")
      self.board = self.GetChild("board")
      self.message = self.GetChild("message")
      self.countdownMessage = self.GetChild("countdown_message")
    except:
      import exception
      exception.Abort("ConnectingDialog.LoadDialog.BindObject")

  def Open(self, waitTime):
    curTime = time.clock()
    self.endTime = curTime + waitTime
    self.Lock()
    self.SetCenterPosition()
    self.SetTop()
    self.Show()    

  def Close(self):
    self.Unlock()
    self.Hide()

  def Destroy(self):
    self.Hide()
    self.ClearDictionary()

  def SetText(self, text):
    self.message.SetText(text)

  def SetCountDownMessage(self, waitTime):
    self.countdownMessage.SetText("%.0f%s" % (waitTime, localeInfo.SECOND))

  def SAFE_SetTimeOverEvent(self, event):
    self.eventTimeOver = ui.__mem_func__(event)

  def SAFE_SetExitEvent(self, event):
    self.eventExit = ui.__mem_func__(event)

  def OnUpdate(self):
    lastTime = max(0, self.endTime - time.clock())
    if 0 == lastTime:
      self.Close()
      self.eventTimeOver()
    else:
      self.SetCountDownMessage(self.endTime - time.clock())

  def OnPressExitKey(self):
    return TRUE
@Mavi Ruh
 
Son düzenleme:
Çözüm
test eder misin ?

intrologin.py:
# import bölümüne ekle
import serverInfo

# arat
  def __SelectChannel(self, ch):
    for i in range(len(self.btn_channel)):
      self.btn_channel[i].SetUp()
    self.btn_channel[ch].Down()
    self.stream.SetConnectInfo(self.connection["ip"], self.connection["channel"][ch], self.connection["ip"], self.connection["auth"])
    net.SetServerInfo(self.connection["servername"] + " - CH" + str(ch+1))
    net.SetMarkServer(self.connection["ip"], self.connection["channel"][ch])
    app.SetGuildMarkPath("10.tga")
    app.SetGuildSymbolPath("10")

# değiştir
  def __SelectChannel(self, ch):
    for i in range(len(self.btn_channel)):
      self.btn_channel[i].SetUp()...

Mavi Ruh

Aktif Üye
Üye
Mesaj
100
Beğeni
104
Puan
719
test eder misin ?

intrologin.py:
# import bölümüne ekle
import serverInfo

# arat
  def __SelectChannel(self, ch):
    for i in range(len(self.btn_channel)):
      self.btn_channel[i].SetUp()
    self.btn_channel[ch].Down()
    self.stream.SetConnectInfo(self.connection["ip"], self.connection["channel"][ch], self.connection["ip"], self.connection["auth"])
    net.SetServerInfo(self.connection["servername"] + " - CH" + str(ch+1))
    net.SetMarkServer(self.connection["ip"], self.connection["channel"][ch])
    app.SetGuildMarkPath("10.tga")
    app.SetGuildSymbolPath("10")

# değiştir
  def __SelectChannel(self, ch):
    for i in range(len(self.btn_channel)):
      self.btn_channel[i].SetUp()
    self.btn_channel[ch].Down()
    self.stream.SetConnectInfo(serverInfo.SERVER_IP, self.connection["channel"][ch], serverInfo.SERVER_IP, self.connection["auth"])
    net.SetServerInfo(serverInfo.SERVER_1 + " - CH" + str(ch+1))
    net.SetMarkServer(serverInfo.SERVER_IP, self.connection["channel"][ch])
    app.SetGuildMarkPath("10.tga")
    app.SetGuildSymbolPath("10")
 
Çözüm
Durum
İçerik kilitlendiği için mesaj gönderimine kapatıldı.

Üst