Yardım Bir Quest Buldum Fakat Putty ./qc'de Abort Veriyor.

Konu sahibi bu konuda soru soruyor. Sorusu ile ilgili bilgisi olanların yanıtlamasını bekliyor.

Afraz

MT Üye
Mesaj
392
Beğeni
104
Puan
474
Screenshot_2.png


Verilen hata yukarda bu hataya rağmen oyuna işledi reload q attım npc'de gözüküyor. Fakat Oda Kur denildiğinde Merhabalar NICK yazıyor ve kalıyor devamı yok
sorun nedir acaba?


Quest:
quest scp_kule begin
state start begin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNCTIONS START
function isSystemOpen() return (game.get_event_flag("scp_kule_sys")!=0) end
function testMode() return true end
function is_this_dungeon()
  if not pc.in_dungeon() then return false end
  local set = scp_kule.getSetting()
  return (d.get_orig_map_index()==set.map_index)
end
function isOutside()
  local set = scp_kule.getSetting()
  return (pc.get_map_index()==set.out_map_index)
end
function isValidCahnnel(ch) return true end
function pc_can_create()--return index, pass, remain(second)
  local id = pc.get_player_id()
  local set = scp_kule.getSetting()
  local inds = {d.get_opened_dungeons_indexes(set.map_index)}
  local set = scp_kule.getSetting()
  local ind
  for i=1, table.getn(inds) do
    ind = inds[i]
    if d.find(ind) then
      if d.getf_from_map_index("creator", ind) == id then
        return ind, d.getf_from_map_index("sifre", ind), math.floor((set.open_time+d.getf_from_map_index("lgt", ind)-get_global_time()))
      end
    end
  end
  return 0, 0, 0
end
function check_pc(ctype) -- remove items!
  local set = scp_kule.getSetting()
  local needs = set.needs
  if ctype == 1 then
    if pc.get_level() < needs[2] then return 2 end
    if needs[3] < pc.get_level() then return 3 end
    if pc.get_gold() < needs[1] then return 4 end
    if needs[3] != 0 then
      if pc.count_item(needs[4]) < needs[5] then return 5 end
    end
    if pc.is_busy() or pc.is_hack() then return 6 end
    return 1
  elseif ctype == 2 then
    if pc.is_busy() or pc.is_hack() then return false end
    if needs[34] != 0 then
      pc.remove_item(needs[4], needs[5])
    end
    pc.change_gold(-needs[1])
    return true
  end
end
function getSetting()
  return {
    ["map_index"] = 66,
    ["base_coor_local"] = {619, 142},
    ["out_map_index"] = 65,
    ["out_coor_local"] = {530, 601},
    ["open_time"] = 60*60*1,
    ["remain_time"] = 60*60*1,
    ["needs"] = {0, 75, 120, 30737, 1},
    --Level 1
    ["boss_lib"] = {1093, 610, 189}
  }
end
function sendRemainWhisper()
  local set = scp_kule.getSetting()
  local rem = (set.remain_time+pc.getqf("scp_kule_time"))-get_global_time()
  if rem > 0 then timer("Whisper_DeadBully", rem) end -- V4
end
---------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNCTIONS END

---------------------------------------------------------------------------------------------------------LOGIN-LOGOUT START
when login begin
  local pindex = pc.get_map_index()
  clear_letter()
  local set = scp_kule.getSetting()
  if pindex == set.map_index then
    if pc.get_local_x() < 160 and pc.get_local_y() > 910 then
      warp_to_village()
    else
      scp_kule.sendRemainWhisper()
    end
  elseif scp_kule.is_this_dungeon() then
    local isCreator = (d.getf("creator") == pc.get_player_id())
    local isRegistered = (d.getf("register_"..pc.get_player_id()) != 0)
    if not (isCreator or isRegistered) then
      sys_err("Not registered but in dungeon!")
      warp_to_village()
    else
      if not isCreator then d.setf("notSelf", 1) end -- V3
      pc.set_warp_location(set.out_map_index, set.out_coor_local[1], set.out_coor_local[2])
      send_letter("Oda Bilgileri")
      big_notice("Oda Numarasi: "..(d.get_map_index()-(set.map_index*10000)))
      big_notice("Oda Sifresi: "..d.getf("sifre"))
      big_notice("Kalan Süre: "..LIB_duration((set.open_time+d.getf("lgt")-get_global_time())))
      big_notice("Bilgilere tekrar ulasmak için görevlerinizi kontrol edin.")
    end
  else
    scp_kule.sendRemainWhisper()
  end
end
when button or info with scp_kule.is_this_dungeon() begin
  setskin(0)
  local set = scp_kule.getSetting()
  big_notice("Oda Numarasi: "..d.get_map_index()-(set.map_index*10000))
  big_notice("Oda Sifresi: "..d.getf("sifre"))
  big_notice("Kalan Süre: "..LIB_duration((set.open_time+d.getf("lgt")-get_global_time())))
  send_letter("Oda Bilgileri")
  
end
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LOGIN-LOGOUT END
---------------------------------------------------------------------------------------------------------NPC START
when 20348.chat."Bilgilendirme" with scp_kule.isValidCahnnel(pc.get_channel_id()) and scp_kule.isOutside() begin
  if not scp_kule.isSystemOpen() then
    setskin(0)
    syschat("Sistem, yönetici tarafından kapatılmıştır.")
    return
  end
  local set = scp_kule.getSetting()
  local needs = set.needs
  say_title("Oda kurmak için gerekenler:")
  say("")
  say("Öncelikle en az "..needs[2]..", en fazla "..needs[3].." level olmalısınız.")
  if needs[1]>0 then
    say("En az "..genel_veri(needs[1]).." yanga sahip olmalısınız.")
  end
  if needs[4]!=0 then
    say_item_vnum(needs[4])
    say("'"..item_name(needs[4]).."' nesnesinden en az "..needs[5].." adete sahip olmalısınız.")
  end
  say("")
  say("Oda kurarken/kurmadan 10 saniye önce ticaret yapmamış olmanız gerekiyor.")
  say("")
  wait()
  say("")
  say("")
  say_yellow("Oda Sistemi Güncellemesi:")
  say("")
  say_yellow("Eğer gitmek istediğiniz odaya daha önceden girmişseniz:")
  say_yellow("   > sizden oda şifresi istenmez.")
  say_yellow("   > sizden gerekli nesne/yang istenmez.")
  say("")
  say_yellow("Eğer odaya kurucusu dışında birisi girmemişse, boss kesilme duyurusu farklı olacak.") -- V3
  say("")
  
  wait()
end
when 20348.chat."Oda Kur" with scp_kule.isValidCahnnel(pc.get_channel_id()) and scp_kule.isOutside() begin
  if not scp_kule.isSystemOpen() then
    setskin(0)
    syschat("Sistem, yönetici tarafından kapatılmıştır.")
    return
  end
  say_title("Merhabalar "..pc.get_name())
  say("")
  local set = scp_kule.getSetting()
  local n, p, x = scp_kule.pc_can_create()
  if n != 0 then
    say("Zaten bir oda kurmussun, tekrar oda kurmak için açık olan odanin kapanmasını beklemelisin.")
    say("Oda Bilgilerin:")
    say("Oda No: "..n-((set.map_index)*10000))
    say("Oda Sifresi: "..p)
    say("Odanın Kapanmasına Kalan Süre: "..LIB_duration(x))
    wait()
    return
  end
  -- Remain Time Disabled -- --
  local remainTime = pc.getqf("scp_kule_time")+set.remain_time-get_global_time()
  if remainTime>0 then
    say("Bir oda açtıktan sonra toplam "..LIB_duration(set.remain_time).."beklemelisin.")
    say("")
    say("Tekrar oda açman için kalan bekleme süren: "..LIB_duration(remainTime))
    say("")
    wait()
    return
  end
  say("Oda kurmak için öncelikle bir sifre belirlemen gerekiyor.")
  say("")
  say_reward("Sadece rakamlardan olusan 7 haneli bir sifre belirleyiniz.")
  say_reward("Iptal etmek için geçersiz bir sifre girebilirsiniz.")
  say("")
  say_reward("Gerekenleri sagliyorsaniz direkt odaya isinlanacaksiniz!")
  local sifre = tonumber(input())
  setskin(0)
  if sifre==nil or sifre<1000000 or sifre>9999999 then syschat("<Giris Kontrolü> Geçersiz sifre girdiniz.") return end
  local control = scp_kule.check_pc(1)
  if control == 1 then
    if not scp_kule.check_pc(2) then return end
    local x = get_map_base_x(set.map_index)+set.base_coor_local[1]*100
    local y = get_map_base_y(set.map_index)+set.base_coor_local[2]*100
    d.new_jump(set.map_index, x, y, true)
    -- Remain Time -- --
    pc.setqf("scp_kule_time", get_global_time())

    d.setf("sifre", sifre)
    d.setf("level", 1)
    d.setf("lgt", get_global_time())
    d.exit_all2(set.open_time)
    d.setf("creator", pc.get_player_id())

    local blib = set.boss_lib
    d.spawn_mob(blib[1], blib[2], blib[3])
    notice_multiline("<Lusifer> Boss'u alt edin ve ödülünüzü alın!", d.big_notice)

    notice_all(pc.get_name().." Şeytan Kulesi'nde oda açtı!")
    return
  elseif control == 2 then
    syschat("<Giris Kontrolü> Oda kurmak için leveliniz yeterli degil.")
    return
  elseif control == 3 then
    syschat("<Giris Kontrolü> Oda kurmak için leveliniz çok fazla.")
    return
  elseif control == 4 then
    syschat("<Giris Kontrolü> Oda kurmak için yeterli yanginiz bulunmuyor.")
    return
  elseif control == 5 then
    syschat("<Giris Kontrolü> Oda kurmak için gerekli nesneye/nesne sayısına sahip değilsiniz.")
    return
  elseif control == 6 then
    syschat("<Giris Kontrolü> Ticaret pencerelerini kapatmalisiniz.")
    return
  end
end
when Whisper_DeadBully.timer begin -- V4
  send_whisper(pc.get_player_id(), "[Zindan Bilgilendirme]", "Şeytan Kulesi'ndeki bekleme süreniz dolmuştur, tekrar oda açabilirsiniz.")
end
when 20348.chat."Odaya Katıl" with scp_kule.isValidCahnnel(pc.get_channel_id()) and scp_kule.isOutside() begin
  if not scp_kule.isSystemOpen() then
    setskin(0)
    syschat("Sistem, yönetici tarafından kapatılmıştır.")
    return
  end
  if (pc.getqf("lst_pass")+15>get_time() and not pc.is_gm()) then setskin(0) syschat("<Giris Kontrolü> İki şifre denemesi arasinda 15 saniye beklemeniz gerekiyor.") return end
  say_title("Merhabalar "..pc.get_name())
  say("")
  say("Açik olan bir odaya girmek için öncelikle oda numarasini girmelisin.")
  say("")
  say("")
  local oda_no = tonumber(input())
  if oda_no==nil or oda_no<0 or oda_no>9999 then setskin(0) syschat("<Giris Kontrolü> Geçersiz oda numarasi girdiniz.") return end
  local set = scp_kule.getSetting()
  oda_no = oda_no+(set.map_index*10000)
  if d.find(oda_no) and (d.getf_from_map_index("register_"..pc.get_player_id(), oda_no) == 1 or d.getf_from_map_index("creator", oda_no)==pc.get_player_id()) and d.getf_from_map_index("level", oda_no)!=0 then
    setskin(0)
    d.pc_warp(oda_no)
    return
  end
  say_title("Merhabalar "..pc.get_name())
  say("")
  say(oda_no-(set.map_index*10000).." numarali oda için oda sifresini giriniz.")
  say("")
  say("")
  local sifre = tonumber(input())
  setskin(0)
  if sifre==nil or sifre<1000000 or sifre>9999999 then syschat("<Giris Kontrolü> Geçersiz sifre girdiniz.") return end
  if d.getf_from_map_index("sifre", oda_no) == sifre then
    local control = scp_kule.check_pc(1)
    if control == 1 then
      local dl = d.getf_from_map_index("level", oda_no)
      if dl == 0 or get_global_time()>(d.getf_from_map_index("lgt", oda_no)+set.open_time-10) then syschat("<Giris Kontrolü> Bu odaya artık girilemez.") return end
      if not scp_kule.check_pc(2) then return end
      pc.delqf("lst_pass")
      d.setf_from_to_index("register_"..pc.get_player_id(), 1, oda_no)
      d.pc_warp(oda_no)
      return
    elseif control == 2 then
      syschat("<Giris Kontrolü> Giris için yeterli leveliniz bulunmuyor.")
      return
    elseif control == 3 then
      syschat("<Giris Kontrolü> Giris için leveliniz çok fazla.")
      return
    elseif control == 4 then
      syschat("<Giris Kontrolü> Giris için yeterli yanginiz bulunmuyor.")
      return
    elseif control == 5 then
      syschat("<Giris Kontrolü> Odaya katılmak için gerekli nesneye sahip değilsiniz.")
      return
    elseif control == 6 then
      syschat("<Giris Kontrolü> Ticaret pencerelerini kapatmalisiniz.")
      return
    else
      syschat("<Giris Kontrolü> Bir sorun oluştu!.")
      return
    end
  else
    pc.setqf("lst_pass", get_time())
    syschat("<Giris Kontrolü> Oda numarasini ve ya sifresini yanlis girdiniz.")
  end
end
when 20348.chat."GM:: Oda Kapat" with pc.is_gm() and scp_kule.isValidCahnnel(pc.get_channel_id()) and scp_kule.isOutside() begin
  say_title("GM:: Oda Kapat")
  say("")
  say("Kapatılacak oda numarasını gir:")
  say("")
  local odaNo = tonumber(input()) or -1
  if odaNo<0 then return end
  local set = scp_kule.getSetting()
  odaNo = odaNo+(set.map_index*10000)
  d.exit_all2(1, odaNo)
end
-- Remain Time -- --
when 20348.chat."GM:: Bekleme Süresi Sıfırla" with pc.is_gm() and scp_kule.isValidCahnnel(pc.get_channel_id()) and scp_kule.isOutside() begin
  setskin(0)
  pc.delqf("scp_kule_time")
  cleartimer("Whisper_DeadBully") -- V4
end
---------------------------------------------------------------------------------------------------------NPC END
when 1093.kill with scp_kule.is_this_dungeon() and d.getf("level") == 1 begin
  d.setf("level", 0)
  if d.getf("notSelf") == 1 then notice_all(pc.get_name().." ve odasındakiler, Lusifer'i öldürdü!")
  else notice_all(pc.get_name()..", Lusifer'i tek başına öldürdü!")
  end -- V3
  d.big_notice("20 saniye sonra oda kapatılacak!")
  d.exit_all2(20)
end

end
end
 

Üst