Özel kostüm efsunlama

damador

MT Üye
MT Üye
Mesaj
163
Çözümler
7
Beğeni
47
Puan
489
Ticaret Puanı
0
Zenaris'ten sökülmüştür

Linkleri görebilmek için giriş yap veya kayıt ol.


İtem protodan efsunların özelliklerini değiştirebilirsiniz

Kostüm - Başlık - Silah olarak uyarlıdır

Linkleri görebilmek için giriş yap veya kayıt ol.Kod:
CommonDefines.h    Ekle

#define ENABLE_SPECIAL_COSTUME_ATTR        // Enchant for Costumes

-------------------------------------------------

length.h      Ekle

Arat
GOLD_MAX =

Altına ekle

#ifdef ENABLE_SPECIAL_COSTUME_ATTR
  SPECIAL_ATTR_COSTUME_BODY_LIMIT=5,
  SPECIAL_ATTR_COSTUME_HAIR_LIMIT=5,
  SPECIAL_ATTR_COSTUME_WEAPON_LIMIT=5,
#endif

-------------------------------------------------

char_item.cpp    Ekle

Arat  1
if (ITEM_COSTUME == item2->GetType())

Değiştir
#ifdef ENABLE_SPECIAL_COSTUME_ATTR
              if ((ITEM_COSTUME == item2->GetType() && item->GetVnum() < 401001) || (ITEM_COSTUME == item2->GetType() && item->GetVnum() > 403019))
#else
              if (ITEM_COSTUME == item2->GetType())
#endif

Arat  2
case USE_CHANGE_ATTRIBUTE :

Altına ekle

#ifdef ENABLE_SPECIAL_COSTUME_ATTR
                  {
                    const DWORD bonusItemVnum = item->GetVnum();
                    bool itsCostumeAttr = (bonusItemVnum >= 401001 && bonusItemVnum <= 403019);

                    // daca e ranfosare ?i nu poate bonusa costumele
                    if ((itsCostumeAttr == true && !item2->CanBonusCostume()))
                    {
                      ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("You can't use on this item!"));
                      return false;
                    }

                    // Remove last attr
                    if (bonusItemVnum == 71304)
                    {
                      bool isChange = false;
                      for (int j = MAX_NORM_ATTR_NUM - 1; j >= 0; --j)
                      {
                        if (item2->GetAttributeType(j) != APPLY_NONE)
                        {
                          isChange = true;
                          item->SetCount(item->GetCount() - 1);
                          item2->SetForceAttribute(j, 0, 0);
                          break;
                        }
                      }
                      if (isChange)
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("Successfully removed last attr!"));
                      else
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("Dont have any attr in item!"));
                      return true;
                    }
                    // Remove all attr
                    else if (bonusItemVnum == 71305)
                    {
                      bool isChange = false;
                      for (int j = 0; j < MAX_NORM_ATTR_NUM; ++j)
                      {
                        if (item2->GetAttributeType(j) != APPLY_NONE)
                        {
                          isChange = true;
                          item2->SetForceAttribute(j, 0, 0);
                        }
                      }
                      if (isChange)
                      {
                        item->SetCount(item->GetCount() - 1);
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("Successfully removed all attr!"));
                      }
                      else
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("Dont have any attr in item!"));
                      return true;
                    }
                    // Boosters
                    else if (bonusItemVnum >= 401001 && bonusItemVnum <= 403019)
                    {
                      const BYTE applyType = item->GetValue(0);
                      const long applyValue = item->GetValue(1);
                      if (applyType == APPLY_NONE)
                      {
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, "Something wrong please contact with game master!");
                        return false;
                      }

                      if (item2->FindApplyTypeQuest(0) > 0)
                      {
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("This item already has bonuses !"));
                        return false;
                      }

                      if (item2->IsNormalHairStyle())
                      {
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("You cant use this on this item!"));
                        return false;
                      }

                      // skin inceput
                      if (item2->GetVnum() >= 40143 && item2->GetVnum() <= 40148)
                      {
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("This item already has bonuses !"));
                        return false;
                      }

                      // skin gaya
                      if (item2->GetVnum() >= 40129 && item2->GetVnum() <= 40141)
                      {
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("This item already has bonuses !"));
                        return false;
                      }

                      // costum inceput
                      if (item2->GetVnum() >= 41726 && item2->GetVnum() <= 41728)
                      {
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("This item already has bonuses !"));
                        return false;
                      }

                      // freza inceput
                      if (item2->GetVnum() >= 45412 && item2->GetVnum() <= 45414)
                      {
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("This item already has bonuses !"));
                        return false;
                      }

                      // costum gaya
                      if (item2->GetVnum() >= 41775 && item2->GetVnum() <= 41777)
                      {
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("This item already has bonuses !"));
                        return false;
                      }

                      // freza gaya
                      if (item2->GetVnum() >= 45511 && item2->GetVnum() <= 45513)
                      {
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("This item already has bonuses !"));
                        return false;
                      }
                     

                      if (item2->GetSubType() != COSTUME_BODY && item->GetVnum() >= 401001 && item->GetVnum() <= 401012)
                      {
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("You cant use this on this item!"));
                        return false;
                      }

                      if (item2->GetSubType() != COSTUME_WEAPON && item->GetVnum() >= 402001 && item->GetVnum() <= 402021)
                      {
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("You cant use this on this item!"));
                        return false;
                      }


                      if (item2->GetSubType() != COSTUME_HAIR && item->GetVnum() >= 403001 && item->GetVnum() <= 403019)
                      {
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("You cant use this on this item!"));
                        return false;
                      }

                      const BYTE maxAttrCount = item2->GetSubType() == COSTUME_BODY ? SPECIAL_ATTR_COSTUME_BODY_LIMIT : (item2->GetSubType() == COSTUME_HAIR ? SPECIAL_ATTR_COSTUME_HAIR_LIMIT : (item2->GetSubType() == COSTUME_WEAPON ? SPECIAL_ATTR_COSTUME_WEAPON_LIMIT : 5));
                      if (item2->GetAttributeCount() >= maxAttrCount)
                      {
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("This item has max attr count!"));
                        return false;
                      }
                      else if(item2->HasAttr(applyType))
                      {
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("This affect already have in this item!"));
                        return false;
                      }
                      item2->AddAttribute(applyType, applyValue);
                      ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("Successfully added!"));
                      item->SetCount(item->GetCount() - 1);
                      return true;
                    }
                    else
                    {
                      if (item2->GetAttributeSetIndex() == -1)
                      {
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("속성을 변경할 수 없는 아이템입니다."));
                        return false;
                      }

                      if (item2->GetAttributeCount() == 0)
                      {
                        ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("변경할 속성이 없습니다."));
                        return false;
                      }

                      if ((GM_PLAYER == GetGMLevel()) && (false == test_server) && (g_dwItemBonusChangeTime > 0))
                      {
                        DWORD dwChangeItemAttrCycle = g_dwItemBonusChangeTime;

                        quest::PC* pPC = quest::CQuestManager::instance().GetPC(GetPlayerID());

                        if (pPC)
                        {
                          DWORD dwNowSec = get_global_time();

                          DWORD dwLastChangeItemAttrSec = pPC->GetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag);

                          if (dwLastChangeItemAttrSec + dwChangeItemAttrCycle > dwNowSec)
                          {
                            ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("속성을 바꾼지 %d분 이내에는 다시 변경할 수 없습니다.(%d 분 남음)"),
                                dwChangeItemAttrCycle, dwChangeItemAttrCycle - (dwNowSec - dwLastChangeItemAttrSec));
                            return false;
                          }

                          pPC->SetFlag(msc_szLastChangeItemAttrFlag, dwNowSec);
                        }
                      }

                      if (item->GetSubType() == USE_CHANGE_ATTRIBUTE2)
                      {
                        int aiChangeProb[ITEM_ATTRIBUTE_MAX_LEVEL] =
                        {
                          0, 0, 30, 40, 3
                        };

                        item2->ChangeAttribute(aiChangeProb);
                      }
                      else if (item->GetVnum() == 76014)
                      {
                        int aiChangeProb[ITEM_ATTRIBUTE_MAX_LEVEL] =
                        {
                          0, 10, 50, 39, 1
                        };

                        item2->ChangeAttribute(aiChangeProb);
                      }

                      else
                      {
                        if (item->GetVnum() == 71151 || item->GetVnum() == 76023)
                        {
                          if ((item2->GetType() == ITEM_WEAPON)
                            || (item2->GetType() == ITEM_ARMOR))
                          {
                            bool bCanUse = true;
                            for (int i = 0; i < ITEM_LIMIT_MAX_NUM; ++i)
                            {
                              if (item2->GetLimitType(i) == LIMIT_LEVEL && item2->GetLimitValue(i) > 40)
                              {
                                bCanUse = false;
                                break;
                              }
                            }
                            if (false == bCanUse)
                            {
                              ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("적용 레벨보다 높아 사용이 불가능합니다."));
                              break;
                            }
                          }
                          else
                          {
                            ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("무기와 갑옷에만 사용 가능합니다."));
                            break;
                          }
                        }
                        item2->ChangeAttribute();
                      }

                      ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("속성을 변경하였습니다."));

                      item->SetCount(item->GetCount() - 1);
                    }
                  }
                  break;
#endif

-------------------------------------------------
item.cpp    En alta ekle

long CItem::FindApplyValueQuest(BYTE type)
{
  if (m_pProto == NULL)
    return 0;

  if (type >= ITEM_APPLY_MAX_NUM)
    return 0;

  return m_pProto->aApplies[type].lValue;
}

BYTE CItem::FindApplyTypeQuest(BYTE type)
{
  if (m_pProto == NULL)
    return 0;

  if (type >= ITEM_APPLY_MAX_NUM)
    return 0;

  return m_pProto->aApplies[type].bType;
}

bool CItem::IsNormalHairStyle()
{
  switch (GetVnum())
  {
    case 73005:
    case 73006:
    case 73007:
    case 73008:
    case 73009:
    case 73010:
    case 73011:
    case 73012:
    case 73251:
    case 73252:
    case 73253:
    case 73254:
    case 73255:
    case 73256:
    case 73257:
    case 73258:
    case 73259:
    case 73260:
    case 73261:
    case 73262:
    case 73501:
    case 73502:
    case 73503:
    case 73504:
    case 73505:
    case 73506:
    case 73507:
    case 73508:
    case 73509:
    case 73510:
    case 73511:
    case 73512:
    case 73751:
    case 73752:
    case 73753:
    case 73754:
    case 73755:
    case 73756:
    case 73757:
    case 73758:
    case 73759:
    case 73760:
    case 73761:
    case 73762:
      return true;
  }
  return false;
}

#ifdef ENABLE_SPECIAL_COSTUME_ATTR
bool CItem::CanBonusCostume()
{
  if (GetType() != ITEM_COSTUME)
    return false;

  switch (GetSubType())
  {
    case COSTUME_BODY:
    case COSTUME_HAIR:
    case COSTUME_WEAPON:
      return true;
  }
  return false;
}
#endif

-------------------------------------------------
item.h    Ekle

Arat    1
long    FindApplyValue(BYTE bApplyType);

Altına ekle
    long    FindApplyValueQuest(BYTE type);
    BYTE    FindApplyTypeQuest(BYTE type);

    bool    IsNormalHairStyle();

Arat    2
GetImmuneFlag()

Altına ekle
#ifdef ENABLE_SPECIAL_COSTUME_ATTR
    bool    CanBonusCostume();
#endif

-------------------------------------------------
Gamelib/ItemData.h    Ekle

Arat
    enum EArmorSubTypes

Üstüne ekle
#ifdef ENABLE_SPECIAL_COSTUME_ATTR
    enum ECostumeAttrLimit
    {
      SPECIAL_ATTR_COSTUME_BODY_LIMIT = 3,
      SPECIAL_ATTR_COSTUME_HAIR_LIMIT = 3,
      SPECIAL_ATTR_COSTUME_WEAPON_LIMIT = 3,
    };
#endif
-------------------------------------------------
Locale_inc.h    Ekle

#define ENABLE_SPECIAL_COSTUME_ATTR      // Enchant for Costumes

-------------------------------------------------
PythonApplicationModule.cpp    Ekle

En alta uygun bölüme

#ifdef ENABLE_SPECIAL_COSTUME_ATTR
  PyModule_AddIntConstant(poModule, "ENABLE_SPECIAL_COSTUME_ATTR", 1);
#else
  PyModule_AddIntConstant(poModule, "ENABLE_SPECIAL_COSTUME_ATTR", 0);
#endif

-------------------------------------------------
PythonItemModule.cpp    Ekle

Arat
PyModule_AddIntConstant(poModule, "WEARABLE_ARROW",        CItemData::WEARABLE_ARROW);

Altına ekle
#ifdef ENABLE_SPECIAL_COSTUME_ATTR
  PyModule_AddIntConstant(poModule, "SPECIAL_ATTR_COSTUME_BODY_LIMIT",  CItemData::SPECIAL_ATTR_COSTUME_BODY_LIMIT);
  PyModule_AddIntConstant(poModule, "SPECIAL_ATTR_COSTUME_HAIR_LIMIT",  CItemData::SPECIAL_ATTR_COSTUME_HAIR_LIMIT);
  PyModule_AddIntConstant(poModule, "SPECIAL_ATTR_COSTUME_WEAPON_LIMIT",  CItemData::SPECIAL_ATTR_COSTUME_WEAPON_LIMIT);
#endif

-------------------------------------------------
root/uiinventory.py    Ekle

Arat  1 
  def __IsUsableItemToItem(self, srcItemVNum, srcSlotPos):
içinde

    else:
      if item.GetUseType(srcItemVNum) in self.USE_TYPE_TUPLE:
        return True
Üstüne ekle

    elif srcItemVNum >= 76014 and srcItemVNum <= 76014 and app.ENABLE_SPECIAL_COSTUME_ATTR:


arat  2
def __CanUseSrcItemToDstItem(self, srcItemVNum, srcSlotPos, dstSlotPos):
içinde

    else:
      useType=item.GetUseType(srcItemVNum)

Üstüne ekle

    if srcItemVNum >= 71300 and srcItemVNum <= 71399 and app.ENABLE_SPECIAL_COSTUME_ATTR:
      destItemVnum = player.GetItemIndex(dstSlotPos)
      item.SelectItem(destItemVnum)
      if item.GetItemType() == item.ITEM_TYPE_COSTUME:
        return True

-------------------------------------------------
root/uitooltip.py    Ekle

Arat
    elif item.ITEM_TYPE_USE == itemType:
      self.__AppendLimitInformation()

Altına ekle

      if app.ENABLE_SPECIAL_COSTUME_ATTR:
        if itemVnum >= 401001 and itemVnum <= 403019:
          if item.GetValue(0) != 0:
            self.AppendSpace(5)
            affectString = self.__GetAffectString(item.GetValue(0), item.GetValue(1))
            if affectString:
              affectColor = self.__GetAttributeColor(0, item.GetValue(1))
              self.AppendTextLine("Bonus: "+affectString, affectColor)

-------------------------------------------------
item_name.txt  ekle

401001  Verst rkungsr stung (HP+1000)
401002  Verst rkungsr stung (HP+2000)
401003  Verst rkungsr stung (Angriffswert +30)
401004  Verst rkungsr stung (Angriffswert +50)
401005  Verst rkungsr stung (Absorb.HP+5%)
401006  Verst rkungsr stung (Absorb.SP+5%)
401007  Verst rkungsr stung (Evict.Arrows+5%)
401008  Verst rkungsr stung (Res.HalfMensch+5%)
401009  Verst rkungsr stung (Res.Monster+5%)
401010  Verst rkungspanzerung (Res.AverageDamage+5%)
401011  Verst rkungsr stung (Res.SkillDamage+5%)
401012  Verst rkungsr stung (Angriffswert +75)
402001  Verst rkungswaffe (Monster+5%)
402002  Verst rkungswaffe (Monster+10%)
402003  Verst rkungswaffe(Metinsteine+5%)
402004  Verst rkungswaffe (Metinsteine+10%)
402005  Verst rkungswaffe (Bosse + 5 %)
402006  Verst rkungswaffe (Bosse + 10 %)
402007  Verst rkungswaffe (STR+12)
402008  Verst rkungswaffe (INT+12)
402009  Verst rkungswaffe (VIT+12)
402010  Verst rkungswaffe (DEX+12)
402011  Verst rkungswaffe (HalbMensch+10%)
402012  Verst rkungswaffe(Tiere+15%)
402013  Verst rkungswaffe (Orks+15%)
402014  Verst rkungswaffe (Esoterisch + 15 %)
402015  Verst rkungswaffe(Vampire+15%)
402016  Verst rkungswaffe(Teufel+15%)
402017  Verst rkungswaffe (Kritischer Schaden +10%)
402018  Verst rkungswaffe (Stiftschaden + 10 %)
402019  Verst rkungswaffe (Monster+15%)
402020  Verst rkungswaffe (Metinsteine+15%)
402021  Verst rkungswaffe (Bosse + 15 %)
403001  Verst rkungshaar (PV.+1000)
403002  Verst rkungshaar (Res.HalfHuman+5)
403003  Verst rkungshaar (Monster+5%)
403004  Verst rkungshaar (Monster+10%)
403005  Verst rkungshaar (Metinsteine + 5 %)
403006  Verst rkungshaar (Metinsteine + 10 %)
403007  Verst rkungshaar (Bosse + 5 %)
403008  Verst rkungshaar (Bosse + 10 %)
403009  Verst rkungshaar (halbMensch + 10%)
403010  Verst rkungshaar (Tiere + 15 %)
403011  Verst rkungshaar (Orks+15%)
403012  Verst rkungshaar (Esoterisch + 15 %)
403013  Verst rkungshaar (Vampire+15%)
403014  Verst rkungshaar(Teufel+15%)
403015  Verst rkungshaar (Res.Poison+5%)
403016  Verst rkungshaar(Magie/Nahkampf+5%)
403017  Verst rkungshaar (Monster+15%)
403018  Verst rkungshaar (Metinsteine + 15 %)
403019  Verst rkungshaar (Bosse + 15 %)

-------------------------------------------------
item_proto.txt  ekle

401001  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  1  1000  0  0  0  0  0  0  0
401002  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  1  2000  0  0  0  0  0  0  0
401003  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  53  30  0  0  0  0  0  0  0
401004  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  53  50  0  0  0  0  0  0  0
401005  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  23  5  0  0  0  0  0  0  0
401006  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  24  5  0  0  0  0  0  0  0
401007  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  28  5  0  0  0  0  0  0  0
401008  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  115  5  0  0  0  0  0  0  0
401009  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  117  5  0  0  0  0  0  0  0
401010  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  74  5  0  0  0  0  0  0  0
401011  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  73  5  0  0  0  0  0  0  0
401012  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  53  75  0  0  0  0  0  0  0
402001  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  63  5  0  0  0  0  0  0  0
402002  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  63  10  0  0  0  0  0  0  0
402003  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  121  5  0  0  0  0  0  0  0
402004  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  121  10  0  0  0  0  0  0  0
402005  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  116  5  0  0  0  0  0  0  0
402006  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  116  10  0  0  0  0  0  0  0
402007  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  5  12  0  0  0  0  0  0  0
402008  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  4  12  0  0  0  0  0  0  0
402009  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  3  12  0  0  0  0  0  0  0
402010  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  6  12  0  0  0  0  0  0  0
402011  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  17  10  0  0  0  0  0  0  0
402012  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  18  15  0  0  0  0  0  0  0
402013  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  19  15  0  0  0  0  0  0  0
402014  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  20  15  0  0  0  0  0  0  0
402015  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  21  15  0  0  0  0  0  0  0
402016  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  22  15  0  0  0  0  0  0  0
402017  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  15  10  0  0  0  0  0  0  0
402018  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  16  10  0  0  0  0  0  0  0
402019  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  63  15  0  0  0  0  0  0  0
402020  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  121  15  0  0  0  0  0  0  0
402021  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  116  15  0  0  0  0  0  0  0
403001  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  1  1000  0  0  0  0  0  0  0
403002  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  115  5  0  0  0  0  0  0  0
403003  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  63  5  0  0  0  0  0  0  0
403004  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  63  10  0  0  0  0  0  0  0
403005  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  121  5  0  0  0  0  0  0  0
403006  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  121  10  0  0  0  0  0  0  0
403007  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  116  5  0  0  0  0  0  0  0
403008  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  116  10  0  0  0  0  0  0  0
403009  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  17  10  0  0  0  0  0  0  0
403010  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  18  15  0  0  0  0  0  0  0
403011  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  19  15  0  0  0  0  0  0  0
403012  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  20  15  0  0  0  0  0  0  0
403013  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  21  15  0  0  0  0  0  0  0
403014  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  22  15  0  0  0  0  0  0  0
403015  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  41  5  0  0  0  0  0  0  0
403016  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  86  5  0  0  0  0  0  0  0
403017  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  63  15  0  0  0  0  0  0  0
403018  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  121  15  0  0  0  0  0  0  0
403019  재경비서  ITEM_USE  USE_CHANGE_ATTRIBUTE  1  ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_PKDROP | ANTI_MYSHOP  ITEM_STACKABLE | LOG  NONE  NONE  0  0  0  0  0  LIMIT_NONE  0  LIMIT_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  APPLY_NONE  0  116  15  0  0  0  0  0  0  0

-------------------------------------------------
item_list.txt  ekle

401001  ETC  icon/item/ranfosare_armura.png
401002  ETC  icon/item/ranfosare_armura.png
401003  ETC  icon/item/ranfosare_armura.png
401004  ETC  icon/item/ranfosare_armura.png
401005  ETC  icon/item/ranfosare_armura.png
401006  ETC  icon/item/ranfosare_armura.png
401007  ETC  icon/item/ranfosare_armura.png
401008  ETC  icon/item/ranfosare_armura.png
401009  ETC  icon/item/ranfosare_armura.png
401010  ETC  icon/item/ranfosare_armura.png
401011  ETC  icon/item/ranfosare_armura.png
401012  ETC  icon/item/ranfosare_premium_armura.png
402001  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402002  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402003  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402004  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402005  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402006  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402007  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402008  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402009  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402010  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402011  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402012  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402013  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402014  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402015  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402016  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402017  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402018  ETC  icon/item/ranfosare_arma.png
402019  ETC  icon/item/ranfosare_premium_arma.png
402020  ETC  icon/item/ranfosare_premium_arma.png
402021  ETC  icon/item/ranfosare_premium_arma.png
403001  ETC  icon/item/ranfosare_freza.png
403002  ETC  icon/item/ranfosare_freza.png
403003  ETC  icon/item/ranfosare_freza.png
403004  ETC  icon/item/ranfosare_freza.png
403005  ETC  icon/item/ranfosare_freza.png
403006  ETC  icon/item/ranfosare_freza.png
403007  ETC  icon/item/ranfosare_freza.png
403008  ETC  icon/item/ranfosare_freza.png
403009  ETC  icon/item/ranfosare_freza.png
403010  ETC  icon/item/ranfosare_freza.png
403011  ETC  icon/item/ranfosare_freza.png
403012  ETC  icon/item/ranfosare_freza.png
403013  ETC  icon/item/ranfosare_freza.png
403014  ETC  icon/item/ranfosare_freza.png
403015  ETC  icon/item/ranfosare_freza.png
403016  ETC  icon/item/ranfosare_freza.png
403017  ETC  icon/item/ranfosare_premium_freza.png
403018  ETC  icon/item/ranfosare_premium_freza.png
403019  ETC  icon/item/ranfosare_premium_freza.png

-------------------------------------------------
item_desc.txt  ekle

401001  Costume Enchantment  Doğrudan kostümünüze eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
401002  Costume Enchantment  Doğrudan kostümünüze eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
401003  Costume Enchantment  Doğrudan kostümünüze eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
401004  Costume Enchantment  Doğrudan kostümünüze eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
401005  Costume Enchantment  Doğrudan kostümünüze eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
401006  Costume Enchantment  Doğrudan kostümünüze eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
401007  Costume Enchantment  Doğrudan kostümünüze eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
401008  Costume Enchantment  Doğrudan kostümünüze eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
401009  Costume Enchantment  Doğrudan kostümünüze eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
401010  Costume Enchantment  Doğrudan kostümünüze eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
401011  Costume Enchantment  Doğrudan kostümünüze eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
401012  Costume Enchantment  Doğrudan kostümünüze eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402001  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402002  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402003  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402004  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402005  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402006  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402007  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402008  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402009  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402010  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402011  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402012  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402013  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402014  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402015  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402016  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402017  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402018  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402019  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402020  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
402021  Weapon Enchantment  Doğrudan silah kaplamanıza eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403001  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403002  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403003  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403004  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403005  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403006  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403007  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403008  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403009  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403010  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403011  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403012  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403013  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403014  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403015  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403016  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403017  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403018  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:     
403019  Hairstyle Enchantment  Doğrudan saç stilinize eklenebilen güçlü büyü. sunabilir:

Tengrist MAX_NORM_ATTR_NUM hatası alanlar eklesin​

item_length.h:
MAX_NORM_ATTR_NUM      = 5,
 
Son düzenleme:
Ah ulan bi emek files yapasım var da çok uğraştırıyor sistem güzel paylaşım için teşekkürler
 
MAX_NORM_ATTR_NUM hatasını srcde alanlar item_length.h dosyasına
MAX_NORM_ATTR_NUM = 5,

şeklinde ekleme yapsınlar.

Edit: sizde başka hatalara sebebiyet verebilir yeni eklediğiniz bu kodlarda MAX_NORM_ATTR_NUM yazan yerlere 5 yazın, yukarıdaki olay kendi filesımda çözdüğüm sorundur, sizde başka hatalara sebep olabilir, üstte dediğimi yapmadan 5 yazın.
 
Son düzenleme:
Paylaşım için teşekkürler hocam @enes turan 'ın beğeneceğine eminim 😇😂😂
Rica ederim iyi kullanımlar
çok iyi sistemmiş aeldrada da sanırım böyle bir sistem vardı
Ben ilk milasda görmüştüm eklemek bugune kısmetmiş :D
Ah ulan bi emek files yapasım var da çok uğraştırıyor sistem güzel paylaşım için teşekkürler
Rica ederim iyi kullanımlar
MAX_NORM_ATTR_NUM hatasını srcde alanlar item_length.h dosyasına
MAX_NORM_ATTR_NUM = 5,

şeklinde ekleme yapsınlar.

Edit: sizde başka hatalara sebebiyet verebilir yeni eklediğiniz bu kodlarda MAX_NORM_ATTR_NUM yazan yerlere 5 yazın, yukarıdaki olay kendi filesımda çözdüğüm sorundur, sizde başka hatalara sebep olabilir, üstte dediğimi yapmadan 5 yazın.
Bende efsunbotu ekli olduğu için hata vermemişti konuya ekliyeyim
Değiştirmesi yok mu
Sadece itemprotoda nesneye eklenen efsunu iteme ekler vatan2server filesinde değiştirmeli olan sistem var ona bakabilirsin
Linkleri görebilmek için giriş yap veya kayıt ol.

biraz kendi filesıma uyumlandırmam gerekti fakat çalıştı en sonunda
Çok basit sistem kolaylıkla uyarlanabiliyor
 
Geri
Üst