Yardım Jotun Dungeon Aktif Değil

Konu sahibi bu konuda soru soruyor. Sorusu ile ilgili bilgisi olanların yanıtlamasını bekliyor.

99ahmet99

Üye
Üye
Mesaj
47
Beğeni
3
Puan
59
Ekran Alıntısı.PNG

selamlar jotun quest ekledim ancak giremiyorum kapalı olduğunu söylüyor jotun_open yapıncada bu düzenleme mevcut değil diyor
when 20412.chat."Jotun Thyrm(120.Seviye -R Seviye 7-)" begin
if game.get_event_flag("jotun_open") == 0 then
if pc.is_gm() then
say_title("Event Flag : jotun_open ")
end
say("Dungeon henüz aktif değil!")
return

jotun_open yapıncada bu düzenleme mevcut değil diyor
 
En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş:

99ahmet99

Üye
Üye
Mesaj
47
Beğeni
3
Puan
59
/e jotun_open 1 yazdıktan sonra açılmıyorsa questi incelemek gerekir.
quest tarafına baktım farklı questler ile denedim ama sanırım map eklenmiş sadece alt yapı var gene incelemek isterseniz paylaşayım questi
Kod:
quest jotun_dungeon begin
  state start begin

  function setting()
    return
    {

    ["base"]={["x"] = 3072 , ["y"]= 12032 ,},
    ["floor1_s"] = { ["x"] = 20, ["y"] = 20, },
    ["floor1_e"] = { ["x"] = 500, ["y"] = 470,},
    ["floor2_s"] = { ["x"] = 510, ["y"] = 18, },
    ["floor2_e"] = { ["x"] = 978, ["y"] = 470,},
    ["floor1_entry"] = {["x"] = 73, ["y"] = 63,},
    ["floor2_entry"] = {["x"] = 550, ["y"] = 45,},
    ["floor3_entry"] = {["x"] = 1378, ["y"] = 249,},
    ["floor4_entry"] = {["x"] = 70, ["y"] = 592,},
    ["floor5_entry"] = {["x"] = 846, ["y"] = 898},
    ["floor6_entry"] = {["x"] = 1362, ["y"] = 666},
    ["jotun_entry"] = {["x"] = 73, ["y"] = 1156},

    ["map_idx"] = 244,
    ["rag"] = 30311,

    ["devil_king"] = 2591,

    ["reapers_credit1"] = 31322,
    ["reapers_credit2"] = 30320,
    ["reapers_credit3"] = 76002,
    ["reapers_credit4"] = 79001,

    ["floor3_stone"] = 8038, 
    ["floor3_stone_pos"] = {
        {1366,  150},
        {1366,  351},
        {1234,  365},
        {1234,  140},
        {1150,  135},
        {1130,  365},
        {1135,  253}
    },

    ["mob_regen_file_path"] = "data/dungeon/deviljotun/",
    ["floor4_regen_file"] = {"deviljotun_floor4_regen1.txt",
                "deviljotun_floor4_regen2.txt",
                "deviljotun_floor4_regen3.txt",
                "deviljotun_floor4_regen4.txt",
                "deviljotun_floor4_regen5.txt"} ,

    ["credit_stone"] = 30101,
    ["credit_stone_pos"] = {307,323},
    ["floor2_stone"] = 30103,
    ["floor2_stone_pos"] = {741,217},
    ["floor2_merchant_npc"] = 20368,
    ["floor2_merchant_npc_pos"] = {734,214},
    
    ["floor4_npc"] = 30104,
    ["floor4_npc_pos"] = {75, 592},

    ["devil_king_pos"] = {{673,829},{691,638},{848,568},{1026,642},{1008,862}},

    ["unlock_stone"] = 30312,
    ["floor5_stone"] = 30102,
    ["floor5_stone_pos"] = {848, 735},

    ["devil_great_king"] = 2597 ,
    ["devil_great_king_pos"] = {1303,704},
    ["devil_emperor"] = 3964,
    ["devil_emperor_pos"] = {74,1103},

    ["dc2_door_set_size"] = {4,2,3,2},
    ["dc2_door_set1"] = {
                {{30111,  566,  117,  5},{30112, 562,  311,  5,},{30118, 663,  434,  7},{30119, 881,  434,  7}},
                {{30116,  743,  390,  3},{30119, 612,  251,  1,}},
                {{30113,  654,  211,  5},{30111, 707,  338,  7,},{30112, 775,  336,  7}},
                {{30117,  733,  294,  3},{30113, 694,  271,  1,}}
              },
    ["dc2_door_set2"] = {
                {{30115,  942,  141,  5},{30116, 942,  245,  5},{30117, 942,  321,  5},{30115, 763,  64, 7}},
                {{30118,  643,  116,  3},{30114, 900,  167,  1}},
                {{30114,  850,  293,  5},{30113, 715,  164,  7},{30114, 817,  162,  7}},
                {{30111,  802,  277,  1},{30112, 800,  241,  1}}
              },
    }
  end

    when login begin
      local idx = 210
      local map = pc.get_map_index()
      if map >= (idx * 10000) and map < (idx * 10000 + 9000) then
        pc.set_dungeonindex(d.get_map_index())
        pc.setqf("dungeon_ch",pc.get_channel_id())
        pc.setqf("dungeonorgindex",210)
      end
    end
  
    when logout begin
      local idx = 210
      local map = pc.get_map_index()
      if map >= (idx * 10000) and map < (idx * 10000 + 9000) then
        pc.setf("jotun","dungeon_time",get_global_time() + 60*60*5)
      end
    end

    when 20412.chat."Jotun Thyrm(120.Seviye -R Seviye 7-)" begin
      if game.get_event_flag("jotun_open") == 0 then
        if pc.is_gm() then
          say_title("Event Flag : jotun_open ")
        end
        say("Dungeon henüz aktif değil!")
        return
      end
      local setting = jotun_dungeon . setting ( )
      if pc.get_rebirt() < 7 then
        say_title_center ( "Bekci:" )
        say_center ( "" )
        say_center ( "Rebirth Seviyen 7 olmadığı için. " )
        say_center ( "zindana giremezsin..." )
        return
      end
      local setting = jotun_dungeon.setting()
      if pc.get_level() < 120 then
        say_title_center("Bekci:")
        say_center("")
        say_center("120. seviyenin altinda oldugun icin ")
        say_center("zindana giremezsin...")
        return
      end
      if pc.count_item(71178) < 1 then
        say_item_vnum(71178)
        say("Gerekli esya olmjotunn giris yapamazsin.")
        return
      end
      if party.is_party() then
        say("Grubun varken giris yapamazsin.")
        return
      end
      if pc.getf("jotun","dungeon_time") > get_time() and not pc.is_gm() then
        say_npc()
        say("")
        say("Henüz odaya giremezsin.")
        say("Bekleme süren dolunca tekrar gel.")
        say("")
        say_reward("Kalan Süre : "..LIB_duration(pc.getf("jotun","dungeon_time")-get_time()))
        return
      end
      say_title_center("Bekci:")
      say_center("")
      say_center("zindana girmek istiyor musun?")
      local s = select("Evet!","Hayir,girmek istemiyorum.")
      if s == 1 then
        pc.remove_item(71178,1)
        timer("jotun_sologiris",2)
      else
        return
      end
    end
    
    when 20412.chat."Kaldığın Yerden Devam Et" with d.find(pc.get_dungeonindex()) begin
      if pc.getqf("dungeonorgindex") != 210 then
        say("Son girdiğin zindan burası değil!")
        return
      end
      if pc.getqf("dungeon_ch") != pc.get_channel_id() then
        say("Zindana girdiğin ch burası değil!")
        return
      end
      local n = pc.get_dungeonindex()
      local oldumu = d.getf_from_map_index("jotun_dead", n)
      local sure_doldu = d.getf_from_map_index("sure_doldu", n)
      if oldumu == 1 then
        say_npc()
        say("Bossu zaten yok etmişsin.")
        return
      end
      if sure_doldu == 1 then
        say_npc()
        say("Süre dolduktan sonra içeri giremezsin.")
        return
      end
      if n == 0 then
        setskin(NOWINDOW)
        return
      else
        say("Kaldığın yerden devam etmek istiyor musun?")
        if select(locale.yes,locale.no) == 1 then
          pc.warp(7824*100,15024*100,n)
        end
      end
    end
    
    when jotun_sologiris.timer begin
      d.new_jump(210, 7824 * 100, 15024 * 100)
      d.spawn_mob_dir(6418, 66,941,1)
      --d.set_regen_file("data/dungeon/mushroom_dungeon/boss.txt")
      --d.jump_all (setting.jotun_entry.x + setting.base.x, setting.jotun_entry.y + setting.base.y )
      --jotun.Temizle()
      
      server_timer("jotun_timeup",60*30*1,d.get_map_index())
    end

    -- 6Ãş°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î »ç¸¶ÈÖ(3964)ÀÌ Á×À¸¸é
    -- 7ÃşÀÇ Å¸À̸Ӱ¡ ÀÛµ¿ÇÑ´Ù.
    when kill with npc.get_race() == 6418 begin
      d.setf("jotun_dead",1)
      notice_all("|cff00ff00 Patron Avcısı "..pc.get_name().." grubu, Jotun'u maglup etti!")
      server_timer ("jotun_eli_check_timer_1", 5, d.get_map_index())
    end
    
    -- 7ÃşÀÇ Å¸À̸Ӵ 6Ãş ŸÀÌ¸Ó¿Í ºñ½ÁÇϸç,
    -- ¸ó½ºÅÍ ¼ıÀÚ°¡ 0À̸é exit ŸÀ̸Ӹ¦ ¹ß»ı½ÃŲ´Ù.
    -- ¹Ù·Î exitÇÏÁö ¾Ê´Â ÀÌÀ¯´Â, À¯Àúµé¿¡°Ô ÁغñÇÒ ½Ã°£À» ÁÖ±â À§ÇؼÀÌ´Ù.
    when jotun_eli_check_timer_1.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
          d.set_warp_location (210, 8278, 14183)
          --say_in_map(get_server_timer_arg(),"Azrail yenildi. ?ytan Katakombu'na nihayet[ENTER]huzur hakim. ?mdi yer y??e ış?lanacaks?. ")
          server_timer ("jotun_eli_check_timer_2", 3, get_server_timer_arg())
      end
    end

    when jotun_eli_check_timer_2.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
          d.set_warp_location (210, 8278, 14183)
          --say_in_map(get_server_timer_arg(),"Azrail yenildi. ?ytan Katakombu'na nihayet[ENTER]huzur hakim. ?mdi yer y??e ış?lanacaks?. ")
          server_timer("jotun_exit_timer", 30, get_server_timer_arg())
      else
          server_timer ("jotun_eli_check_timer_1", 3, get_server_timer_arg())
      end
    end
    
    when jotun_timeup.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        d.notice("Zaman doldu.")
        d.setf("sure_doldu",1)
        d.exit_all()
      end
    end

    when jotun_exit_timer.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        clear_server_timer("jotun_eli_check_timer_1", get_server_timer_arg())
        clear_server_timer("jotun_eli_check_timer_2", get_server_timer_arg())
        clear_server_timer("jotun_sologiris", get_server_timer_arg())
        d.clear_regen()
        d.exit_all()
      end
    end
  end --state
end  --quest
 

Üst