Yardım Metinlere Karşı Güç, Bosslara Karşı Güç çalışmıyor

Konu sahibi bu konuda soru soruyor. Sorusu ile ilgili bilgisi olanların yanıtlamasını bekliyor.

chylnoth

Üye
Üye
Mesaj
39
Beğeni
1
Puan
56
Ticaret Puanı
0
Metinlere ve Bosslara Karşı Güçlü Efsunu bu konudaki sistemi sunucuma ekledim hiçbiyerde hata vermedi syser da yok ama bosslara karşı güç ve metinlere karşı güç efsunu unkown type [255] olarak gözüküyor ve efsun işlemiyor hiçbi türlü nerde hata yapıyorum yardımcı olabilcek varmı
 
dump protoyu tekrardan yaptım build aldım hala aynı hiçbirşey değişmedi fakat unkown type 255 di şimdi unkown type 95 yazıyor tek değişliklik o
Item protoyu tekrardan derleyip locale attını?
Derlediğin client source deki .exe yi cliente attınmı?

Pack tarafındaki düzenlemelerini gözden geçir. Düzenlediğin dosyaları pack kapatıcıyla kapattığından emin ol
 
Item protoyu tekrardan derleyip locale attını?
Derlediğin client source deki .exe yi cliente attınmı?

Pack tarafındaki düzenlemelerini gözden geçir. Düzenlediğin dosyaları pack kapatıcıyla kapattığından emin ol
herşeyi yaptım ama hala aynı hiçbirşey değişmedi dediğim gibi nerde hata var anlamadım sadece unkown type [255] den 95 e geçti busefer hala işlemiyor efsun
 
battle.cpp:
#include "stdafx.h"
#include "utils.h"
#include "config.h"
#include "desc.h"
#include "char.h"
#include "char_manager.h"
#include "battle.h"
#include "item.h"
#include "item_manager.h"
#include "mob_manager.h"
#include "vector.h"
#include "packet.h"
#include "pvp.h"
#include "profiler.h"
#include "guild.h"
#include "affect.h"
#include "unique_item.h"
#include "lua_incl.h"
#include "arena.h"
#include "castle.h"
#include "sectree.h"
#include "ani.h"
#include "locale_service.h"
#include "../../common/CommonDefines.h"

int battle_hit(LPCHARACTER ch, LPCHARACTER victim, int & iRetDam);

bool battle_distance_valid_by_xy(long x, long y, long tx, long ty)
{
  long distance = DISTANCE_APPROX(x - tx, y - ty);

  if (distance > 170)
    return false;

  return true;
}

bool battle_distance_valid(LPCHARACTER ch, LPCHARACTER victim)
{
  return battle_distance_valid_by_xy(ch->GetX(), ch->GetY(), victim->GetX(), victim->GetY());
}

bool timed_event_cancel(LPCHARACTER ch)
{
  if (ch->m_pkTimedEvent)
  {
    event_cancel(&ch->m_pkTimedEvent);
    return true;
  }

  /* RECALL_DELAY
  Â÷ÈÄ ÀüÅõ·Î ÀÎÇØ ±ÍȯºÎ µô·¹ÀÌ°¡ Ãë¼Ò µÇ¾î¾ß ÇÒ °æ¿ì ÁÖ¼® ÇØÁ¦
  if (ch->m_pk_RecallEvent)
  {
  event_cancel(&ch->m_pkRecallEvent);
  return true;
  }
  END_OF_RECALL_DELAY */

  return false;
}

#ifdef NEW_ICEDAMAGE_SYSTEM
bool battle_is_icedamage(LPCHARACTER pAttacker, LPCHARACTER pVictim)
{
  if (pAttacker && pAttacker->IsPC())
  {
    DWORD race = pAttacker->GetRaceNum();
    const DWORD tmp_dwNDRFlag = pVictim->GetNoDamageRaceFlag();
    if (tmp_dwNDRFlag &&
      (race < MAIN_RACE_MAX_NUM) &&
      (IS_SET(tmp_dwNDRFlag, 1 << race))
      )
    {
      return false;
    }
    const std::set<DWORD> & tmp_setNDAFlag = pVictim->GetNoDamageAffectFlag();
    if (tmp_setNDAFlag.size())
    {
      for (std::set<DWORD>::iterator it = tmp_setNDAFlag.begin(); it != tmp_setNDAFlag.end(); ++it)
      {
        if (!pAttacker->IsAffectFlag(*it))
        {
          return false;
        }
      }
    }
  }
  return true;
}
#endif

bool battle_is_attackable(LPCHARACTER ch, LPCHARACTER victim)
{
  // »ó´ë¹æÀÌ Á×¾úÀ¸¸é Áß´ÜÇÑ´Ù.
  if (victim->IsDead())
    return false;

  // ¾ÈÀüÁö´ë¸é Áß´Ü
  {
    SECTREE  *sectree = NULL;

    sectree = ch->GetSectree();
    if (sectree && sectree->IsAttr(ch->GetX(), ch->GetY(), ATTR_BANPK))
      return false;

    sectree = victim->GetSectree();
    if (sectree && sectree->IsAttr(victim->GetX(), victim->GetY(), ATTR_BANPK))
      return false;
  }
#ifdef NEW_ICEDAMAGE_SYSTEM
  if (!battle_is_icedamage(ch, victim))
    return false;
#endif
  // ³»°¡ Á×¾úÀ¸¸é Áß´ÜÇÑ´Ù.
  if (ch->IsStun() || ch->IsDead())
    return false;

  if (ch->IsPC() && victim->IsPC())
  {
    CGuild* g1 = ch->GetGuild();
    CGuild* g2 = victim->GetGuild();

    if (g1 && g2)
    {
      if (g1->UnderWar(g2->GetID()))
        return true;
    }
  }

  if (IS_CASTLE_MAP(ch->GetMapIndex()) && false == castle_can_attack(ch, victim))
    return false;

  if (CArenaManager::instance().CanAttack(ch, victim) == true)
    return true;

  return CPVPManager::instance().CanAttack(ch, victim);
}

int battle_melee_attack(LPCHARACTER ch, LPCHARACTER victim)
{
  if (test_server&&ch->IsPC())
    sys_log(0, "battle_melee_attack : [%s] attack to [%s]", ch->GetName(), victim->GetName());

  if (!victim || ch == victim)
    return BATTLE_NONE;

  if (test_server&&ch->IsPC())
    sys_log(0, "battle_melee_attack : [%s] attack to [%s]", ch->GetName(), victim->GetName());

  if (!battle_is_attackable(ch, victim))
    return BATTLE_NONE;

  if (test_server&&ch->IsPC())
    sys_log(0, "battle_melee_attack : [%s] attack to [%s]", ch->GetName(), victim->GetName());

  // °Å¸® üũ
  int distance = DISTANCE_APPROX(ch->GetX() - victim->GetX(), ch->GetY() - victim->GetY());

  if (!victim->IsBuilding())
  {
    int max = 300;

    if (false == ch->IsPC())
    {
      // ¸ó½ºÅÍÀÇ °æ¿ì ¸ó½ºÅÍ °ø°Ý °Å¸®¸¦ »ç¿ë
      max = (int)(ch->GetMobAttackRange() * 1.15f);
    }
    else
    {
      // PCÀÏ °æ¿ì »ó´ë°¡ melee ¸÷ÀÏ °æ¿ì ¸÷ÀÇ °ø°Ý °Å¸®°¡ ÃÖ´ë °ø°Ý °Å¸®
      if (false == victim->IsPC() && BATTLE_TYPE_MELEE == victim->GetMobBattleType())
        max = MAX(300, (int)(victim->GetMobAttackRange() * 1.15f));
    }

    if (distance > max)
    {
      if (test_server)
        sys_log(0, "VICTIM_FAR: %s distance: %d max: %d", ch->GetName(), distance, max);

      return BATTLE_NONE;
    }
  }

  if (timed_event_cancel(ch))
    ch->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("ÀüÅõ°¡ ½ÃÀÛ µÇ¾î Ãë¼Ò µÇ¾ú½À´Ï´Ù."));

  if (timed_event_cancel(victim))
    victim->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("ÀüÅõ°¡ ½ÃÀÛ µÇ¾î Ãë¼Ò µÇ¾ú½À´Ï´Ù."));

  ch->SetPosition(POS_FIGHTING);
  ch->SetVictim(victim);

  const PIXEL_POSITION & vpos = victim->GetXYZ();
  ch->SetRotationToXY(vpos.x, vpos.y);

  int dam;
  int ret = battle_hit(ch, victim, dam);
  return (ret);
}

// ½ÇÁ¦ GET_BATTLE_VICTIMÀ» NULL·Î ¸¸µé°í À̺¥Æ®¸¦ ĵ½½ ½ÃŲ´Ù.
void battle_end_ex(LPCHARACTER ch)
{
  if (ch->IsPosition(POS_FIGHTING))
    ch->SetPosition(POS_STANDING);
}

void battle_end(LPCHARACTER ch)
{
  battle_end_ex(ch);
}

// AG = Attack Grade
// AL = Attack Limit
int CalcBattleDamage(int iDam, int iAttackerLev, int iVictimLev)
{
  if (iDam < 3)
    iDam = number(1, 5);

  //return CALCULATE_DAMAGE_LVDELTA(iAttackerLev, iVictimLev, iDam);
  return iDam;
}

int CalcMagicDamageWithValue(int iDam, LPCHARACTER pkAttacker, LPCHARACTER pkVictim)
{
  return CalcBattleDamage(iDam, pkAttacker->GetLevel(), pkVictim->GetLevel());
}

int CalcMagicDamage(LPCHARACTER pkAttacker, LPCHARACTER pkVictim)
{
  int iDam = 0;

  if (pkAttacker->IsNPC())
  {
    iDam = CalcMeleeDamage(pkAttacker, pkVictim, false, false);
  }

  iDam += pkAttacker->GetPoint(POINT_PARTY_ATTACKER_BONUS);

  return CalcMagicDamageWithValue(iDam, pkAttacker, pkVictim);
}

float CalcAttackRating(LPCHARACTER pkAttacker, LPCHARACTER pkVictim, bool bIgnoreTargetRating)
{
  int iARSrc;
  int iERSrc;

  {
    int attacker_dx = pkAttacker->GetPolymorphPoint(POINT_DX);
    int attacker_lv = pkAttacker->GetLevel();

    int victim_dx = pkVictim->GetPolymorphPoint(POINT_DX);
    int victim_lv = pkAttacker->GetLevel();

    iARSrc = MIN(90, (attacker_dx * 4 + attacker_lv * 2) / 6);
    iERSrc = MIN(90, (victim_dx * 4 + victim_lv * 2) / 6);
  }

  float fAR = ((float)iARSrc + 210.0f) / 300.0f; // fAR = 0.7 ~ 1.0

  if (bIgnoreTargetRating)
    return fAR;

  // ((Edx * 2 + 20) / (Edx + 110)) * 0.3
  float fER = ((float)(iERSrc * 2 + 5) / (iERSrc + 95)) * 3.0f / 10.0f;

  return fAR - fER;
}

int CalcAttBonus(LPCHARACTER pkAttacker, LPCHARACTER pkVictim, int iAtk)
{
  // PvP¿¡´Â Àû¿ëÇÏÁö¾ÊÀ½
  if (!pkVictim->IsPC())
    iAtk += pkAttacker->GetMarriageBonus(UNIQUE_ITEM_MARRIAGE_ATTACK_BONUS);

  // PvP¿¡´Â Àû¿ëÇÏÁö¾ÊÀ½
  if (!pkAttacker->IsPC())
  {
    int iReduceDamagePct = pkVictim->GetMarriageBonus(UNIQUE_ITEM_MARRIAGE_TRANSFER_DAMAGE);
    iAtk = iAtk * (100 + iReduceDamagePct) / 100;
  }

  if (pkAttacker->IsNPC() && pkVictim->IsPC())
  {
    iAtk = (iAtk * CHARACTER_MANAGER::instance().GetMobDamageRate(pkAttacker)) / 100;
  }

  if (pkVictim->IsNPC())
  {
    if (pkVictim->IsRaceFlag(RACE_FLAG_ANIMAL))
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_ANIMAL)) / 100;
    else if (pkVictim->IsRaceFlag(RACE_FLAG_UNDEAD))
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_UNDEAD)) / 100;
    else if (pkVictim->IsRaceFlag(RACE_FLAG_DEVIL))
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_DEVIL)) / 100;
    else if (pkVictim->IsRaceFlag(RACE_FLAG_HUMAN))
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_HUMAN)) / 100;
    else if (pkVictim->IsRaceFlag(RACE_FLAG_ORC))
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_ORC)) / 100;
    else if (pkVictim->IsRaceFlag(RACE_FLAG_MILGYO))
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_MILGYO)) / 100;
    else if (pkVictim->IsRaceFlag(RACE_FLAG_INSECT))
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_INSECT)) / 100;
    else if (pkVictim->IsRaceFlag(RACE_FLAG_FIRE))
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_FIRE)) / 100;
    else if (pkVictim->IsRaceFlag(RACE_FLAG_ICE))
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_ICE)) / 100;
    else if (pkVictim->IsRaceFlag(RACE_FLAG_DESERT))
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_DESERT)) / 100;
    else if (pkVictim->IsRaceFlag(RACE_FLAG_TREE))
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_TREE)) / 100;

    iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_MONSTER)) / 100;
  }
  else if (pkVictim->IsPC())
  {
    iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_HUMAN)) / 100;

    switch (pkVictim->GetJob())
    {
    case JOB_WARRIOR:
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_WARRIOR)) / 100;
      break;

    case JOB_ASSASSIN:
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_ASSASSIN)) / 100;
      break;

    case JOB_SURA:
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_SURA)) / 100;
      break;

    case JOB_SHAMAN:
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_SHAMAN)) / 100;
      break;
    }
  }

  if (pkAttacker->IsPC() == true)
  {
    switch (pkAttacker->GetJob())
    {
    case JOB_WARRIOR:
      iAtk -= (iAtk * pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_WARRIOR)) / 100;
      break;

    case JOB_ASSASSIN:
      iAtk -= (iAtk * pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_ASSASSIN)) / 100;
      break;

    case JOB_SURA:
      iAtk -= (iAtk * pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_SURA)) / 100;
      break;

    case JOB_SHAMAN:
      iAtk -= (iAtk * pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_SHAMAN)) / 100;
      break;
    }
  }

  //[ mob -> PC ] ¿ø¼Ò ¼Ó¼º ¹æ¾î Àû¿ë
  //2013/01/17
  //¸ó½ºÅÍ ¼Ó¼º°ø°Ý µ¥¹ÌÁöÀÇ 30%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¼öÄ¡¿¡¸¸ ÀúÇ×ÀÌ Àû¿ëµÊ.
  if (pkAttacker->IsNPC() && pkVictim->IsPC())
  {
    if (pkAttacker->IsRaceFlag(RACE_FLAG_ATT_ELEC))
      iAtk -= (iAtk * 30 * pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_ELEC)) / 10000;
    else if (pkAttacker->IsRaceFlag(RACE_FLAG_ATT_FIRE))
      iAtk -= (iAtk * 30 * pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_FIRE)) / 10000;
    else if (pkAttacker->IsRaceFlag(RACE_FLAG_ATT_ICE))
      iAtk -= (iAtk * 30 * pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_ICE)) / 10000;
    else if (pkAttacker->IsRaceFlag(RACE_FLAG_ATT_WIND))
      iAtk -= (iAtk * 30 * pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_WIND)) / 10000;
    else if (pkAttacker->IsRaceFlag(RACE_FLAG_ATT_EARTH))
      iAtk -= (iAtk * 30 * pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_EARTH)) / 10000;
    else if (pkAttacker->IsRaceFlag(RACE_FLAG_ATT_DARK))
      iAtk -= (iAtk * 30 * pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_DARK)) / 10000;
#ifdef ENABLE_BONUS_STONE
    if (pkVictim->IsStone())
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_METIN)) / 100;

    else if (pkVictim->IsBoss())
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_BOSS)) / 100;
#endif
  }


  return iAtk;
}

void Item_GetDamage(LPITEM pkItem, int* pdamMin, int* pdamMax)
{
  *pdamMin = 0;
  *pdamMax = 1;

  if (!pkItem)
    return;

  switch (pkItem->GetType())
  {
  case ITEM_ROD:
  case ITEM_PICK:
    return;
  }

  if (pkItem->GetType() != ITEM_WEAPON)
    sys_err("Item_GetDamage - !ITEM_WEAPON vnum=%d, type=%d", pkItem->GetOriginalVnum(), pkItem->GetType());

  *pdamMin = pkItem->GetValue(3);
  *pdamMax = pkItem->GetValue(4);
}

int CalcMeleeDamage(LPCHARACTER pkAttacker, LPCHARACTER pkVictim, bool bIgnoreDefense, bool bIgnoreTargetRating)
{
  LPITEM pWeapon = pkAttacker->GetWear(WEAR_WEAPON);
  bool bPolymorphed = pkAttacker->IsPolymorphed();

  if (pWeapon && !(bPolymorphed && !pkAttacker->IsPolyMaintainStat()))
  {
    if (pWeapon->GetType() != ITEM_WEAPON)
      return 0;

    switch (pWeapon->GetSubType())
    {
    case WEAPON_SWORD:
    case WEAPON_DAGGER:
    case WEAPON_TWO_HANDED:
    case WEAPON_BELL:
    case WEAPON_FAN:
    case WEAPON_MOUNT_SPEAR:
      break;

    case WEAPON_BOW:
      sys_err("CalcMeleeDamage should not handle bows (name: %s)", pkAttacker->GetName());
      return 0;

    default:
      return 0;
    }
  }

  int iDam = 0;
  float fAR = CalcAttackRating(pkAttacker, pkVictim, bIgnoreTargetRating);
  int iDamMin = 0, iDamMax = 0;

  // TESTSERVER_SHOW_ATTACKINFO
  int DEBUG_iDamCur = 0;
  int DEBUG_iDamBonus = 0;
  // END_OF_TESTSERVER_SHOW_ATTACKINFO

  if (bPolymorphed && !pkAttacker->IsPolyMaintainStat())
  {
    // MONKEY_ROD_ATTACK_BUG_FIX
    Item_GetDamage(pWeapon, &iDamMin, &iDamMax);
    // END_OF_MONKEY_ROD_ATTACK_BUG_FIX

    DWORD dwMobVnum = pkAttacker->GetPolymorphVnum();
    const CMob * pMob = CMobManager::instance().Get(dwMobVnum);

    if (pMob)
    {
      int iPower = pkAttacker->GetPolymorphPower();
      iDamMin += pMob->m_table.dwDamageRange[0] * iPower / 100;
      iDamMax += pMob->m_table.dwDamageRange[1] * iPower / 100;
    }
  }
  else if (pWeapon)
  {
    // MONKEY_ROD_ATTACK_BUG_FIX
    Item_GetDamage(pWeapon, &iDamMin, &iDamMax);
    // END_OF_MONKEY_ROD_ATTACK_BUG_FIX
  }
  else if (pkAttacker->IsNPC())
  {
    iDamMin = pkAttacker->GetMobDamageMin();
    iDamMax = pkAttacker->GetMobDamageMax();
  }

  iDam = number(iDamMin, iDamMax) * 2;

  // TESTSERVER_SHOW_ATTACKINFO
  DEBUG_iDamCur = iDam;
  // END_OF_TESTSERVER_SHOW_ATTACKINFO
  //
  int iAtk = 0;

  // level must be ignored when multiply by fAR, so subtract it before calculation.
  iAtk = pkAttacker->GetPoint(POINT_ATT_GRADE) + iDam - (pkAttacker->GetLevel() * 2);
  iAtk = (int)(iAtk * fAR);
  iAtk += pkAttacker->GetLevel() * 2; // and add again

  if (pWeapon)
  {
    iAtk += pWeapon->GetValue(5) * 2;

    // 2004.11.12.myevan.TESTSERVER_SHOW_ATTACKINFO
    DEBUG_iDamBonus = pWeapon->GetValue(5) * 2;
    ///////////////////////////////////////////////
  }

  iAtk += pkAttacker->GetPoint(POINT_PARTY_ATTACKER_BONUS); // party attacker role bonus
  iAtk = (int)(iAtk * (100 + (pkAttacker->GetPoint(POINT_ATT_BONUS) + pkAttacker->GetPoint(POINT_MELEE_MAGIC_ATT_BONUS_PER))) / 100);

  iAtk = CalcAttBonus(pkAttacker, pkVictim, iAtk);

  int iDef = 0;

  if (!bIgnoreDefense)
  {
    iDef = (pkVictim->GetPoint(POINT_DEF_GRADE) * (100 + pkVictim->GetPoint(POINT_DEF_BONUS)) / 100);

    if (!pkAttacker->IsPC())
      iDef += pkVictim->GetMarriageBonus(UNIQUE_ITEM_MARRIAGE_DEFENSE_BONUS);
  }

  if (pkAttacker->IsNPC())
    iAtk = (int)(iAtk * pkAttacker->GetMobDamageMultiply());

  iDam = MAX(0, iAtk - iDef);

  if (test_server)
  {
    int DEBUG_iLV = pkAttacker->GetLevel() * 2;
    int DEBUG_iST = int((pkAttacker->GetPoint(POINT_ATT_GRADE) - DEBUG_iLV) * fAR);
    int DEBUG_iPT = pkAttacker->GetPoint(POINT_PARTY_ATTACKER_BONUS);
    int DEBUG_iWP = 0;
    int DEBUG_iPureAtk = 0;
    int DEBUG_iPureDam = 0;
    char szRB[32] = "";
    char szGradeAtkBonus[32] = "";

    DEBUG_iWP = int(DEBUG_iDamCur * fAR);
    DEBUG_iPureAtk = DEBUG_iLV + DEBUG_iST + DEBUG_iWP + DEBUG_iDamBonus;
    DEBUG_iPureDam = iAtk - iDef;

    if (pkAttacker->IsNPC())
    {
      snprintf(szGradeAtkBonus, sizeof(szGradeAtkBonus), "=%d*%.1f", DEBUG_iPureAtk, pkAttacker->GetMobDamageMultiply());
      DEBUG_iPureAtk = int(DEBUG_iPureAtk * pkAttacker->GetMobDamageMultiply());
    }

    if (DEBUG_iDamBonus != 0)
      snprintf(szRB, sizeof(szRB), "+RB(%d)", DEBUG_iDamBonus);

    char szPT[32] = "";

    if (DEBUG_iPT != 0)
      snprintf(szPT, sizeof(szPT), ", PT=%d", DEBUG_iPT);

    char szUnknownAtk[32] = "";

    if (iAtk != DEBUG_iPureAtk)
      snprintf(szUnknownAtk, sizeof(szUnknownAtk), "+?(%d)", iAtk - DEBUG_iPureAtk);

    char szUnknownDam[32] = "";

    if (iDam != DEBUG_iPureDam)
      snprintf(szUnknownDam, sizeof(szUnknownDam), "+?(%d)", iDam - DEBUG_iPureDam);

    char szMeleeAttack[128];

    snprintf(szMeleeAttack, sizeof(szMeleeAttack),
      "%s(%d)-%s(%d)=%d%s, ATK=LV(%d)+ST(%d)+WP(%d)%s%s%s, AR=%.3g%s",
      pkAttacker->GetName(),
      iAtk,
      pkVictim->GetName(),
      iDef,
      iDam,
      szUnknownDam,
      DEBUG_iLV,
      DEBUG_iST,
      DEBUG_iWP,
      szRB,
      szUnknownAtk,
      szGradeAtkBonus,
      fAR,
      szPT);

    pkAttacker->ChatPacket(CHAT_TYPE_TALKING, "%s", szMeleeAttack);
    pkVictim->ChatPacket(CHAT_TYPE_TALKING, "%s", szMeleeAttack);
  }

  return CalcBattleDamage(iDam, pkAttacker->GetLevel(), pkVictim->GetLevel());
}

int CalcArrowDamage(LPCHARACTER pkAttacker, LPCHARACTER pkVictim, LPITEM pkBow, LPITEM pkArrow, bool bIgnoreDefense)
{
  if (!pkBow || pkBow->GetType() != ITEM_WEAPON || pkBow->GetSubType() != WEAPON_BOW)
    return 0;

  if (!pkArrow)
    return 0;

  // Ÿ°ÝÄ¡ °è»êºÎ
  int iDist = (int)(DISTANCE_SQRT(pkAttacker->GetX() - pkVictim->GetX(), pkAttacker->GetY() - pkVictim->GetY()));
  //int iGap = (iDist / 100) - 5 - pkBow->GetValue(5) - pkAttacker->GetPoint(POINT_BOW_DISTANCE);
  int iGap = (iDist / 100) - 5 - pkAttacker->GetPoint(POINT_BOW_DISTANCE);
  int iPercent = 100 - (iGap * 5);

  if (iPercent <= 0)
    return 0;
  else if (iPercent > 100)
    iPercent = 100;

  int iDam = 0;

  float fAR = CalcAttackRating(pkAttacker, pkVictim, false);
  iDam = number(pkBow->GetValue(3), pkBow->GetValue(4)) * 2 + pkArrow->GetValue(3);
  int iAtk;

  // level must be ignored when multiply by fAR, so subtract it before calculation.
  iAtk = pkAttacker->GetPoint(POINT_ATT_GRADE) + iDam - (pkAttacker->GetLevel() * 2);
  iAtk = (int)(iAtk * fAR);
  iAtk += pkAttacker->GetLevel() * 2; // and add again

  // Refine Grade
  iAtk += pkBow->GetValue(5) * 2;

  iAtk += pkAttacker->GetPoint(POINT_PARTY_ATTACKER_BONUS);
  iAtk = (int)(iAtk * (100 + (pkAttacker->GetPoint(POINT_ATT_BONUS) + pkAttacker->GetPoint(POINT_MELEE_MAGIC_ATT_BONUS_PER))) / 100);

  iAtk = CalcAttBonus(pkAttacker, pkVictim, iAtk);

  int iDef = 0;

  if (!bIgnoreDefense)
    iDef = (pkVictim->GetPoint(POINT_DEF_GRADE) * (100 + pkAttacker->GetPoint(POINT_DEF_BONUS)) / 100);

  if (pkAttacker->IsNPC())
    iAtk = (int)(iAtk * pkAttacker->GetMobDamageMultiply());

  iDam = MAX(0, iAtk - iDef);

  int iPureDam = iDam;

  iPureDam = (iPureDam * iPercent) / 100;

  if (test_server)
  {
    pkAttacker->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, "ARROW %s -> %s, DAM %d DIST %d GAP %d %% %d",
      pkAttacker->GetName(),
      pkVictim->GetName(),
      iPureDam,
      iDist, iGap, iPercent);
  }

  return iPureDam;
  //return iDam;
}


void NormalAttackAffect(LPCHARACTER pkAttacker, LPCHARACTER pkVictim)
{
  // µ¶ °ø°ÝÀº ƯÀÌÇϹǷΠƯ¼ö ó¸®
  if (pkAttacker->GetPoint(POINT_POISON_PCT) && !pkVictim->IsAffectFlag(AFF_POISON))
  {
    if (number(1, 100) <= pkAttacker->GetPoint(POINT_POISON_PCT))
      pkVictim->AttackedByPoison(pkAttacker);
  }
  int iStunDuration = 2;
  if (pkAttacker->IsPC() && !pkVictim->IsPC())
    iStunDuration = 4;

  AttackAffect(pkAttacker, pkVictim, POINT_STUN_PCT, IMMUNE_STUN, AFFECT_STUN, POINT_NONE, 0, AFF_STUN, iStunDuration, "STUN");
  AttackAffect(pkAttacker, pkVictim, POINT_SLOW_PCT, IMMUNE_SLOW, AFFECT_SLOW, POINT_MOV_SPEED, -30, AFF_SLOW, 20, "SLOW");
}

int battle_hit(LPCHARACTER pkAttacker, LPCHARACTER pkVictim, int & iRetDam)
{
  //PROF_UNIT puHit("Hit");
  if (test_server)
    sys_log(0, "battle_hit : [%s] attack to [%s] : dam :%d type :%d", pkAttacker->GetName(), pkVictim->GetName(), iRetDam);

  int iDam = CalcMeleeDamage(pkAttacker, pkVictim);

  if (iDam <= 0)
    return (BATTLE_DAMAGE);

  NormalAttackAffect(pkAttacker, pkVictim);

  // µ¥¹ÌÁö °è»ê
  //iDam = iDam * (100 - pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST)) / 100;
  LPITEM pkWeapon = pkAttacker->GetWear(WEAR_WEAPON);

  if (pkWeapon)
    switch (pkWeapon->GetSubType())
  {
    case WEAPON_SWORD:
      iDam = iDam * (100 - pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_SWORD)) / 100;
      break;

    case WEAPON_TWO_HANDED:
      iDam = iDam * (100 - pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_TWOHAND)) / 100;
      break;

    case WEAPON_DAGGER:
      iDam = iDam * (100 - pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_DAGGER)) / 100;
      break;

    case WEAPON_BELL:
      iDam = iDam * (100 - pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_BELL)) / 100;
      break;

    case WEAPON_FAN:
      iDam = iDam * (100 - pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_FAN)) / 100;
      break;

    case WEAPON_BOW:
      iDam = iDam * (100 - pkVictim->GetPoint(POINT_RESIST_BOW)) / 100;
      break;
  }


  //ÃÖÁ¾ÀûÀÎ µ¥¹ÌÁö º¸Á¤. (2011³â 2¿ù ÇöÀç ´ë¿Õ°Å¹Ì¿¡°Ô¸¸ Àû¿ë.)
  float attMul = pkAttacker->GetAttMul();
  float tempIDam = iDam;
  iDam = attMul * tempIDam + 0.5f;

  iRetDam = iDam;

  //PROF_UNIT puDam("Dam");
  if (pkVictim->Damage(pkAttacker, iDam, DAMAGE_TYPE_NORMAL))
    return (BATTLE_DEAD);

  return (BATTLE_DAMAGE);
}

DWORD GET_ATTACK_SPEED(LPCHARACTER ch)
{
  if (NULL == ch)
    return 1000;

  LPITEM item = ch->GetWear(WEAR_WEAPON);
  DWORD default_bonus = SPEEDHACK_LIMIT_BONUS;  // À¯µÎ¸® °ø¼Ó(±âº» 80)
  DWORD riding_bonus = 0;

  if (ch->IsRiding())
  {
    // ¹º°¡¸¦ ÅÀÀ¸¸é Ãß°¡°ø¼Ó 50
    riding_bonus = 50;
  }

  DWORD ani_speed = ani_attack_speed(ch);
  DWORD real_speed = (ani_speed * 100) / (default_bonus + ch->GetPoint(POINT_ATT_SPEED) + riding_bonus);

  // ´Ü°ËÀÇ °æ¿ì °ø¼Ó 2¹è
  if (item && item->GetSubType() == WEAPON_DAGGER)
    real_speed /= 2;

  return real_speed;

}

void SET_ATTACK_TIME(LPCHARACTER ch, LPCHARACTER victim, DWORD current_time)
{
  if (NULL == ch || NULL == victim)
    return;

  if (!ch->IsPC())
    return;

  ch->m_kAttackLog.dwVID = victim->GetVID();
  ch->m_kAttackLog.dwTime = current_time;
}

void SET_ATTACKED_TIME(LPCHARACTER ch, LPCHARACTER victim, DWORD current_time)
{
  if (NULL == ch || NULL == victim)
    return;

  if (!ch->IsPC())
    return;

  victim->m_AttackedLog.dwPID = ch->GetPlayerID();
  victim->m_AttackedLog.dwAttackedTime = current_time;
}

bool IS_SPEED_HACK(LPCHARACTER ch, LPCHARACTER victim, DWORD current_time)
{
  if (!gHackCheckEnable) return false;

  if (ch->m_kAttackLog.dwVID == victim->GetVID())
  {
    if (current_time - ch->m_kAttackLog.dwTime < GET_ATTACK_SPEED(ch))
    {
      INCREASE_SPEED_HACK_COUNT(ch);

      if (test_server)
      {
        sys_log(0, "%s attack hack! time (delta, limit)=(%u, %u) hack_count %d",
          ch->GetName(),
          current_time - ch->m_kAttackLog.dwTime,
          GET_ATTACK_SPEED(ch),
          ch->m_speed_hack_count);

        ch->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, "%s attack hack! time (delta, limit)=(%u, %u) hack_count %d",
          ch->GetName(),
          current_time - ch->m_kAttackLog.dwTime,
          GET_ATTACK_SPEED(ch),
          ch->m_speed_hack_count);
      }

      SET_ATTACK_TIME(ch, victim, current_time);
      SET_ATTACKED_TIME(ch, victim, current_time);
      return true;
    }
  }

  SET_ATTACK_TIME(ch, victim, current_time);

  if (victim->m_AttackedLog.dwPID == ch->GetPlayerID())
  {
    if (current_time - victim->m_AttackedLog.dwAttackedTime < GET_ATTACK_SPEED(ch))
    {
      INCREASE_SPEED_HACK_COUNT(ch);

      if (test_server)
      {
        sys_log(0, "%s Attack Speed HACK! time (delta, limit)=(%u, %u), hack_count = %d",
          ch->GetName(),
          current_time - victim->m_AttackedLog.dwAttackedTime,
          GET_ATTACK_SPEED(ch),
          ch->m_speed_hack_count);

        ch->ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, "Attack Speed Hack(%s), (delta, limit)=(%u, %u)",
          ch->GetName(),
          current_time - victim->m_AttackedLog.dwAttackedTime,
          GET_ATTACK_SPEED(ch));
      }

      SET_ATTACKED_TIME(ch, victim, current_time);
      return true;
    }
  }

  SET_ATTACKED_TIME(ch, victim, current_time);
  return false;
}

Bi bakabilirmisiniz battle.cpp yi buraya yükledim böyle battle.cpp ama hala işlemiyor efsun
 
Son düzenleme:
C++:
    else if (pkVictim->IsRaceFlag(RACE_FLAG_DESERT))
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_DESERT)) / 100;
    else if (pkVictim->IsRaceFlag(RACE_FLAG_TREE))
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_TREE)) / 100;

Bunun altına ekle
 
C++:
    else if (pkVictim->IsRaceFlag(RACE_FLAG_DESERT))
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_DESERT)) / 100;
    else if (pkVictim->IsRaceFlag(RACE_FLAG_TREE))
      iAtk += (iAtk * pkAttacker->GetPoint(POINT_ATTBONUS_TREE)) / 100;

Bunun altına ekle
yaptım gene aynı kafayı yicem hatada yok niye böyle birşey oluyor ya :confused: (ben zırh kostümüne patron ve metin ekledim onla ilgisi yoktur dimi?)
 
Sorun game src taraflı görünüyor, dilersen ekli olan bir files ile kendi eklediğini karşılaştır hatanı veya eksik bıraktığın kısmı daha net görürsün.
 
Geri
Üst