Çözülemedi Işınlanınca ikonların silinmesi

Ne yazık ki bu konuda sorulara çözüm bulunmuyor. Eğer konuda yorumlar varsa hepsini inceleyebilirsiniz. Belki sizlerin sorununuzu çözmek için için ipuçları bulabilirsiniz.
Durum
İçerik kilitlendiği için mesaj gönderimine kapatıldı.

hasanknk

Üye
Üye
Mesaj
11
Beğeni
3
Puan
75
Ticaret Puanı
0
Merhaba,
Oyuna ilk girişimde iconlar gayet iyi çalışıyor ama başka bir map'e ışınlandığımda at resmi, oto pot ve yang toplama iconu hariç hepsi siliniyor. Nesne veya skillerin verdiği özellikler ve oyun içi efektleri çalışıyor ama ikonlar yok.
Syser
0502 23:34:30164 :: Traceback (most recent call last):

0502 23:34:30165 :: File "game.py", line 840, in BINARY_NEW_AddAffect

0502 23:34:30165 :: File "uiAffectShower.py", line 594, in BINARY_NEW_AddAffect
bu şekilde yardımcı olabilirseniz sevinirim
 
uiaffect:
import ui
import localeInfo
import chr
import item
import app
import skill
import player
import uiToolTip
import math
import constInfoclass LovePointImage(ui.ExpandedImageBox):

  FILE_PATH = "d:/ymir work/ui/pattern/LovePoint/"
  FILE_DICT = {
    0 : FILE_PATH + "01.dds",
    1 : FILE_PATH + "02.dds",
    2 : FILE_PATH + "02.dds",
    3 : FILE_PATH + "03.dds",
    4 : FILE_PATH + "04.dds",
    5 : FILE_PATH + "05.dds",
  }

  def __init__(self):
    ui.ExpandedImageBox.__init__(self)

    self.loverName = ""
    self.lovePoint = 0

    self.toolTip = uiToolTip.ToolTip(100)
    self.toolTip.HideToolTip()

  def __del__(self):
    ui.ExpandedImageBox.__del__(self)

  def SetLoverInfo(self, name, lovePoint):
    self.loverName = name
    self.lovePoint = lovePoint
    self.__Refresh()

  def OnUpdateLovePoint(self, lovePoint):
    self.lovePoint = lovePoint
    self.__Refresh()

  def __Refresh(self):
    self.lovePoint = max(0, self.lovePoint)
    self.lovePoint = min(100, self.lovePoint)

    if 0 == self.lovePoint:
      loveGrade = 0
    else:
      loveGrade = self.lovePoint / 25 + 1
    fileName = self.FILE_DICT.get(loveGrade, self.FILE_PATH+"00.dds")

    try:
      self.LoadImage(fileName)
    except:
      import dbg
      dbg.TraceError("LovePointImage.SetLoverInfo(lovePoint=%d) - LoadError %s" % (self.lovePoint, fileName))

    self.SetScale(0.7, 0.7)

    self.toolTip.ClearToolTip()
    self.toolTip.SetTitle(self.loverName)
    self.toolTip.AppendTextLine(localeInfo.AFF_LOVE_POINT % (self.lovePoint))
    self.toolTip.ResizeToolTip()

  def OnMouseOverIn(self):
    self.toolTip.ShowToolTip()

  def OnMouseOverOut(self):
    self.toolTip.HideToolTip()
# END_OF_WEDDING


class HorseImage(ui.ExpandedImageBox):

  FILE_PATH = "d:/ymir work/ui/pattern/HorseState/"

  FILE_DICT = {
    00 : FILE_PATH+"00.dds",
    01 : FILE_PATH+"00.dds",
    02 : FILE_PATH+"00.dds",
    03 : FILE_PATH+"00.dds",
    10 : FILE_PATH+"10.dds",
    11 : FILE_PATH+"11.dds",
    12 : FILE_PATH+"12.dds",
    13 : FILE_PATH+"13.dds",
    20 : FILE_PATH+"20.dds",
    21 : FILE_PATH+"21.dds",
    22 : FILE_PATH+"22.dds",
    23 : FILE_PATH+"23.dds",
    30 : FILE_PATH+"30.dds",
    31 : FILE_PATH+"31.dds",
    32 : FILE_PATH+"32.dds",
    33 : FILE_PATH+"33.dds",
  }

  def __init__(self):
    ui.ExpandedImageBox.__init__(self)

    #self.textLineList = []
    self.toolTip = uiToolTip.ToolTip(100)
    self.toolTip.HideToolTip()

  def __GetHorseGrade(self, level):
    if 0 == level:
      return 0

    return (level-1)/10 + 1

  def SetState(self, level, health, battery):
    #self.textLineList=[]
    self.toolTip.ClearToolTip()

    if level>0:

      try:
        grade = self.__GetHorseGrade(level)
        self.__AppendText(localeInfo.LEVEL_LIST[grade])
      except IndexError:
        print "HorseImage.SetState(level=%d, health=%d, battery=%d) - Unknown Index" % (level, health, battery)
        return

      try:
        healthName=localeInfo.HEALTH_LIST[health]
        if len(healthName)>0:
          self.__AppendText(healthName)
      except IndexError:
        print "HorseImage.SetState(level=%d, health=%d, battery=%d) - Unknown Index" % (level, health, battery)
        return

      if health>0:
        if battery==0:
          self.__AppendText(localeInfo.NEEFD_REST)

      try:
        fileName=self.FILE_DICT[health*10+battery]
      except KeyError:
        print "HorseImage.SetState(level=%d, health=%d, battery=%d) - KeyError" % (level, health, battery)

      try:
        self.LoadImage(fileName)
      except:
        print "HorseImage.SetState(level=%d, health=%d, battery=%d) - LoadError %s" % (level, health, battery, fileName)

    self.SetScale(0.7, 0.7)

  def __AppendText(self, text):

    self.toolTip.AppendTextLine(text)
    self.toolTip.ResizeToolTip()

    #x=self.GetWidth()/2
    #textLine = ui.TextLine()
    #textLine.SetParent(self)
    #textLine.SetSize(0, 0)
    #textLine.SetOutline()
    #textLine.Hide()
    #textLine.SetPosition(x, 40+len(self.textLineList)*16)
    #textLine.SetText(text)
    #self.textLineList.append(textLine)

  def OnMouseOverIn(self):
    #for textLine in self.textLineList:
    #  textLine.Show()

    self.toolTip.ShowToolTip()

  def OnMouseOverOut(self):
    #for textLine in self.textLineList:
    #  textLine.Hide()

    self.toolTip.HideToolTip()


# AUTO_POTION
class AutoPotionImage(ui.ExpandedImageBox):

  FILE_PATH_HP = "d:/ymir work/ui/pattern/auto_hpgauge/"
  FILE_PATH_SP = "d:/ymir work/ui/pattern/auto_spgauge/"

  def __init__(self):
    ui.ExpandedImageBox.__init__(self)

    self.loverName = ""
    self.lovePoint = 0
    self.potionType = player.AUTO_POTION_TYPE_HP
    self.filePath = ""

    self.toolTip = uiToolTip.ToolTip(100)
    self.toolTip.HideToolTip()

  def __del__(self):
    ui.ExpandedImageBox.__del__(self)

  def SetPotionType(self, type):
    self.potionType = type
    
    if player.AUTO_POTION_TYPE_HP == type:
      self.filePath = self.FILE_PATH_HP
    elif player.AUTO_POTION_TYPE_SP == type:
      self.filePath = self.FILE_PATH_SP
      

  def OnUpdateAutoPotionImage(self):
    self.__Refresh()

  def __Refresh(self):
    print "__Refresh"
  
    isActivated, currentAmount, totalAmount, slotIndex = player.GetAutoPotionInfo(self.potionType)
    
    amountPercent = (float(currentAmount) / totalAmount) * 100.0
    grade = math.ceil(amountPercent / 20)
    
    if 5.0 > amountPercent:
      grade = 0
      
    if 80.0 < amountPercent:
      grade = 4
      if 90.0 < amountPercent:
        grade = 5     

    fmt = self.filePath + "%.2d.dds"
    fileName = fmt % grade
    
    print self.potionType, amountPercent, fileName

    try:
      self.LoadImage(fileName)
    except:
      import dbg
      dbg.TraceError("AutoPotionImage.__Refresh(potionType=%d) - LoadError %s" % (self.potionType, fileName))

    self.SetScale(0.7, 0.7)

    self.toolTip.ClearToolTip()
    
    if player.AUTO_POTION_TYPE_HP == type:
      self.toolTip.SetTitle(localeInfo.TOOLTIP_AUTO_POTION_HP)
    else:
      self.toolTip.SetTitle(localeInfo.TOOLTIP_AUTO_POTION_SP)
      
    self.toolTip.AppendTextLine(localeInfo.TOOLTIP_AUTO_POTION_REST  % (amountPercent))
    self.toolTip.ResizeToolTip()

  def OnMouseOverIn(self):
    self.toolTip.ShowToolTip()

  def OnMouseOverOut(self):
    self.toolTip.HideToolTip()
# END_OF_AUTO_POTION


class AffectImage(ui.ExpandedImageBox):

  def __init__(self):
    ui.ExpandedImageBox.__init__(self)

    self.toolTipText = None
    self.toolTip = uiToolTip.ToolTip()
    self.toolTip.ClearToolTip()
    self.isSkillAffect = TRUE
    self.description = None
    self.endTime = 0
    self.affect = None
    self.isClocked = TRUE
    if (app.ENABLE_AFFECT_POLYMORPH_REMOVE):
      self.polymorphQuestionDialog = None
  def SetAffect(self, affect):
    self.affect = affect

  def GetAffect(self):
    return self.affect

  def SetDescription(self, description):
    self.description = description

  def SetDuration(self, duration):
    self.endTime = 0
    if duration > 0:
      self.endTime = app.GetGlobalTimeStamp() + duration

  def SetToolTipText(self, text, x = 0, y = -19):
    if not self.toolTipText:
      if constInfo.AFFECT_DISPLAY_IN_THINBOARD:
        textLine = uiToolTip.ToolTip()
        textLine.ClearToolTip()
        textLine.AutoAppendTextLine(text)
        textLine.AlignHorizonalCenter()
        textLine.Hide()
      else:
        textLine = ui.TextLine()
        textLine.SetParent(self)
        textLine.SetSize(0, 0)
        textLine.SetOutline()
        textLine.Hide()
      self.toolTipText = textLine

    if not constInfo.AFFECT_DISPLAY_IN_THINBOARD:
      self.toolTipText.SetText(text)
      w, h = self.toolTipText.GetTextSize()
      self.toolTipText.SetPosition(max(0, x + self.GetWidth()/2 - w/2), y)

  def UpdateAutoPotionDescription(self):
    potionType = 0
    if self.affect == chr.NEW_AFFECT_AUTO_HP_RECOVERY:
      potionType = player.AUTO_POTION_TYPE_HP
    else:
      potionType = player.AUTO_POTION_TYPE_SP 
    isActivated, currentAmount, totalAmount, slotIndex = player.GetAutoPotionInfo(potionType)
    amountPercent = 0.0
    try:
      amountPercent = (float(currentAmount) / totalAmount) * 100.0
    except:
      amountPercent = 100.0
    self.SetToolTipText(self.description % amountPercent, 0, 40)

  def SetClock(self, isClocked):
    self.isClocked = isClocked

  def UpdateDescription(self):
    if not self.isClocked:
      self.__UpdateDescription2()
      return
    if not self.description:
      return
    toolTip = self.description
    if self.endTime > 0:
      leftTime = localeInfo.SecondToDHM(self.endTime - app.GetGlobalTimeStamp())
      toolTip += " (%s : %s)" % (localeInfo.LEFT_TIME, leftTime)
    self.SetToolTipText(toolTip, 0, 40)

  def __UpdateDescription2(self):
    if not self.description:
      return
    toolTip = self.description
    self.SetToolTipText(toolTip, 0, 40)

  def SetSkillAffectFlag(self, flag):
    self.isSkillAffect = flag

  def SetSkillIndex(self, skillIndex):
    self.skillIndex = skillIndex
  def IsSkillAffect(self):
    return self.isSkillAffect
  if (app.ENABLE_AFFECT_POLYMORPH_REMOVE):
    def OnPolymorphQuestionDialog(self):
      import uiCommon
      self.polymorphQuestionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      self.polymorphQuestionDialog.SetText(localeInfo.POLYMORPH_AFFECT_REMOVE_QUESTION)
      self.polymorphQuestionDialog.SetWidth(350)
      self.polymorphQuestionDialog.SetAcceptEvent(lambda arg = TRUE: self.OnClosePolymorphQuestionDialog(arg))
      self.polymorphQuestionDialog.SetCancelEvent(lambda arg = FALSE: self.OnClosePolymorphQuestionDialog(arg))
      self.polymorphQuestionDialog.Open()
      
    def OnClosePolymorphQuestionDialog(self, answer):
      import net

      if not self.polymorphQuestionDialog:
        return

      self.polymorphQuestionDialog.Close()
      self.polymorphQuestionDialog = None
          
      if not answer:
        return

      net.SendChatPacket("/remove_polymorph")
      return TRUE
  def OnMouseOverIn(self):
    if self.toolTipText:
      self.toolTipText.Show()
    if (app.ENABLE_AFFECT_POLYMORPH_REMOVE): 
      if self.affect == chr.NEW_AFFECT_POLYMORPH:
        self.OnPolymorphQuestionDialog()
  def OnMouseOverOut(self):
    if self.toolTipText:
      self.toolTipText.Hide()

class AffectShower(ui.Window):

  MALL_DESC_IDX_START = 1000
  if constInfo.ENABLE_POTIONS_AFFECTSHOWER:
    ## As long the values arent reserved
    WATER_DESC_IDX_START = 1100
    DEW_DESC_IDX_START = 1200
  IMAGE_STEP = 25
  AFFECT_MAX_NUM = 32

  INFINITE_AFFECT_DURATION = 0x1FFFFFFF
  
  AFFECT_DATA_DICT =  {
      chr.AFFECT_POISON : (localeInfo.SKILL_TOXICDIE, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/poison.sub"),
      chr.AFFECT_SLOW : (localeInfo.SKILL_SLOW, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/slow.sub"),
      chr.AFFECT_STUN : (localeInfo.SKILL_STUN, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/stun.sub"),

      #chr.AFFECT_ATT_SPEED_POTION : (localeInfo.SKILL_INC_ATKSPD, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/Increase_Attack_Speed.sub"),
      chr.AFFECT_ATT_SPEED_POTION : (localeInfo.SKILL_INC_ATKSPD, "d:/ymir work/ui/movespeed.png"),
      chr.AFFECT_MOV_SPEED_POTION : (localeInfo.SKILL_INC_MOVSPD, "d:/ymir work/ui/attckspeed.png"),
      chr.AFFECT_FISH_MIND : (localeInfo.SKILL_FISHMIND, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/fishmind.sub"),

      chr.AFFECT_JEONGWI : (localeInfo.SKILL_JEONGWI, "d:/ymir work/ui/skill/warrior/jeongwi_03.sub",),
      chr.AFFECT_GEOMGYEONG : (localeInfo.SKILL_GEOMGYEONG, "d:/ymir work/ui/skill/warrior/geomgyeong_03.sub",),
      chr.AFFECT_CHEONGEUN : (localeInfo.SKILL_CHEONGEUN, "d:/ymir work/ui/skill/warrior/cheongeun_03.sub",),
      chr.AFFECT_GYEONGGONG : (localeInfo.SKILL_GYEONGGONG, "d:/ymir work/ui/skill/assassin/gyeonggong_03.sub",),
      chr.AFFECT_EUNHYEONG : (localeInfo.SKILL_EUNHYEONG, "d:/ymir work/ui/skill/assassin/eunhyeong_03.sub",),
      chr.AFFECT_GWIGEOM : (localeInfo.SKILL_GWIGEOM, "d:/ymir work/ui/skill/sura/gwigeom_03.sub",),
      chr.AFFECT_GONGPO : (localeInfo.SKILL_GONGPO, "d:/ymir work/ui/skill/sura/gongpo_03.sub",),
      chr.AFFECT_JUMAGAP : (localeInfo.SKILL_JUMAGAP, "d:/ymir work/ui/skill/sura/jumagap_03.sub"),
      chr.AFFECT_HOSIN : (localeInfo.SKILL_HOSIN, "d:/ymir work/ui/skill/shaman/hosin_03.sub",),
      chr.AFFECT_BOHO : (localeInfo.SKILL_BOHO, "d:/ymir work/ui/skill/shaman/boho_03.sub",),
      chr.AFFECT_KWAESOK : (localeInfo.SKILL_KWAESOK, "d:/ymir work/ui/skill/shaman/kwaesok_03.sub",),
      chr.AFFECT_HEUKSIN : (localeInfo.SKILL_HEUKSIN, "d:/ymir work/ui/skill/sura/heuksin_03.sub",),
      chr.AFFECT_MUYEONG : (localeInfo.SKILL_MUYEONG, "d:/ymir work/ui/skill/sura/muyeong_03.sub",),
      chr.AFFECT_GICHEON : (localeInfo.SKILL_GICHEON, "d:/ymir work/ui/skill/shaman/gicheon_03.sub",),
      chr.AFFECT_JEUNGRYEOK : (localeInfo.SKILL_JEUNGRYEOK, "d:/ymir work/ui/skill/shaman/jeungryeok_03.sub",),
      chr.AFFECT_PABEOP : (localeInfo.SKILL_PABEOP, "d:/ymir work/ui/skill/sura/pabeop_03.sub",),
      chr.AFFECT_FALLEN_CHEONGEUN : (localeInfo.SKILL_CHEONGEUN, "d:/ymir work/ui/skill/warrior/cheongeun_03.sub",),
      28 : (localeInfo.SKILL_FIRE, "d:/ymir work/ui/skill/sura/hwayeom_03.sub",),
      chr.AFFECT_CHINA_FIREWORK : (localeInfo.SKILL_POWERFUL_STRIKE, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/powerfulstrike.sub",),

      #64 - END
      chr.NEW_AFFECT_EXP_BONUS : (localeInfo.TOOLTIP_MALL_EXPBONUS_STATIC, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/exp_bonus.sub",),

      chr.NEW_AFFECT_ITEM_BONUS : (localeInfo.TOOLTIP_MALL_ITEMBONUS_STATIC, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/item_bonus.sub",),
      chr.NEW_AFFECT_SAFEBOX : (localeInfo.TOOLTIP_MALL_SAFEBOX, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/safebox.sub",),
      chr.NEW_AFFECT_AUTOLOOT : (localeInfo.TOOLTIP_MALL_AUTOLOOT, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/autoloot.sub",),
      chr.NEW_AFFECT_FISH_MIND : (localeInfo.TOOLTIP_MALL_FISH_MIND, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/fishmind.sub",),
      chr.NEW_AFFECT_MARRIAGE_FAST : (localeInfo.TOOLTIP_MALL_MARRIAGE_FAST, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/marriage_fast.sub",),
      chr.NEW_AFFECT_GOLD_BONUS : (localeInfo.TOOLTIP_MALL_GOLDBONUS_STATIC, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/gold_bonus.sub",),

      chr.NEW_AFFECT_NO_DEATH_PENALTY : (localeInfo.TOOLTIP_APPLY_NO_DEATH_PENALTY, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/gold_premium.sub"),
      chr.NEW_AFFECT_SKILL_BOOK_BONUS : (localeInfo.TOOLTIP_APPLY_SKILL_BOOK_BONUS, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/gold_premium.sub"),
      chr.NEW_AFFECT_SKILL_BOOK_NO_DELAY : (localeInfo.TOOLTIP_APPLY_SKILL_BOOK_NO_DELAY, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/gold_premium.sub"),
      chr.NEW_AFFECT_RAMADAN_ABILITY : (localeInfo.NEW_AFFECT_RAMADAN_ABILITY, "icon/item/50183.tga"),
      chr.NEW_AFFECT_NOG_POCKET_ABILITY : (localeInfo.NEW_AFFECT_NOG_POCKET_ABILITY, "icon/item/50216.tga"),
      
      # 자동물약 hp, sp
      chr.NEW_AFFECT_AUTO_HP_RECOVERY : (localeInfo.TOOLTIP_AUTO_POTION_REST, "d:/ymir work/ui/pattern/auto_hpgauge/05.dds"),     
      chr.NEW_AFFECT_AUTO_SP_RECOVERY : (localeInfo.TOOLTIP_AUTO_POTION_REST, "d:/ymir work/ui/pattern/auto_spgauge/05.dds"),
      #chr.NEW_AFFECT_AUTO_HP_RECOVERY : (localeInfo.TOOLTIP_AUTO_POTION_REST, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/gold_premium.sub"),     
      #chr.NEW_AFFECT_AUTO_SP_RECOVERY : (localeInfo.TOOLTIP_AUTO_POTION_REST, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/gold_bonus.sub"),     

      MALL_DESC_IDX_START+player.POINT_MALL_ATTBONUS : (localeInfo.TOOLTIP_MALL_ATTBONUS_STATIC, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/att_bonus.sub",),
      MALL_DESC_IDX_START+player.POINT_ATT_BONUS : (localeInfo.TOOLTIP_MALL_ATTBONUS_STATIC, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/att_bonus.sub",),
      MALL_DESC_IDX_START+player.POINT_MALL_DEFBONUS : (localeInfo.TOOLTIP_MALL_DEFBONUS_STATIC, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/def_bonus.sub",),
      MALL_DESC_IDX_START+player.POINT_MALL_EXPBONUS : (localeInfo.TOOLTIP_MALL_EXPBONUS, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/exp_bonus.sub",),
      MALL_DESC_IDX_START+player.POINT_MALL_ITEMBONUS : (localeInfo.TOOLTIP_MALL_ITEMBONUS, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/item_bonus.sub",),
      MALL_DESC_IDX_START+player.POINT_MALL_GOLDBONUS : (localeInfo.TOOLTIP_MALL_GOLDBONUS, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/gold_bonus.sub",),
      MALL_DESC_IDX_START+player.POINT_CRITICAL_PCT : (localeInfo.TOOLTIP_APPLY_CRITICAL_PCT,"d:/ymir work/ui/skill/common/affect/critical.sub"),
      MALL_DESC_IDX_START+player.POINT_PENETRATE_PCT : (localeInfo.TOOLTIP_APPLY_PENETRATE_PCT, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/gold_premium.sub"),
      MALL_DESC_IDX_START+player.POINT_MAX_HP_PCT : (localeInfo.TOOLTIP_MAX_HP_PCT, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/gold_premium.sub"),
      MALL_DESC_IDX_START+player.POINT_MAX_SP_PCT : (localeInfo.TOOLTIP_MAX_SP_PCT, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/gold_premium.sub"), 

      MALL_DESC_IDX_START+player.POINT_PC_BANG_EXP_BONUS : (localeInfo.TOOLTIP_MALL_EXPBONUS_P_STATIC, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/EXP_Bonus_p_on.sub",),
      MALL_DESC_IDX_START+player.POINT_PC_BANG_DROP_BONUS: (localeInfo.TOOLTIP_MALL_ITEMBONUS_P_STATIC, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/Item_Bonus_p_on.sub",),
  }
  #HASAN EKLED? ?EBNEMLER ?C?N

  AFFECT_DATA_DICT[chr.AFFECT_GEOMGYEONG] = (localeInfo.SKILL_GEOMGYEONG,   "d:/ymir work/ui/skill/warrior/geomgyeong_03.sub")
  AFFECT_DATA_DICT[chr.AFFECT_CHEONGEUN] = (localeInfo.SKILL_CHEONGEUN,   "d:/ymir work/ui/skill/warrior/cheongeun_03.sub")
  AFFECT_DATA_DICT[chr.AFFECT_JEONGWI] = (localeInfo.SKILL_JEONGWI,   "d:/ymir work/ui/skill/warrior/jeongwi_03.sub")
  AFFECT_DATA_DICT[WATER_DESC_IDX_START+player.POINT_CRITICAL_PCT] = (localeInfo.TOOLTIP_APPLY_CRITICAL_PCT,   "icon/item/50814.tga")
  AFFECT_DATA_DICT[WATER_DESC_IDX_START+player.ATT_BONUS] = (localeInfo.TOOLTIP_ATT_GRADE,       "icon/item/50817.tga")
  AFFECT_DATA_DICT[WATER_DESC_IDX_START+player.POINT_PENETRATE_PCT] = (localeInfo.TOOLTIP_APPLY_PENETRATE_PCT,   "icon/item/50813.tga")
  AFFECT_DATA_DICT[WATER_DESC_IDX_START+player.DEF_BONUS] = (localeInfo.TOOLTIP_DEF_GRADE,       "icon/item/50818.tga")
  AFFECT_DATA_DICT[WATER_DESC_IDX_START+player.RESIST_MAGIC] = (localeInfo.TOOLTIP_MAGIC_DEF_GRADE,     "icon/item/50819.tga")
  AFFECT_DATA_DICT[WATER_DESC_IDX_START+player.ATT_SPEED] = (localeInfo.TOOLTIP_ATT_SPEED,       "icon/item/50820.tga")
  AFFECT_DATA_DICT[DEW_DESC_IDX_START+player.POINT_CRITICAL_PCT] = (localeInfo.TOOLTIP_APPLY_CRITICAL_PCT,   "icon/item/50821.tga")
  AFFECT_DATA_DICT[DEW_DESC_IDX_START+player.POINT_PENETRATE_PCT] = (localeInfo.TOOLTIP_APPLY_PENETRATE_PCT,   "icon/item/50822.tga")
  AFFECT_DATA_DICT[DEW_DESC_IDX_START+player.ATT_SPEED] = (localeInfo.TOOLTIP_ATT_SPEED,       "icon/item/50823.tga")
  AFFECT_DATA_DICT[DEW_DESC_IDX_START+player.RESIST_MAGIC] = (localeInfo.TOOLTIP_RESIST_MAGIC,       "icon/item/50824.tga")
  AFFECT_DATA_DICT[DEW_DESC_IDX_START+player.ATT_BONUS] = (localeInfo.TOOLTIP_ATT_GRADE,       "icon/item/50825.tga")
  AFFECT_DATA_DICT[DEW_DESC_IDX_START+player.DEF_BONUS] = (localeInfo.TOOLTIP_DEF_GRADE,       "icon/item/50826.tga")
  if (app.ENABLE_AFFECT_POLYMORPH_REMOVE):
    AFFECT_DATA_DICT[chr.NEW_AFFECT_POLYMORPH] = (localeInfo.POLYMORPH_AFFECT_TOOLTIP, "d:/ymir work/ui/polymorph_marble_icon.tga")
  #AFFECT_DATA_DICT[DEW_DESC_IDX_START+player.ENERGY] = (localeInfo.TOOLTIP_ENERGY,       "icon/item/51002.tga")
  if app.ENABLE_WIND_SHOES_RENEWAL:
    AFFECT_DATA_DICT[chr.NEW_AFFECT_WIND_SHOES]  = (localeInfo.TOOLTIP_WIND_SHOES, "d:/ymir work/ui/skill/common/affect/wind_shoes.tga")

  def __init__(self):
    ui.Window.__init__(self)

    self.interface = None

    self.serverPlayTime=0
    self.clientPlayTime=0
    self.lastUpdateTime=0
    self.affectImageDict={}
    self.horseImage=None
    self.lovePointImage=None
    self.autoPotionImageHP = AutoPotionImage()
    self.autoPotionImageSP = AutoPotionImage()
    self.SetPosition(10, 10)
    self.Show()

  def __del__(self):
    ui.Window.__del__(self)

  def BindInterface(self, interface):
    self.interface = proxy(interface)

  def ClearAllAffects(self):
    self.horseImage=None
    self.lovePointImage=None
    self.affectImageDict={}
    self.__ArrangeImageList()

  def ClearAffects(self): ## 스킬 이펙트만 없앱니다.
    self.living_affectImageDict={}
    for key, image in self.affectImageDict.items():
      if not image.IsSkillAffect():
        self.living_affectImageDict[key] = image
    self.affectImageDict = self.living_affectImageDict
    self.__ArrangeImageList()

  def BINARY_NEW_AddAffect(self, type, pointIdx, value, duration):

    print "BINARY_NEW_AddAffect", type, pointIdx, value, duration

    if (app.ENABLE_AFFECT_POLYMORPH_REMOVE):
      if type < 500 and type != chr.NEW_AFFECT_POLYMORPH:
        return
    elif app.ENABLE_NEW_AFFECT_POTION:
      if type < 500 and not type == AFFECT_POTION["affect"][0] and not type == AFFECT_POTION["affect"][1] and not type == AFFECT_POTION["affect"][2] and not type == AFFECT_POTION["affect"][3] and not type == AFFECT_POTION["affect"][4] and not type == AFFECT_POTION["affect"][5]:
        return
    
    else:
      if type < 500:
        return


    if type == chr.NEW_AFFECT_MALL:
      affect = self.MALL_DESC_IDX_START + pointIdx
    elif constInfo.ENABLE_POTIONS_AFFECTSHOWER and type == chr.NEW_AFFECT_EXP_BONUS_EURO_FREE:
      affect = self.WATER_DESC_IDX_START + pointIdx
    elif constInfo.ENABLE_POTIONS_AFFECTSHOWER and type == chr.NEW_AFFECT_BLEND:
      affect = self.DEW_DESC_IDX_START + pointIdx
    else:
      affect = type

    if self.affectImageDict.has_key(affect):
      return

    if not self.AFFECT_DATA_DICT.has_key(affect):
      return

    ## 용신의 가호, 선인의 교훈은 Duration 을 0 으로 설정한다.
    if affect == chr.NEW_AFFECT_NO_DEATH_PENALTY or\
      affect == chr.NEW_AFFECT_SKILL_BOOK_BONUS or\
      affect == chr.NEW_AFFECT_AUTO_SP_RECOVERY or\
      affect == chr.NEW_AFFECT_AUTO_HP_RECOVERY or\
      affect == chr.NEW_AFFECT_SKILL_BOOK_NO_DELAY:
      duration = 0

    affectData = self.AFFECT_DATA_DICT[affect]
    description = affectData[0]
    filename = affectData[1]

    if pointIdx == player.POINT_MALL_ITEMBONUS or\
      pointIdx == player.POINT_MALL_GOLDBONUS:
      value = 1 + float(value) / 100.0

    trashValue = 123
    #if affect == chr.NEW_AFFECT_AUTO_SP_RECOVERY or affect == chr.NEW_AFFECT_AUTO_HP_RECOVERY:
    if trashValue == 1:
      try:
        #image = AutoPotionImage()
        #image.SetParent(self)
        image = None
        
        if affect == chr.NEW_AFFECT_AUTO_SP_RECOVERY:
          image.SetPotionType(player.AUTO_POTION_TYPE_SP)
          image = self.autoPotionImageSP
          #self.autoPotionImageSP = image;
        else:
          image.SetPotionType(player.AUTO_POTION_TYPE_HP)
          image = self.autoPotionImageHP
          #self.autoPotionImageHP = image;
        
        image.SetParent(self)
        image.Show()
        image.OnUpdateAutoPotionImage()
        
        self.affectImageDict[affect] = image
        self.__ArrangeImageList()
        
      except Exception, e:
        print "except Aff auto potion affect ", e
        pass       
      
    else:
      if affect != chr.NEW_AFFECT_AUTO_SP_RECOVERY and affect != chr.NEW_AFFECT_AUTO_HP_RECOVERY:
        description = description(float(value))

      try:
        print "Add affect %s" % affect
        image = AffectImage()
        image.SetParent(self)
        image.LoadImage(filename)
        image.SetDescription(description)
        image.SetDuration(duration)
        image.SetAffect(affect)
        if affect == chr.NEW_AFFECT_EXP_BONUS_EURO_FREE or affect == chr.NEW_AFFECT_EXP_BONUS_EURO_FREE_UNDER_15 or self.INFINITE_AFFECT_DURATION < duration:
          image.SetClock(FALSE)
          image.UpdateDescription()
        elif affect == chr.NEW_AFFECT_AUTO_SP_RECOVERY or affect == chr.NEW_AFFECT_AUTO_HP_RECOVERY:
          image.UpdateAutoPotionDescription()
        else:
          image.UpdateDescription()

        image.SetScale(0.7, 0.7)
        image.SetSkillAffectFlag(FALSE)
        image.Show()
        self.affectImageDict[affect] = image
        self.__ArrangeImageList()
      except Exception, e:
        print "except Aff affect ", e
        pass

  def BINARY_NEW_RemoveAffect(self, type, pointIdx):
    if type == chr.NEW_AFFECT_MALL:
      affect = self.MALL_DESC_IDX_START + pointIdx
    elif constInfo.ENABLE_POTIONS_AFFECTSHOWER and type == chr.NEW_AFFECT_EXP_BONUS_EURO_FREE:
      affect = self.WATER_DESC_IDX_START + pointIdx
    elif constInfo.ENABLE_POTIONS_AFFECTSHOWER and type == chr.NEW_AFFECT_BLEND:
      affect = self.DEW_DESC_IDX_START + pointIdx
    else:
      affect = type

    self.__RemoveAffect(affect)
    self.__ArrangeImageList()

  def SetAffect(self, affect):
    self.__AppendAffect(affect)
    self.__ArrangeImageList()

  def ResetAffect(self, affect):
    self.__RemoveAffect(affect)
    self.__ArrangeImageList()

  def SetLoverInfo(self, name, lovePoint):
    image = LovePointImage()
    image.SetParent(self)
    image.SetLoverInfo(name, lovePoint)
    self.lovePointImage = image
    self.__ArrangeImageList()

  def ShowLoverState(self):
    if self.lovePointImage:
      self.lovePointImage.Show()
      self.__ArrangeImageList()

  def HideLoverState(self):
    if self.lovePointImage:
      self.lovePointImage.Hide()
      self.__ArrangeImageList()

  def ClearLoverState(self):
    self.lovePointImage = None
    self.__ArrangeImageList()

  def OnUpdateLovePoint(self, lovePoint):
    if self.lovePointImage:
      self.lovePointImage.OnUpdateLovePoint(lovePoint)

  def SetHorseState(self, level, health, battery):
    if level == 0:
      self.horseImage = None
    else:
      image = HorseImage()
      image.SetParent(self)
      image.SetState(level, health, battery)
      image.Show()
      self.horseImage = image

    self.__ArrangeImageList()

  def SetPlayTime(self, playTime):
    self.serverPlayTime = playTime
    self.clientPlayTime = app.GetTime()
    
    if localeInfo.IsVIETNAM():   
      image = PlayTimeImage()
      image.SetParent(self)
      image.SetPlayTime(playTime)
      image.Show()

      self.playTimeImage=image
      self.__ArrangeImageList()

  def __AppendAffect(self, affect):

    if self.affectImageDict.has_key(affect):
      return

    try:
      affectData = self.AFFECT_DATA_DICT[affect]
    except :
      import dbg
      dbg.TraceError("BINARY_NEW_AddAffect failed to assign description for affect %d description text %s value %s" % (affect,affectData[0],str(value)))
    #  return

    name = affectData[0]
    filename = affectData[1]

    skillIndex = player.AffectIndexToSkillIndex(affect)
    if 0 != skillIndex:
      name = skill.GetSkillName(skillIndex)

    image = AffectImage()
    image.SetParent(self)

    if app.ENABLE_PVM_BUFFS_NOT_CLEAR:
      if skillIndex >= 94 and skillIndex <= 96 or skillIndex == 110 or skillIndex == 111:
        image.SetSkillAffectFlag(FALSE)
      else:
        image.SetSkillAffectFlag(TRUE)

    try:
      image.LoadImage(filename)
    except:
      pass

    image.SetToolTipText(name, 0, 40)

    image.SetScale(0.7, 0.7)
    image.Show()
    self.affectImageDict[affect] = image

  def __RemoveAffect(self, affect):
    """
    if affect == chr.NEW_AFFECT_AUTO_SP_RECOVERY:
      self.autoPotionImageSP.Hide()

    if affect == chr.NEW_AFFECT_AUTO_HP_RECOVERY:
      self.autoPotionImageHP.Hide()
    """
      
    if not self.affectImageDict.has_key(affect):
      print "__RemoveAffect %s ( No Affect )" % affect
      return

    print "__RemoveAffect %s ( Affect )" % affect
    del self.affectImageDict[affect]
    
    self.__ArrangeImageList()

  def __ArrangeImageList(self):
    width = len(self.affectImageDict) * self.IMAGE_STEP

    if self.lovePointImage:
      width += self.IMAGE_STEP

    if self.horseImage:
      width += self.IMAGE_STEP

    self.SetSize(width, 26)

    xPos = 0
    if constInfo.ALIGN_AFFECT_IMG_LIST:
      yPos = 0
      AffectCount = 0

    if self.lovePointImage:
      if self.lovePointImage.IsShow():
        self.lovePointImage.SetPosition(xPos, 0)
        xPos += self.IMAGE_STEP
        if constInfo.ALIGN_AFFECT_IMG_LIST:
          AffectCount += 1

    if self.horseImage:
      self.horseImage.SetPosition(xPos, 0)
      xPos += self.IMAGE_STEP
      if constInfo.ALIGN_AFFECT_IMG_LIST:
        AffectCount += 1

    for image in self.affectImageDict.values():
      if constInfo.ALIGN_AFFECT_IMG_LIST:
        image.SetPosition(xPos, yPos)
        AffectCount += 1
      else:
        image.SetPosition(xPos, 0)
      xPos += self.IMAGE_STEP

      if constInfo.ALIGN_AFFECT_IMG_LIST:
        if AffectCount % 10 == 0:
          yPos += self.IMAGE_STEP
          xPos = 0

        self.SetSize(10 * self.IMAGE_STEP, yPos + self.IMAGE_STEP)

  def OnUpdate(self):
    try:
      if app.GetGlobalTime() - self.lastUpdateTime > 500:
        self.lastUpdateTime = app.GetGlobalTime()
        for image in self.affectImageDict.values():
          if image.GetAffect() == chr.NEW_AFFECT_AUTO_HP_RECOVERY or image.GetAffect() == chr.NEW_AFFECT_AUTO_SP_RECOVERY:
            image.UpdateAutoPotionDescription()
            continue
          if not image.IsSkillAffect():
            image.UpdateDescription()
    except Exception, e:
      return
 
Merhaba,
Oyuna ilk girişimde iconlar gayet iyi çalışıyor ama başka bir map'e ışınlandığımda at resmi, oto pot ve yang toplama iconu hariç hepsi siliniyor. Nesne veya skillerin verdiği özellikler ve oyun içi efektleri çalışıyor ama ikonlar yok.
Syser
0502 23:34:30164 :: Traceback (most recent call last):

0502 23:34:30165 :: File "game.py", line 840, in BINARY_NEW_AddAffect

0502 23:34:30165 :: File "uiAffectShower.py", line 594, in BINARY_NEW_AddAffect
bu şekilde yardımcı olabilirseniz sevinirim
hatada sadece bunlarmı yazıyo

0502 23:34:30164 :: Traceback (most recent call last):

0502 23:34:30165 :: File "game.py", line 840, in BINARY_NEW_AddAffect

0502 23:34:30165 :: File "uiAffectShower.py", line 594, in BINARY_NEW_AddAffect
 
Move channel sistemindeki key errorden kaynaklı bir sorun olduğunu tespit ettik allah yardımcısı olsun bu oyunla ilgilenenlerin
konu kapatılabilirim
 
Move channel sistemindeki key errorden kaynaklı bir sorun olduğunu tespit ettik allah yardımcısı olsun bu oyunla ilgilenenlerin
konu kapatılabilirim
çözdünüz mü çözemediniz mi? ayrıca move channel ile uiaffectshower ne alaka? çözümü bizimle de paylaşabilir misiniz?
 
çözdünüz mü çözemediniz mi? ayrıca move channel ile uiaffectshower ne alaka? çözümü bizimle de paylaşabilir misiniz?
Move Channel sistemini komple kaldırıp yenisini kuruyorum alakasını çözemedim ama kanal değiştirirken yaşanan bir sıkıntıdan dolayı iconlar vs de çalışmıyor server commandleri ile alakalı bir yerde işlemi kesiyor sanırım
 
Durum
İçerik kilitlendiği için mesaj gönderimine kapatıldı.
Geri
Üst