Dünyamız Nasıl Oluşmuştur ? Din ve Bilim.

Whistle

Luntar
Kurucu
Kurumsal Üye
Geliştirici
Yardımsever Üye
Mesaj
11.743
Çözümler
555
Beğeni
12.699
Puan
5.915
Ticaret Puanı
2
bilim-yaraticinin-varligini-kabul-ediyor_591x270_2.jpgDünyamız Nasıl Oluşmuştur ? Din ve Bilim
1924-1929 yılları arasında Amerika'lı Astronom Edwin Hubble, uzak yıldızların ve galaksilerin, ışık tayflarını incelediğinde, bu yıldızlarının ışıklarının dalga boyununun ışık tayfı üzerinde kırmızıya kaydığını defalarca müşadae etti.Akustik fiziğin de Dobler olayı olarak bilinen bir özelliğin ışık içinde geçerli olduğundan yola çıkarak bunun bir tek izahı olduğunun kanaatine vardı. Buda, bu yıldızların bizden hızla uzaklaştıklarıydı.Çünkü bize doğru yaklaşan ışığın dalga boyu tayf üzerinde mora, bizden uzaklaşan ışığın dalga boyu ise tayf üzerinde kırmızıya doğru kayar.Işığın kırmızıya doğru yaptığı bu kayma evrenin bir patlama sonrası yayılan gaz kütlesine benzer bir şekilde genişlediğini gösteriyordu.Yani evren genişliyordu.Hemde milyarlarca yıldır.Adeta şişirilen bir balon misali sürekli genişliyordu.Bilim dünyası bu açıklamayla uzun süre çalkalandı.Her yeni iddaa gibi bu iddaada şüpheyle karşılandı.
Ancak gelişen teknikle birlikte bu konu üzerinde yapılan bütün araştırmalar Edwin Hubble ' ı haklı çıkardı.Evren tartışmasız genişliyordu.Ve bu konuda yüce yaratan Allah (c.c.) Kuran 'ı Kerim 'in İzariyet Suresi 47. Ayetinde şöyle buyuruyor ;
Bismillahirrahmanirrahim
"Semayı kudretiimizle biz kurduk.Ve şüphesiz onu genişletmekteyiz."
SadakAllahülazim
Geride bıraktığımız asırlar boyunca Kuran'ı tefsir eden bir çok müfessirin içinden çıkamadığı bu Ayet'in sırrı böylece içinde bulunduğumuz 20. asırda gün ışığına çıkmış bulunuyordu.

Genişleyen evren buluşuyla BigBang'in Teorisi gündemde ön plana çıktı.Yeniden tartışma masasına yatırıldı.Uzmanlar Edwin Hubble yasasını tersine doğru işletmeye başladılar.Evren sürekli genişlediğine göre dün bugünküne kıyasla daha küçük, 1 yıl 1000 yıl evvel dahada küçük olması gerekirdi.Daha da geriye gidildiğinde mesela 10 . 000 . 000 (on milyon) yıl önce evren daha küçük galaksiler de yıldızlar birbirine daha yakın olmalıydı.

Peki göklerin,galaksilerin,gezegenlerin ve yıldızların birbirine çok yakın hatta yapışık olduğu, evrende hiçbir gelişmenin olmadığı bir zaman aralığı bulunamaz mıydı? Hesaplar uzmanları günümüzden 15.000.000.000 (on beş milyar) yıl önce yoktan var edildiğini gösteriyordu.Ve bu konuda da yüce Allah (c.c.) Kuran' Kerimin Enbiya Suresi 30. Ayetin'de şöyle buyuruyor :
Bismillahirrahmanirrahim
"İnkar edenler gökler ve yerleri yapışıkken onları ayırdığımız ve bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? Hala inanmıyorlar mı ?
SadakAllahülazim
Bu evrenin nasıl yaratıldığını ne gibi aşamalardan geçerek bugüne geldiğini tam manasıyla Yüce ALLAH biliyor.İnsanoğlunda Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği ilim veçhiyle fikir servetmek düşüyor.Bu çerçevede yoktan var edilişin nasıl başlayıp ne şekilde genişlediğini " BigBang " Teorisi şöyle ifade ediyor.Zamanımızdan 10 ile 15.000.000.000 (on beş milyar) yıl önce çok küçük hacimde buna karşın çok yüksek sıcaklık ve çok büyük yoğunluktaki aşırı sıkıştırılmış yapı, büyük bir patlamayla uzaya dağıldı.Bu büyük patlama neticesinde milyarlarca derecelik bir sıcaklık toz ve gazlar açığa çıkarak uzaya yayıldı.Bu açığa çıkan toz ve gazların , geçen zaman içerisinde sıkışmasıyla yıldızlar, soğuması neticesinde de gezegenler meydana geldi.Evet bu teori bir çok şeyi açıklıyordu.Ama bir nokta vardı ki, teorinin kaderi buna bağlıydı.Teorinin geçerli olabilmesi için İlk patlama anında ortaya çıkan o çok büyük sıcaklığın ve buna bağlı radyasyonun uzaydaki kalıntılarına rastlamak gerekiyordu.Çok düşükte olsa bu rasyasyonun izleri mutlaka olmalıydı.
1965 yılında Bell Laboratuvarında temiz radyo yayınları elde etmek gayesiyle çalışan Arno Alla Penzias ve Robert Woodrow Wilson adlı iki bilim adamı mikrodalga bandında hiç kesilmeyen bir parazit yakaladılar.Elektronikte ve radyo sinyallerinde böyle bir dalga boyuna ilk defa rastlıyorlardı.Öyleki anten hangi yöne çevrilse, bu parazit kesilmiyordu.Bu 5,7 cm. ' lik dalga boyu idi.Ve dahil olduğu sıcaklık değeri –270 °C idi.Evrenin ilk yaratılış anından arta kalan enerjiyi bulmuşlardı.Kahinatın yaratılışından bugüne uzanan tatlı bir sıcaklıktı.İki bilim adamı bir tesadüf sonucu çok önemli bir keşifte bulunmuşlardı.Bunun neticesinede de 1978 yılında "Nobel Ödülü" kazandılar.Sonraları bu pozitif değerini kesin olarak saptayabilmek gayesiyle uzaya son derece hassas ölçü aletleriyle donatılmış bir uydu gönderildi.Netice aynıydı.Tüm uzay bu enerjiyle dop doluydu. BİG BANG artık rakipsiz kalmıştı. Bir tek yapının patlamasıyla açığa çıkan toz ve gazların zamanla sıkışmasıyla meydana gelmişti.Kainat yotan var edilmişti.Evet yüce Kuran bu konuyada açıklık getiriyor.Açığa çıkan toz ve gazlar için duman ifadesini kullanarak şöyle buyuruyor :
Bismillahirrahmanirrahim

Fussilet Suresi 11. Ayet
" Sonra ALLAH duman halinde bulunan göğe yöneldi.Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi.İkiside isteyerek geldik dediler. "


SadakAllahülazim
 
Geri
Üst