parametreler

  1. Whistle

    Güneş’e Ait Parametreler

    GÜNEŞ’E AİT PARAMETRELER Uzaklık: 1) Güneş’in uzaklığını a3/T2 = G/4p2 (MG+m) şeklinde ifade edilen 3. Kepler kanunu yardımıyla bulmak mümkün. Bu denklemi bunlardan biri Arz olmak üzere iki gezegene uygular ve oranlarsak aşağıdaki denklem elde edilir: (a13/a23) = (T12/T22) ´...
Geri
Üst