önemi

  1. G

    talas savaşı ve önemi

    Talas Savaşı 751 yılında Araplar ile Çinliler arasında yapılan savaş. Doğudan batıya ilerleyen Çinliler ile, Ön-Asya' dan doğuya ilerleyen Araplar, Talas ırmağı kıyılarında savaştılar. Bu savaşta, Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesini istemeyen, Karluk ve Yağma Türkleri, Arapların yanına...
  2. Whistle

    Göktürk Abidelerinin (Orhun Abideleri) Türk tarihindeki önemi nedir?

    Göktürk Abidelerinin (Orhun Abideleri) Türk tarihindeki önemi nedir? Göktürk kitabeleri Göktürk İmparatorluğu'nun ünlü hükümdarı Bilge Kağan devrinden kalma altı adet yazılı dikilitaştır. Yazıtlar Türk dili tarihi edebiyatı sanatı töresi hakkında önemli bilgiler vermektedirler. Türk...
Geri
Üst