maya

  1. Whistle

    Maya-Mısır-Asya-Anadolu Ortak Kültürü

    ASYA KÖKENLİ BARINAKLAR Doç. Dr. Haluk BERKMEN Orta Asya’nın dağlık ve düzlük bölgeleri arasında yarı-göçer olarak yaşayan Ön-Türk toplulukları yazın sıcak günlerinde yüksek yaylalara yerleşir, kışın ise düz ovalara inerlerdi. Bu yaşam tarzına en uygun barınak türü kolay kurulup kolay sökülen...
  2. Whistle

    Maya kıyameti tartışmalarına NASA son noktayı koydu...

    NASA'nın Jet Gücü Laboratuvarı (NASA/JPL), 21 Aralık 2012'de dünyanın sonunun geleceğini öne süren "Maya kıyameti" iddialarına yanıt vermek için bir video yayınladı. Videoda, NASA/JPL bünyesindeki Dünyaya Yakın Cisimler Programı Dairesi'nin başkanı Don Yeomans, Maya kıyametiyle ilgili en yaygın...
Geri
Üst