hudeybiye

  1. G

    Hudeybiye Antlaşması Hudeybiye Barışı

    Hudeybiye Antlaşması ya da :cool:, 628 martında Medineli Müslümanlarla Mekkeli Müşrikler arasında yapılan barış antlaşmasıdır. Hicretin altıncı yılıydı. İslam hızla yayılırken Mekkeliler korku ve çaresizlik içindeydiler. Hendek Savaşı'ndaki başarısızlıkları da bu korku ve çaresizliği...

Üst