İşletim Sisteminin İşlevleri


Kalendar

Aktif Üye
Mesaj
45
Beğeni
26
Puan
271
İşletim Sisteminin İşlevleri

1599694475624.png

Bir İşletim Sistemi , kullanıcı ve bilgisayar donanımı arasında bir iletişim köprüsü (arayüz) görevi görür. Bir işletim sisteminin amacı, bir kullanıcının programları uygun ve verimli bir şekilde çalıştırabileceği bir platform sağlamaktır.
İşletim sistemi, bilgisayar donanımının tahsisini yöneten bir yazılım parçasıdır. Donanımın koordinasyonu, bilgisayar sisteminin doğru çalışmasını sağlamak ve kullanıcı programlarının sistemin düzgün çalışmasına müdahale etmesini önlemek için uygun olmalıdır.
Örnek: Bir patronun çalışanına emir vermesi gibi, biz de emirlerimizi aynı şekilde isteriz veya İşletim Sistemine iletiriz. İşletim Sisteminin temel amacı böylelikle bilgisayar ortamını daha kullanışlı hale getirmek ve ikincil amaç da kaynakları en verimli şekilde kullanmaktır.
İşletim Sistemi nedir?
İşletim sistemi, uygulama programlarının yürütüldüğü ve kullanıcı ile bilgisayar donanımı arasında bir iletişim köprüsü (arayüz) görevi gören bir programdır.
Bir işletim sisteminin gerçekleştirdiği ana görev, bellek, aygıtlar, işlemciler ve bilgilerin tahsisi gibi kaynakların ve hizmetlerin tahsisidir. İşletim sistemi ayrıca bu kaynakları yönetmek için bir trafik denetleyicisi, bir zamanlayıcı, bellek yönetimi modülü, G / Ç programları ve bir dosya sistemi gibi programlar içerir.
Bir işletim sisteminin önemli işlevleri:

 1. Güvenlik -
  İşletim sistemi, kullanıcı verilerini ve benzeri diğer teknikleri korumak için parola koruması kullanır. ayrıca programlara ve kullanıcı verilerine yetkisiz erişimi engeller.
 2. Sistem performansı üzerinde denetim -
  Performansı artırmaya yardımcı olmak için genel sistem sağlığını izler. Sistem sağlığının tam bir görünümünü elde etmek için hizmet talepleri ile sistem yanıtı arasındaki yanıt süresini kaydeder. Bu, sorunları gidermek için gereken önemli bilgileri sağlayarak performansı artırmaya yardımcı olabilir.
 3. İş hesabı -
  İşletim sistemi Çeşitli görevler ve kullanıcılar tarafından kullanılan zaman ve kaynakları takip eder, bu bilgiler belirli bir kullanıcı veya kullanıcı grubu için kaynak kullanımını izlemek için kullanılabilir.
 4. Hata tespit yardımları -
  İşletim sistemi hataları tespit etmek ve bilgisayar sisteminin arızalanmasını önlemek için sistemi sürekli olarak izler.

 5. Diğer yazılımlar ve kullanıcılar arasındaki
  koordinasyon - İşletim sistemleri ayrıca çevirmenleri, derleyicileri, birleştiricileri ve diğer yazılımları bilgisayar sistemlerinin çeşitli kullanıcılarına koordine eder ve atar.
 6. Bellek Yönetimi -
  İşletim sistemi, Birincil Belleği veya Ana Belleği yönetir. Ana bellek, her bir bayta veya sözcüğün belirli bir adrese atandığı geniş bir bayt veya sözcük dizisinden oluşur. Ana bellek hızlı bir depolamadır ve doğrudan CPU tarafından erişilebilir. Bir programın çalıştırılması için önce ana belleğe yüklenmesi gerekir. Bir İşletim Sistemi, bellek yönetimi için aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirir:
  Birincil belleğin izlerini, yani hangi bellek baytlarının hangi kullanıcı programı tarafından kullanıldığını tutar. Halihazırda tahsis edilmiş olan hafıza adresleri ve henüz kullanılmamış hafızanın hafıza adresleri. Çoklu programlamada, işletim sistemi, işlemin belleğe erişim izni verilme sırasına ve ne kadar süreyle karar verir. İşlem talep ettiğinde belleği bir işleme tahsis eder ve işlem sona erdiğinde veya bir G / Ç işlemi gerçekleştirdiğinde belleği serbest bırakır.
 7. İşlemci Yönetimi -
  Çoklu programlama ortamında, işletim sistemi işlemlerin işlemciye erişme sırasına ve her işlemin ne kadar işlem süresine sahip olduğuna karar verir. İşletim sisteminin bu işlevine işlem planlama denir. Bir İşletim Sistemi, işlemci yönetimi için aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirir.
  İşlemlerin durumunu takip eder. Bu görevi yerine getiren program trafik kontrolörü olarak bilinir. İşlemci olan CPU'yu bir işleme ayırır. İşlem artık gerekmediğinde işlemciyi ayırır.
 8. Aygıt Yönetimi -
  Bir işletim sistemi, aygıt iletişimini ilgili sürücüler aracılığıyla yönetir. Cihaz yönetimi için aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir. Sisteme bağlı tüm cihazların kaydını tutar. Giriş / Çıkış denetleyicisi olarak bilinen her cihazdan sorumlu bir program belirler. Hangi işlemin belirli bir cihaza ne kadar süreyle erişeceğine karar verir. Cihazları etkili ve verimli bir şekilde tahsis eder. Artık gerekmediğinde cihazları serbest bırakır.
 9. Dosya Yönetimi -
  Bir dosya sistemi, verimli veya kolay gezinme ve kullanım için dizinler halinde düzenlenir. Bu dizinler başka dizinler ve başka dosyalar içerebilir. Bir İşletim Sistemi aşağıdaki dosya yönetimi etkinliklerini gerçekleştirir. Bilgilerin nerede depolandığını, kullanıcı erişim ayarlarını ve her dosyanın durumunu ve daha fazlasını izler… Bu olanaklar topluca dosya sistemi olarak bilinir.
Ayrıca, İşletim Sistemi, bilgisayar sistemine bir şekilde veya diğerinde belirli hizmetleri de sağlar.
İşletim Sistemi, kullanıcılara aşağıdaki şekilde listelenebilen bazı hizmetler sağlar:
 1. Program Yürütme : İşletim Sistemi, ister kullanıcı programları isterse sistem programları olsun, her tür programın yürütülmesinden sorumludur. İşletim Sistemi, her tür işlevin verimli çalışması için mevcut çeşitli kaynakları kullanır.
 2. Girdi / Çıktı İşlemlerini Yönetme : İşletim Sistemi, klavye, fare, masaüstü vb. Gibi her tür girdiyi işlemekten sorumludur. İşletim Sistemi, her türden Girdi ve Çıkışı yeniden derecelendirerek en uygun şekilde tüm arabirimleri yapar.
  Örneğin, fare veya klavye gibi her tür çevresel aygıtın doğasında farklılık vardır, bu durumda aralarındaki verilerin işlenmesinden İşletim Sistemi sorumludur.
 3. Dosya Sisteminin Manipülasyonu : İşletim Sistemi, her türlü veri veya dosyanın, yani disket / sabit disk / kalem sürücü vb. Saklanmasına ilişkin kararların alınmasından sorumludur. İşletim Sistemi, verilerin nasıl kullanılması gerektiğine karar verir. ve saklanır.
 4. Hata Tespiti ve İşleme : İşletim Sistemi, herhangi bir görev sırasında ortaya çıkabilecek her türlü hata veya hatanın tespitinden sorumludur. İyi güvenliğe sahip işletim sistemi bazen, herhangi bir harici kaynaktan Bilgisayar Sistemine yönelik herhangi bir ihlali önlemek ve muhtemelen bunları ele almak için karşı önlem görevi görür.
 5. Kaynak Tahsisi: İşletim Sistemi, hangi kaynağın kim tarafından ne kadar süreyle kullanılacağına karar vererek mevcut tüm kaynakların doğru kullanılmasını sağlar. Tüm kararlar İşletim Sistemi tarafından alınır.
 6. Muhasebe: İşletim Sistemi, bir seferde bilgisayar sisteminde yer alan tüm işlevlerin bir hesabını izler. Oluşan hata türleri gibi tüm detaylar İşletim Sistemi tarafından kaydedilir.
 7. Bilgi ve Kaynak Koruması: İşletim Sistemi, makinede bulunan tüm bilgi ve kaynakları en korumalı şekilde kullanmaktan sorumludur. İşletim Sistemi, herhangi bir dış kaynaktan herhangi bir veri veya bilgiyi engelleme girişimini engellemelidir.
Tüm bu hizmetler, programlama görevini kolaylaştırmak için kullanıcıların rahatlığı için İşletim Sistemi tarafından sağlanmaktadır. Tüm farklı İşletim Sistemi türleri aşağı yukarı aynı hizmetleri sağlar.
 

Üst