Yardım Grid

Konu sahibi bu konuda soru soruyor. Sorusu ile ilgili bilgisi olanların yanıtlamasını bekliyor.

sametgkdn

Aktif Üye
Mesaj
55
Beğeni
8
Puan
414
Grid:
0721 14:39:24169 :: Traceback (most recent call last):

0721 14:39:24169 ::  File "game.py", line 1245, in OnKeyDown

0721 14:39:24169 ::  File "game.py", line 341, in <lambda>

0721 14:39:24169 ::  File "interfaceModule.py", line 1700, in OpenDeleteItem

0721 14:39:24169 ::  File "uiDeleteItem.py", line 91, in Open

0721 14:39:24170 :: NameError
0721 14:39:24170 :: :
0721 14:39:24170 :: global name 'Grid' is not defined
0721 14:39:24170 ::

Grid dosyasını root'a attığım halde gridi bulamıyor importlara da eklediğim orda da görmedi. Yardım edebilecek var mı?
 

sametgkdn

Aktif Üye
Mesaj
55
Beğeni
8
Puan
414
Nasıl çözdüğünü yoruma dahil eder misin?
Syserr:
0721 15:15:45548 :: Traceback (most recent call last):

0721 15:15:45548 ::  File "ui.py", line 1358, in CallEvent

0721 15:15:45548 ::  File "uiDeleteItem.py", line 259, in <lambda>

0721 15:15:45548 ::  File "uiDeleteItem.py", line 301, in RequestSellItem

0721 15:15:45549 ::  File "uiDeleteItem.py", line 278, in Sat

0721 15:15:45549 :: AttributeError
0721 15:15:45549 :: :
0721 15:15:45549 :: 'module' object has no attribute 'SendItemSellPacket'
0721 15:15:45549 ::

Bu seferde bu hata var bunu çözmeye calısıyorum suanda :)
 

Trashy

MEKA Designed
Mesaj
1.429
Beğeni
1.071
Puan
1.339
Syserr:
0721 15:15:45548 :: Traceback (most recent call last):

0721 15:15:45548 ::  File "ui.py", line 1358, in CallEvent

0721 15:15:45548 ::  File "uiDeleteItem.py", line 259, in <lambda>

0721 15:15:45548 ::  File "uiDeleteItem.py", line 301, in RequestSellItem

0721 15:15:45549 ::  File "uiDeleteItem.py", line 278, in Sat

0721 15:15:45549 :: AttributeError
0721 15:15:45549 :: :
0721 15:15:45549 :: 'module' object has no attribute 'SendItemSellPacket'
0721 15:15:45549 ::

Bu seferde bu hata var bunu çözmeye calısıyorum suanda :)
İtem silme sistemiyle ilgili bir sistem ekliyorsun sanırım şu aşağıda bulunan kodlar arasından SendItemSellPacket kısımlarını alabilirsin.

C++:
Client Source -> Locale_inc.h Ekle

#define WJ_NEW_DROP_DIALOG

Client Source -> Packet.h Arat : HEADER_CG_ITEM_DROP2 altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
  HEADER_CG_ITEM_DESTROY            = 21,
  HEADER_CG_ITEM_SELL              = 22,
#endif

Tekrar Arat : typedef struct command_item_drop2

Satır sonuna ekle


#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
typedef struct command_item_destroy
{
  BYTE    header;
  TItemPos  pos;
} TPacketCGItemDestroy;

typedef struct command_item_sell
{
  BYTE    header;
  TItemPos  pos;
} TPacketCGItemSell;
#endif

Client Source -> PythonApplicationModule.cpp Arat ;

#ifdef ENABLE_COSTUME_SYSTEM
PyModule_AddIntConstant(poModule, "ENABLE_COSTUME_SYSTEM",  1);
#else
PyModule_AddIntConstant(poModule, "ENABLE_COSTUME_SYSTEM",  0);
#endif

Altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
PyModule_AddIntConstant(poModule, "WJ_NEW_DROP_DIALOG", 1);
#else
PyModule_AddIntConstant(poModule, "WJ_NEW_DROP_DIALOG", 0);
#endif

Client Source -> PythonNetworkStream.h Arat;

bool SendItemDropPacket(TItemPos pos, DWORD elk); Altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
    bool SendItemDestroyPacket(TItemPos pos);
    bool SendItemSellPacket(TItemPos pos);
#endif

Client Source -> PythonNetworkStreamModule.cpp Arat ;

PyObject* netSendItemDropPacket(PyObject* poSelf, PyObject* poArgs) Satır sonuna ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
PyObject* netSendItemDestroyPacket(PyObject* poSelf, PyObject* poArgs)
{
  TItemPos Cell;

  if (!PyTuple_GetInteger(poArgs, 0, &Cell.cell))
    return Py_BuildException();
  
  CPythonNetworkStream& rkNetStream = CPythonNetworkStream::Instance();
  rkNetStream.SendItemDestroyPacket(Cell);
  
  return Py_BuildNone();
}

PyObject* netSendItemSellPacket(PyObject* poSelf, PyObject* poArgs)
{
  TItemPos Cell;

  if (!PyTuple_GetInteger(poArgs, 0, &Cell.cell))
    return Py_BuildException();
  
  CPythonNetworkStream& rkNetStream = CPythonNetworkStream::Instance();
  rkNetStream.SendItemSellPacket(Cell);
  
  return Py_BuildNone();
}
#endif

Tekrar Arat ; { "SendItemDropPacketNew",        netSendItemDropPacketNew,        METH_VARARGS }, altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
    { "SendItemDestroyPacket",        netSendItemDestroyPacket,        METH_VARARGS },
    { "SendItemSellPacket",          netSendItemSellPacket,          METH_VARARGS },
#endif

Client Source -> PythonNetworkStreamPhaseGameItem.cpp Arat;
bool CPythonNetworkStream::SendItemDropPacketNew(TItemPos pos, DWORD elk, DWORD count) satır sonuna ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
bool CPythonNetworkStream::SendItemDestroyPacket(TItemPos pos)
{
  if (!__CanActMainInstance())
    return true;
  
  TPacketCGItemDestroy itemDestroyPacket;
  itemDestroyPacket.header = HEADER_CG_ITEM_DESTROY;
  itemDestroyPacket.pos = pos;
  
  if (!Send(sizeof(itemDestroyPacket), &itemDestroyPacket))
  {
    Tracen("SendItemDestroyPacket Error");
    return false;
  }
  
  return SendSequence();
}

bool CPythonNetworkStream::SendItemSellPacket(TItemPos pos)
{
  if (!__CanActMainInstance())
    return true;
  
  TPacketCGItemSell itemSellPacket;
  itemSellPacket.header = HEADER_CG_ITEM_SELL;
  itemSellPacket.pos = pos;
  
  if (!Send(sizeof(itemSellPacket), &itemSellPacket))
  {
    Tracen("SendItemSellPacket Error");
    return false;
  }
  
  return SendSequence();
}
#endif
-------------------------------------------------------

Server Source -> common/service.h Ekle;

#define WJ_NEW_DROP_DIALOG

Server Source -> game/char.h Arat : DropItem(TItemPos Cell, BYTE bCount=0); Altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
    bool      DestroyItem(TItemPos Cell);
    bool      SellItem(TItemPos Cell, BYTE bCount=0);
#endif

Server Source -> game/char_item.cpp Arat : bool CHARACTER::DropItem(TItemPos Cell, BYTE bCount) Satır sonuna ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
bool CHARACTER::DestroyItem(TItemPos Cell)
{
  LPITEM item = NULL;
  
  if (!CanHandleItem())
  {
    if (NULL != DragonSoul_RefineWindow_GetOpener())
      ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("강화창을 연 상태에서는 아이템을 옮길 수 없습니다."));
    return false;
  }
  
  if (IsDead())
    return false;
  
  if (!IsValidItemPosition(Cell) || !(item = GetItem(Cell)))
    return false;
  
  if (item->IsExchanging())
    return false;
  
  if (true == item->isLocked())
    return false;
  
#ifdef WJ_SOULBINDING_SYSTEM
  if (item->IsBind() || item->IsUntilBind())
  {
    ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("BIND_ITEM_NOT_DELETE"));
    return false;
  }
#endif

  if (quest::CQuestManager::instance().GetPCForce(GetPlayerID())->IsRunning() == true)
    return false;
  
  if (item->GetCount() <= 0)
    return false;
  
#ifdef WJ_GROWTH_PET_SYSTEM
  if (item->GetVnum() == 55701 || item->GetVnum() == 55702 || item->GetVnum() == 55703 || item->GetVnum() == 55704)
    if (GetNewPetSystem()->IsActivePet())
      return false;
#endif

  SyncQuickslot(QUICKSLOT_TYPE_ITEM, Cell.cell, 1000);
  ITEM_MANAGER::instance().RemoveItem(item);
  ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("ITEM_DESTROY_SUCCES"), item->GetName());
  
  return true;
}

bool CHARACTER::SellItem(TItemPos Cell, BYTE bCount)
{
  LPITEM item = NULL;
  
  if (!CanHandleItem())
  {
    if (NULL != DragonSoul_RefineWindow_GetOpener())
      ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("강화창을 연 상태에서는 아이템을 옮길 수 없습니다."));
    return false;
  }
  
  if (IsDead())
    return false;
  
  if (!IsValidItemPosition(Cell) || !(item = GetItem(Cell)))
    return false;
  
  if (item->IsExchanging())
    return false;
  
  if (true == item->isLocked())
    return false;
  
#ifdef WJ_SOULBINDING_SYSTEM
  if (item->IsBind() || item->IsUntilBind())
  {
    ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("BIND_ITEM_NOT_SELL"));
    return false;
  }
#endif

  if (IS_SET(item->GetAntiFlag(), ITEM_ANTIFLAG_SELL))
  {
    ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("THIS_ITEM_NOT_SELL"));
    return false;
  }
  
  if (quest::CQuestManager::instance().GetPCForce(GetPlayerID())->IsRunning() == true)
    return false;
  
  if (item->GetCount() <= 0)
    return false;
  
#ifdef WJ_GROWTH_PET_SYSTEM
  if (item->GetVnum() == 55701 || item->GetVnum() == 55702 || item->GetVnum() == 55703 || item->GetVnum() == 55704)
    if (GetNewPetSystem()->IsActivePet())
      return false;
#endif

  DWORD dwPrice;
  
  if (bCount == 0 || bCount > item->GetCount())
    bCount = item->GetCount();
  
  dwPrice = item->GetShopBuyPrice();
  
  if (IS_SET(item->GetFlag(), ITEM_FLAG_COUNT_PER_1GOLD))
  {
    if (dwPrice == 0)
      dwPrice = bCount;
    else
      dwPrice = bCount / dwPrice;
  }
  else
    dwPrice *= bCount;
  
  dwPrice /= 5;
  
  DWORD dwTax = 0;
#ifdef ENABLE_NEWSTUFF
  if (g_iTaxes != 0)
    dwTax = dwPrice * g_iTaxes/100;
#endif

  dwPrice -= dwTax;

  const int64_t nTotalMoney = static_cast<int64_t>(GetGold()) + static_cast<int64_t>(dwPrice);
  if (GOLD_MAX <= nTotalMoney)
  {
    sys_err("[OVERFLOW_GOLD] id %u name %s gold %u", GetPlayerID(), GetName(), GetGold());
    ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("20억냥이 초과하여 물품을 팔수 없습니다."));
    return false;
  }
  
  sys_log(0, "SHOP: SELL: %s item name: %s(x%d):%u price: %u", GetName(), item->GetName(), bCount, item->GetID(), dwPrice);
  
#ifdef ENABLE_NEWSTUFF
  if (g_iTaxes > 0)
    ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("판매금액의 %d %% 가 세금으로 나가게됩니다"), g_iTaxes);
#endif
  
  DBManager::instance().SendMoneyLog(MONEY_LOG_SHOP, item->GetVnum(), dwPrice);
  item->SetCount(item->GetCount() - bCount);
  PointChange(POINT_GOLD, dwPrice, false);
  ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("ITEM_SELL_SUCCES"), item->GetName());
  
  return true;
}
#endif

Server Source -> game/input.h Arat : ItemDrop2(LPCHARACTER ch, const char * data); Altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
    void    ItemDestroy(LPCHARACTER ch, const char * data);
    void    ItemSell(LPCHARACTER ch, const char * data);
#endif

Server Source -> game/input_main.cpp Arat : void CInputMain::ItemDrop2(LPCHARACTER ch, const char * data) Satır sonuna ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
void CInputMain::ItemDestroy(LPCHARACTER ch, const char * data)
{
  struct command_item_destroy * pinfo = (struct command_item_destroy *) data;
  if (ch)
    ch->DestroyItem(pinfo->Cell);
}

void CInputMain::ItemSell(LPCHARACTER ch, const char * data)
{
  struct command_item_sell * pinfo = (struct command_item_sell *) data;
  if (ch)
    ch->SellItem(pinfo->Cell);
}
#endif

Yeniden arat

case HEADER_CG_ITEM_DROP2:
      if (!ch->IsObserverMode())
        ItemDrop2(ch, c_pData);
      break;
      
Altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
    case HEADER_CG_ITEM_DESTROY:
      if (!ch->IsObserverMode())
        ItemDestroy(ch, c_pData);
      break;
      
    case HEADER_CG_ITEM_SELL:
      if (!ch->IsObserverMode())
        ItemSell(ch, c_pData);
      break;
#endif

Server Source -> game/packet.h Arat : HEADER_CG_ITEM_DROP2 altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
  HEADER_CG_ITEM_DESTROY            = 21,
  HEADER_CG_ITEM_SELL              = 22,
#endif

Tekrar arat: typedef struct command_item_drop2 satır sonuna ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
typedef struct command_item_destroy
{
  BYTE    header;
  TItemPos  Cell;
} TPacketCGItemDestroy;

typedef struct command_item_sell
{
  BYTE    header;
  TItemPos  Cell;
} TPacketCGItemSell;
#endif

Server Source -> game/packet_info.cpp Arat ;

Set(HEADER_CG_ITEM_DROP2,      sizeof(TPacketCGItemDrop2),      "ItemDrop2",       false);

Altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
  Set(HEADER_CG_ITEM_DESTROY,      sizeof(TPacketCGItemDestroy),    "ItemDestroy",       false);
  Set(HEADER_CG_ITEM_SELL,      sizeof(TPacketCGItemSell),      "ItemSell",       false);
#endif
 

sametgkdn

Aktif Üye
Mesaj
55
Beğeni
8
Puan
414
İtem silme sistemiyle ilgili bir sistem ekliyorsun sanırım şu aşağıda bulunan kodlar arasından SendItemSellPacket kısımlarını alabilirsin.

C++:
Client Source -> Locale_inc.h Ekle

#define WJ_NEW_DROP_DIALOG

Client Source -> Packet.h Arat : HEADER_CG_ITEM_DROP2 altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
  HEADER_CG_ITEM_DESTROY            = 21,
  HEADER_CG_ITEM_SELL              = 22,
#endif

Tekrar Arat : typedef struct command_item_drop2

Satır sonuna ekle


#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
typedef struct command_item_destroy
{
  BYTE    header;
  TItemPos  pos;
} TPacketCGItemDestroy;

typedef struct command_item_sell
{
  BYTE    header;
  TItemPos  pos;
} TPacketCGItemSell;
#endif

Client Source -> PythonApplicationModule.cpp Arat ;

#ifdef ENABLE_COSTUME_SYSTEM
PyModule_AddIntConstant(poModule, "ENABLE_COSTUME_SYSTEM",  1);
#else
PyModule_AddIntConstant(poModule, "ENABLE_COSTUME_SYSTEM",  0);
#endif

Altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
PyModule_AddIntConstant(poModule, "WJ_NEW_DROP_DIALOG", 1);
#else
PyModule_AddIntConstant(poModule, "WJ_NEW_DROP_DIALOG", 0);
#endif

Client Source -> PythonNetworkStream.h Arat;

bool SendItemDropPacket(TItemPos pos, DWORD elk); Altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
    bool SendItemDestroyPacket(TItemPos pos);
    bool SendItemSellPacket(TItemPos pos);
#endif

Client Source -> PythonNetworkStreamModule.cpp Arat ;

PyObject* netSendItemDropPacket(PyObject* poSelf, PyObject* poArgs) Satır sonuna ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
PyObject* netSendItemDestroyPacket(PyObject* poSelf, PyObject* poArgs)
{
  TItemPos Cell;

  if (!PyTuple_GetInteger(poArgs, 0, &Cell.cell))
    return Py_BuildException();
  
  CPythonNetworkStream& rkNetStream = CPythonNetworkStream::Instance();
  rkNetStream.SendItemDestroyPacket(Cell);
  
  return Py_BuildNone();
}

PyObject* netSendItemSellPacket(PyObject* poSelf, PyObject* poArgs)
{
  TItemPos Cell;

  if (!PyTuple_GetInteger(poArgs, 0, &Cell.cell))
    return Py_BuildException();
  
  CPythonNetworkStream& rkNetStream = CPythonNetworkStream::Instance();
  rkNetStream.SendItemSellPacket(Cell);
  
  return Py_BuildNone();
}
#endif

Tekrar Arat ; { "SendItemDropPacketNew",        netSendItemDropPacketNew,        METH_VARARGS }, altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
    { "SendItemDestroyPacket",        netSendItemDestroyPacket,        METH_VARARGS },
    { "SendItemSellPacket",          netSendItemSellPacket,          METH_VARARGS },
#endif

Client Source -> PythonNetworkStreamPhaseGameItem.cpp Arat;
bool CPythonNetworkStream::SendItemDropPacketNew(TItemPos pos, DWORD elk, DWORD count) satır sonuna ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
bool CPythonNetworkStream::SendItemDestroyPacket(TItemPos pos)
{
  if (!__CanActMainInstance())
    return true;
  
  TPacketCGItemDestroy itemDestroyPacket;
  itemDestroyPacket.header = HEADER_CG_ITEM_DESTROY;
  itemDestroyPacket.pos = pos;
  
  if (!Send(sizeof(itemDestroyPacket), &itemDestroyPacket))
  {
    Tracen("SendItemDestroyPacket Error");
    return false;
  }
  
  return SendSequence();
}

bool CPythonNetworkStream::SendItemSellPacket(TItemPos pos)
{
  if (!__CanActMainInstance())
    return true;
  
  TPacketCGItemSell itemSellPacket;
  itemSellPacket.header = HEADER_CG_ITEM_SELL;
  itemSellPacket.pos = pos;
  
  if (!Send(sizeof(itemSellPacket), &itemSellPacket))
  {
    Tracen("SendItemSellPacket Error");
    return false;
  }
  
  return SendSequence();
}
#endif
-------------------------------------------------------

Server Source -> common/service.h Ekle;

#define WJ_NEW_DROP_DIALOG

Server Source -> game/char.h Arat : DropItem(TItemPos Cell, BYTE bCount=0); Altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
    bool      DestroyItem(TItemPos Cell);
    bool      SellItem(TItemPos Cell, BYTE bCount=0);
#endif

Server Source -> game/char_item.cpp Arat : bool CHARACTER::DropItem(TItemPos Cell, BYTE bCount) Satır sonuna ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
bool CHARACTER::DestroyItem(TItemPos Cell)
{
  LPITEM item = NULL;
  
  if (!CanHandleItem())
  {
    if (NULL != DragonSoul_RefineWindow_GetOpener())
      ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("강화창을 연 상태에서는 아이템을 옮길 수 없습니다."));
    return false;
  }
  
  if (IsDead())
    return false;
  
  if (!IsValidItemPosition(Cell) || !(item = GetItem(Cell)))
    return false;
  
  if (item->IsExchanging())
    return false;
  
  if (true == item->isLocked())
    return false;
  
#ifdef WJ_SOULBINDING_SYSTEM
  if (item->IsBind() || item->IsUntilBind())
  {
    ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("BIND_ITEM_NOT_DELETE"));
    return false;
  }
#endif

  if (quest::CQuestManager::instance().GetPCForce(GetPlayerID())->IsRunning() == true)
    return false;
  
  if (item->GetCount() <= 0)
    return false;
  
#ifdef WJ_GROWTH_PET_SYSTEM
  if (item->GetVnum() == 55701 || item->GetVnum() == 55702 || item->GetVnum() == 55703 || item->GetVnum() == 55704)
    if (GetNewPetSystem()->IsActivePet())
      return false;
#endif

  SyncQuickslot(QUICKSLOT_TYPE_ITEM, Cell.cell, 1000);
  ITEM_MANAGER::instance().RemoveItem(item);
  ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("ITEM_DESTROY_SUCCES"), item->GetName());
  
  return true;
}

bool CHARACTER::SellItem(TItemPos Cell, BYTE bCount)
{
  LPITEM item = NULL;
  
  if (!CanHandleItem())
  {
    if (NULL != DragonSoul_RefineWindow_GetOpener())
      ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("강화창을 연 상태에서는 아이템을 옮길 수 없습니다."));
    return false;
  }
  
  if (IsDead())
    return false;
  
  if (!IsValidItemPosition(Cell) || !(item = GetItem(Cell)))
    return false;
  
  if (item->IsExchanging())
    return false;
  
  if (true == item->isLocked())
    return false;
  
#ifdef WJ_SOULBINDING_SYSTEM
  if (item->IsBind() || item->IsUntilBind())
  {
    ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("BIND_ITEM_NOT_SELL"));
    return false;
  }
#endif

  if (IS_SET(item->GetAntiFlag(), ITEM_ANTIFLAG_SELL))
  {
    ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("THIS_ITEM_NOT_SELL"));
    return false;
  }
  
  if (quest::CQuestManager::instance().GetPCForce(GetPlayerID())->IsRunning() == true)
    return false;
  
  if (item->GetCount() <= 0)
    return false;
  
#ifdef WJ_GROWTH_PET_SYSTEM
  if (item->GetVnum() == 55701 || item->GetVnum() == 55702 || item->GetVnum() == 55703 || item->GetVnum() == 55704)
    if (GetNewPetSystem()->IsActivePet())
      return false;
#endif

  DWORD dwPrice;
  
  if (bCount == 0 || bCount > item->GetCount())
    bCount = item->GetCount();
  
  dwPrice = item->GetShopBuyPrice();
  
  if (IS_SET(item->GetFlag(), ITEM_FLAG_COUNT_PER_1GOLD))
  {
    if (dwPrice == 0)
      dwPrice = bCount;
    else
      dwPrice = bCount / dwPrice;
  }
  else
    dwPrice *= bCount;
  
  dwPrice /= 5;
  
  DWORD dwTax = 0;
#ifdef ENABLE_NEWSTUFF
  if (g_iTaxes != 0)
    dwTax = dwPrice * g_iTaxes/100;
#endif

  dwPrice -= dwTax;

  const int64_t nTotalMoney = static_cast<int64_t>(GetGold()) + static_cast<int64_t>(dwPrice);
  if (GOLD_MAX <= nTotalMoney)
  {
    sys_err("[OVERFLOW_GOLD] id %u name %s gold %u", GetPlayerID(), GetName(), GetGold());
    ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("20억냥이 초과하여 물품을 팔수 없습니다."));
    return false;
  }
  
  sys_log(0, "SHOP: SELL: %s item name: %s(x%d):%u price: %u", GetName(), item->GetName(), bCount, item->GetID(), dwPrice);
  
#ifdef ENABLE_NEWSTUFF
  if (g_iTaxes > 0)
    ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("판매금액의 %d %% 가 세금으로 나가게됩니다"), g_iTaxes);
#endif
  
  DBManager::instance().SendMoneyLog(MONEY_LOG_SHOP, item->GetVnum(), dwPrice);
  item->SetCount(item->GetCount() - bCount);
  PointChange(POINT_GOLD, dwPrice, false);
  ChatPacket(CHAT_TYPE_INFO, LC_TEXT("ITEM_SELL_SUCCES"), item->GetName());
  
  return true;
}
#endif

Server Source -> game/input.h Arat : ItemDrop2(LPCHARACTER ch, const char * data); Altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
    void    ItemDestroy(LPCHARACTER ch, const char * data);
    void    ItemSell(LPCHARACTER ch, const char * data);
#endif

Server Source -> game/input_main.cpp Arat : void CInputMain::ItemDrop2(LPCHARACTER ch, const char * data) Satır sonuna ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
void CInputMain::ItemDestroy(LPCHARACTER ch, const char * data)
{
  struct command_item_destroy * pinfo = (struct command_item_destroy *) data;
  if (ch)
    ch->DestroyItem(pinfo->Cell);
}

void CInputMain::ItemSell(LPCHARACTER ch, const char * data)
{
  struct command_item_sell * pinfo = (struct command_item_sell *) data;
  if (ch)
    ch->SellItem(pinfo->Cell);
}
#endif

Yeniden arat

case HEADER_CG_ITEM_DROP2:
      if (!ch->IsObserverMode())
        ItemDrop2(ch, c_pData);
      break;
      
Altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
    case HEADER_CG_ITEM_DESTROY:
      if (!ch->IsObserverMode())
        ItemDestroy(ch, c_pData);
      break;
      
    case HEADER_CG_ITEM_SELL:
      if (!ch->IsObserverMode())
        ItemSell(ch, c_pData);
      break;
#endif

Server Source -> game/packet.h Arat : HEADER_CG_ITEM_DROP2 altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
  HEADER_CG_ITEM_DESTROY            = 21,
  HEADER_CG_ITEM_SELL              = 22,
#endif

Tekrar arat: typedef struct command_item_drop2 satır sonuna ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
typedef struct command_item_destroy
{
  BYTE    header;
  TItemPos  Cell;
} TPacketCGItemDestroy;

typedef struct command_item_sell
{
  BYTE    header;
  TItemPos  Cell;
} TPacketCGItemSell;
#endif

Server Source -> game/packet_info.cpp Arat ;

Set(HEADER_CG_ITEM_DROP2,      sizeof(TPacketCGItemDrop2),      "ItemDrop2",       false);

Altına ekle

#ifdef WJ_NEW_DROP_DIALOG
  Set(HEADER_CG_ITEM_DESTROY,      sizeof(TPacketCGItemDestroy),    "ItemDestroy",       false);
  Set(HEADER_CG_ITEM_SELL,      sizeof(TPacketCGItemSell),      "ItemSell",       false);
#endif
Kendi files'ma göre uyarladım ama pek faydalı olmadı bu arada sil sat sistemini de ekleyim daha rahat ilerileriz
 

Dosya Eklentileri

 • Toplu-Sil-Sat.7z
  4,1 KB · Gösterim: 0

Üst