Whistle

Ruhsuz Filozof
Mesaj
9.310
Beğeni
4.425
Puan
2.584
Google tarafından yapılan analizler tüm dünyada basın mensuplarının siber saldırılara karşı uyanık olmalarını öğütlüyor.

Internet kullanımının küresel olarak artması ve çoğu ülke için haberleşmenin vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, beraberinde gittikçe büyüyen bir siber savaş tehdidini de getiriyor. Devletler bu savaşta ülke çıkarlarını korumak için kendi organizasyonlarını oluşturuyor ve internet üzerinde faaliyet gösteren siber suçlulara karşı saldırılarda bulunuyorlar. Ne var ki bu karşı casusluk faaliyetleri sırf suçla mücadeleye yönelik kalmıyor.

Google internet üzerinde çok ciddi bir kontrole sahip, küresel internet ağının çalışmasında kilit rol oynayan DNS sunucularının yaklaşık % 10′u Google tarafından idare ediliyor. Bu da şirkete internet üzerinde sıradankullanıcıların göremediği “derin web” trafiğini ciddi biçimde gözetleme imkanı sunuyor. Google’ın bu gözlemlerden çıkardığı sonuçlar özellikle kişisel hak ve özgürlüklerin korunması açısından pek iç açıcı değil.

Google, dünya üzerindeki ciddi sayıda devletin, siber savaş taktiklerini sadece halklarını korumak için değil, onları baskı altında tutmak için de kullandıklarını ifade ediyor. Yaptıkları son istatistiğe göre, dünya üzerindeki 25 büyük basın kuruluşundan 21 tanesi devamlı olarak devlet destekli siber saldırıların hedefi durumunda. Mesela en son örneklerden biri Vietnam, bu ülkede insan hakları ihlallerini ve ırkçı politikaları eleştiren yayın yapan basın kuruluşlarının, daimi şekilde kendi devletleri tarafından siber saldırıya maruz kaldığını ortaya koymuş.

Bu siber saldırılar çok çeşitli şekillerde ve şiddette gerçekleşebiliyor. Bazı devletler organize internet trolleri kullanarak kendi lehlerine propaganda yapmakla yetiniyorlar. Ancak çoğu zaman iş bununla kalmıyor, basın kuruluşlarının internet sitelerine ve veri tabanı sunucularına karşı çökertme amaçlı saldırılar da oluyor. Hatta belirli gazetecilerin hedef seçilerek bilgisayarlarına girilmesi, ellerindeki dosyaların silinmesi ya da tahrif edilmesi de sıkça yapılan saldırı türlerinden biri. Bazı devletler yasal yollardan sindiremedikleri basın organlarını bu şekilde baskılamayı deniyorlar.

Google bu durumun demokratik haklar ve özgürlükler açısından ciddi bir boyuta ulaştığını bildiriyor ve basın kuruluşlarını daha fazla bilgilenmeleri ve önlem almaları konusunda uyarıyor. Sadece sunucu güvenliğinin artırılmasının yeterli olmadığı vurgulanıyor. Gazeteciler kişisel olarak da IT konusunda bilgilenmeli ve bu saldırılarda kilit rol oynayan “olta atma” (Phishing) türü kişisel saldırılara karşı bilinçli olmalılar.
 

Üst