FreeBSD yerel statik IP atama klavuzu


muhaaliss

Aktif Üye
Mesaj
23
Beğeni
29
Puan
295
Merhaba, kurulumunu gerçekleştirdiğiniz FreeBSD ağ bağlantısı sağlamak için bir IP adresine ihtiyaç duyar, ister DHCP sunucusu üzerinden otomatik olarak isterseniz yerel statik olarak elle bir IP ataması yapabilirsiniz. Bu rehber FreeBSD yerel statik IPv4 IP atamayı anlatıyor.

Ön hazırlık:
1. adım:
Ana makina IP adresimizi öğrenmek için CMD açalım
CMD:
ipconfig

örnek:
ipconfig:
C:\Users\XXX>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::60da:a011:5278:c9fa%11
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1

IPv4 kullanacağımız için ana makine IP adresimiz IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100 yazan satır oluyor.

Uygulama:
1. adım:
Bağdaştırıcı adını öğrenelim.
ifconfig:
em0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    options=9b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM>
    ether 00:50:56:3b:d2:33
    inet 192.168.0.24 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
    nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
    media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>)
    status: active
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
    options=600003<RXCSUM,TXCSUM,RXCSUM_IPV6,TXCSUM_IPV6>
    inet6 ::1 prefixlen 128
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x2
    inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
    nd6 options=21<PERFORMNUD,AUTO_LINKLOCAL>

Benim bağdaştırıcı adım em0

2. adım
rc.conf dosyasını açalım
rc.conf:
ee /etc/rc.conf

örnek:
rc.conf:
hostname="freebsd.home"
  keymap="tr.iso9.q.kbd"
  ifconfig_em0="DHCP"
  sshd_enable="YES"
  # Set dumpdev to "AUTO" to enable crash dumps, "NO" to disable
  dumpdev="AUTO"
  mysql_enable="YES"

buradaki
Kod:
 ifconfig_em0="DHCP"

DHCP yazan yere
Kod:
inet 192.168.0.23 netmask 255.255.255.0

0.23 olan yerleri ön hazırlık aşamasında öğrendiğimiz ip adresimize göre düzenliyoruz. Uyarı sakın aynı yapmayın farklı bir değer girin kullanılmadığından emin olduğunuz bir IP girmeniz önemli.

3. adım
restart:
/etc/rc.d/netif restart && /etc/rc.d/routing restart
 

Üst