Firmaların Sizlere Fatura Kesmemesi Sonucunda Alabilecekleri Cezai Yaptırımlar Hk.


Aksugillerden

Moderator
Mesaj
106
Beğeni
312
Puan
804
Fatura vermeme ve almamanın cezası

Fatura düzenlememenin cezası, faturada yazılması gereken tutarın yüzde 10’u kadardır. Fatura düzenlenir ancak tutar eksik yazılırsa kesilecek ceza, tutar farkı üzerinden hesaplanır.

2021 yılında düzenlenmesi gereken her bir fatura için kesilecek asgari ceza tutarı, fatura tutarına bakılmaksızın, 380 lira. Bu tutar 2020 yılında 350 liraydı.

Fatura düzenlememe fiili için var olan alt sınır yanında, bir de üst sınır var. 2021 yılında toplam ceza üst sınırı 190.000 lira. Bu tutar 2020 yılında 180.000 liraydı.

Vergi Usul Kanunu, fatura vermeyenler ile almak zorunda olmasına rağmen fatura almayanları aynı ölçüde cezalandırıyor. Yukarıdaki cezalar fatura almayanlar için de geçerli.

Gerçek kişi tüketiciler, Vergi Usul Kanunu’nda fatura almak zorunda olanlar arasında sayılmış değil. Buna rağmen, fatura almayanlara uygulanacak cezaların düzenlendiği maddede, fatura almayan tüketiciler için de özel usulsüzlük cezası öngörülmüş. Bunlara kesilecek ceza, yukarıda fatura almak zorunda olanlar için ifade edilen cezanın beşte biri kadar.

Bu arada, fatura düzenleme sınırını da hatırlatmak gerekirse, 2021 yılında geçerli olan tutar 1.500 lira.

Levha bulundurma veya asma zorunluluğuna uyulmaması

Levha bulundurma veya asma zorunluluğuna uymayanlara 2021 yılında verilecek ceza 380 lira. Bu tutar 2020 yılında 350 liraydı.


Nakit tahsilat ve ödemeye 1.900.000 TL`ye kadar ceza

Alışverişlerde 7.000 TL`yi aşan ödeme ve tahsilatların, nakit ödenmesi veya tahsil edilmesi yasak.
Tahsilat ve ödemelerin, banka aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bu yasağa uymayanlara, tahsil ettiği ya da ödediği tutarın yüzde 5`i oranında “özel usulsüzlük cezası“ kesilecek. Ancak kesilecek cezanın 1.900.000 TL`yi aşamayacak (VUK Mük. Md. 355).


Kaçakçılık cezası ve hapis

Vergi kaçakçılığı suçu işleyenlere;
- Hesaplanan verginin “üç katı“ vergi zıyaı cezası kesilecek.
- Defter ve kayıtlarda muhasebe hilesi yapanlara, defter ve kayıtları tahrif edenlere veya gizleyenlere, muhteviyatı (kapsamı) itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen ya da kullananlara “18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası“ uygulanacak. 2 yıla kadar olan hapis cezaları ertelenebilecek.
- Sahte belge düzenleyenlere ya da kullananlara, “üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası“ uygulanacak.
Bu ceza paraya çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek.


Vergi borcunu ödemeyenlere gecikme zammı


Vergi borcunu vadesinde ödemeyenlere, vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı yüzde 1.6 “gecikme zammı“ uygulanacak. Ay
kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanacak.

Buradaki cezalara 1 Ocak 2021 yılı itibaren geçerli olan cezalardır.
 

Üst