Yardım build ederken hata

Konu sahibi bu konuda soru soruyor. Sorusu ile ilgili bilgisi olanların yanıtlamasını bekliyor.

mt2go2

MT Üye
MT Üye
Mesaj
187
Beğeni
78
Puan
464
hatayı düzeltmemde yardımcı olurmusunuzScreenshot_3.png
 
Son düzenleme:

mt2go2

MT Üye
MT Üye
Mesaj
187
Beğeni
78
Puan
464
pkg install openssl, eğer hala hata vermeye devam ederse makefileden ilgili kısımlardan ssl kaldırıp yeniden dene
bunları yaptım yine aynı hata devam etti :D

makefilede bu ekli

# CShield
INCDIR += -I../../../Extern/cshieldLib/include
LIBS += ../../../Extern/cshieldLib/lib/libcshieldLib.a ../../../Extern/cshieldLib/lib/libcurl.a ../../../Extern/cshieldLib/lib/libnghttp2.a -lssl -lcrypto -lz -lpthread
 

mt2go2

MT Üye
MT Üye
Mesaj
187
Beğeni
78
Puan
464
Makefile yükler misin
ava2 filesdan cshield sökmek istedim bu hatayı aldım source extern ekli.

C++:
CXX = g++10

GAME_VERSION := $(shell cat ../../__REVISION__)

GccMajorVersion := $(shell expr `$(CXX) -dumpversion | cut -f1 -d.`)
GccMinorVersion := $(shell expr `$(CXX) -dumpversion | cut -f2 -d.`)
GccMinorEGT8 := $(shell expr $(GccMinorVersion) \>= 8)

INCDIR =
LIBDIR =
BINDIR = ..
OBJDIR = .obj
$(shell if [ ! -d $(OBJDIR) ]; then mkdir $(OBJDIR); fi)

## LIST OF CONSTANTS BEGIN
ENABLE_GOOGLE_TEST = 0
ENABLE_HSHIELD_SYSTEM = 0
ENABLE_XTRAP_SYSTEM = 0
ENABLE_LUA_5_VERSION = 0
ENABLE_GCC_AUTODEPEND = 1
ENABLE_STATIC = 0
## LIST OF CONSTANTS END

# Depend Path File
ifneq ($(ENABLE_GCC_AUTODEPEND), 1)
DEPFILE = Depend
endif

# Standard Libraries
LIBS = -lm -lmd

# Project Flags
CFLAGS = -m32 -g -Wall -O2 -pipe -fexceptions -fno-strict-aliasing -pthread -D_THREAD_SAFE -DNDEBUG
CFLAGS += -Wno-deprecated-declarations -Wno-nonnull-compare -Wno-deprecated-declarations -Wno-array-bounds -Wno-address
CFLAGS += -Wno-int-in-bool-context -Wno-format-truncation -Wno-stringop-truncation -Wno-sign-compare
CXXFLAGS = -std=c++20 -Wl,-rpath=/usr/local/lib/gcc10

ifeq ($(ENABLE_STATIC), 1)
CFLAGS += -static
endif

ifeq ($(GccMinorEGT8), 1)
CFLAGS += -Wno-unused-local-typedefs
endif

# FreeBSD stack protector
CFLAGS += -fstack-protector-all

# Version defines
CFLAGS += -D__USER__=\"$(USER)\" -D__HOSTNAME__=\"$(HOSTNAME)\" -D__PWD__=\"$(PWD)\" -D__GAME_VERSION__=\"$(GAME_VERSION)\"

# Boost
INCDIR += -I../../../Extern/include/boost

# CShield
INCDIR += -I../../../Extern/cshieldLib/include
LIBS += ../../../Extern/cshieldLib/lib/libcshieldLib.a ../../../Extern/cshieldLib/lib/libcurl.a ../../../Extern/cshieldLib/lib/libnghttp2.a -lssl -lcrypto -lz -lpthread


# DevIL
INCDIR += -I../../../Extern/include/IL
LIBS += ../../../Extern/lib/libIL.a\
    ../../../Extern/lib/libjasper.a\
    ../../../Extern/lib/libpng.a\
    ../../../Extern/lib/libtiff.a\
    ../../../Extern/lib/libjbig.a\
    ../../../Extern/lib/libmng.a\
    /usr/lib/liblzma.a\
    ../../../Extern/lib/liblcms.a\
    ../../../Extern/lib/libjpeg.a

# MySQL
INCDIR += -I/usr/local/include/mysql
LIBS += /usr/local/lib/mysql/libmariadbclient.a /usr/lib/libz.a

# CryptoPP
LIBS += ../../../Extern/lib/libcryptopp.a

# GTest
ifeq ($(ENABLE_GOOGLE_TEST), 1)
LIBS += /usr/local/lib/libgtest.a
CFLAGS += -DENABLE_GOOGLE_TEST
endif

# HackShield
ifeq ($(ENABLE_HSHIELD_SYSTEM), 1)
INCDIR += -I../../libhackshield/include
CFLAGS += -DENABLE_HSHIELD_SYSTEM
endif

# XTrap
ifeq ($(ENABLE_XTRAP_SYSTEM), 1)
INCDIR += -I../../libxtrap/include
CFLAGS += -DENABLE_XTRAP_SYSTEM
endif

# OpenSSL
INCDIR += -I/usr/include
LIBS += -lssl -lcrypto
# LIBS += /usr/lib/libssl.a

# Lua
CFLAGS += -DENABLE_LUA_5_VERSION=ENABLE_LUA_5_VERSION
ifeq ($(ENABLE_LUA_5_VERSION), 2)
INCDIR += -I../../liblua/5.2/install/include
LIBDIR += -L../../liblua/5.2/install/lib
LIBS += ../../liblua/5.2/install/lib/liblua.a
else
INCDIR += -I../../liblua/5.0/include
LIBDIR += -L../../liblua/5.0/lib
LIBS += ../../liblua/5.0/lib/liblua.a ../../liblua/5.0/lib/liblualib.a
endif

# Project Libraries
INCDIR += -I../../../Extern/include
INCDIR += -I/usr/local/include
LIBDIR += -L/usr/local/lib

LIBDIR += -L../../libthecore/lib -L../../libpoly -L../../libsql -L../../libgame/lib
LIBS += -lthecore -lpoly -lsql -lgame

# PROJECT_SRC_FILES BEGIN
MAINCPP = main.cpp

CFILE  = minilzo.c

CPPFILE = BattleArena.cpp FSM.cpp MarkConvert.cpp MarkImage.cpp MarkManager.cpp OXEvent.cpp TrafficProfiler.cpp ani.cpp\
     arena.cpp banword.cpp battle.cpp blend_item.cpp block_country.cpp buffer_manager.cpp building.cpp castle.cpp\
     char.cpp char_affect.cpp char_battle.cpp char_change_empire.cpp char_horse.cpp char_item.cpp char_manager.cpp\
     char_quickslot.cpp char_resist.cpp char_skill.cpp char_state.cpp PetSystem.cpp cmd.cpp cmd_emotion.cpp cmd_general.cpp\
     cmd_gm.cpp cmd_oxevent.cpp config.cpp constants.cpp crc32.cpp cube.cpp db.cpp desc.cpp\
     desc_client.cpp desc_manager.cpp desc_p2p.cpp dev_log.cpp dungeon.cpp empire_text_convert.cpp entity.cpp\
     entity_view.cpp event.cpp event_queue.cpp exchange.cpp file_loader.cpp fishing.cpp gm.cpp guild.cpp\
     guild_manager.cpp guild_war.cpp horse_rider.cpp horsename_manager.cpp input.cpp input_auth.cpp input_db.cpp\
     input_login.cpp input_main.cpp input_p2p.cpp input_teen.cpp input_udp.cpp ip_ban.cpp\
     item.cpp item_addon.cpp item_attribute.cpp item_manager.cpp item_manager_idrange.cpp locale.cpp\
     locale_service.cpp log.cpp login_data.cpp lzo_manager.cpp marriage.cpp matrix_card.cpp\
     messenger_manager.cpp mining.cpp mob_manager.cpp monarch.cpp motion.cpp over9refine.cpp p2p.cpp packet_info.cpp\
     party.cpp passpod.cpp pcbang.cpp polymorph.cpp priv_manager.cpp pvp.cpp\
     questevent.cpp questlua.cpp questlua_affect.cpp questlua_arena.cpp questlua_ba.cpp questlua_building.cpp\
     questlua_danceevent.cpp questlua_dungeon.cpp questlua_forked.cpp questlua_game.cpp questlua_global.cpp\
     questlua_guild.cpp questlua_horse.cpp questlua_pet.cpp questlua_item.cpp questlua_marriage.cpp questlua_mgmt.cpp\
     questlua_monarch.cpp questlua_npc.cpp questlua_oxevent.cpp questlua_party.cpp questlua_pc.cpp\
     questlua_quest.cpp questlua_target.cpp questmanager.cpp questnpc.cpp questpc.cpp\
     refine.cpp regen.cpp safebox.cpp sectree.cpp sectree_manager.cpp sequence.cpp shop.cpp\
     skill.cpp start_position.cpp target.cpp text_file_loader.cpp trigger.cpp utils.cpp vector.cpp war_map.cpp\
     wedding.cpp xmas_event.cpp version.cpp panama.cpp threeway_war.cpp map_location.cpp auth_brazil.cpp\
     BlueDragon.cpp BlueDragon_Binder.cpp DragonLair.cpp questlua_dragonlair.cpp\
     HackShield.cpp HackShield_Impl.cpp char_hackshield.cpp skill_power.cpp affect.cpp\
     SpeedServer.cpp questlua_speedserver.cpp XTrapManager.cpp\
     FileMonitor_FreeBSD.cpp ClientPackageCryptInfo.cpp cipher.cpp\
     buff_on_attributes.cpp dragon_soul_table.cpp DragonSoul.cpp\
     group_text_parse_tree.cpp char_dragonsoul.cpp questlua_dragonsoul.cpp\
     shop_manager.cpp shopEx.cpp item_manager_read_tables.cpp shutdown_manager.cpp\
     questlua_dnd.cpp
# PROJECT_SRC_FILES END

# PROJECT_OBJ_FILES BEGIN
COBJS  = $(CFILE:%.c=$(OBJDIR)/%.o)
CPPOBJS  = $(CPPFILE:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o)
ifeq ($(ENABLE_GCC_AUTODEPEND), 1)
CDEPS  = $(COBJS:%.o=%.d)
CPPDEPS  = $(CPPOBJS:%.o=%.d)
endif

MAINOBJ = $(MAINCPP:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o)
ifeq ($(ENABLE_GCC_AUTODEPEND), 1)
MAINDEPS = $(MAINOBJ:%.o=%.d)
endif

# PROJECT_OBJ_FILES END

# Target Paths
MAIN_TARGET = $(BINDIR)/game_r$(GAME_VERSION)

default: $(MAIN_TARGET)
test: $(TEST_TARGET)

$(OBJDIR)/%.o: %.c
  @echo compiling $<
  @$(CXX) $(CFLAGS) $(INCDIR) -c $< -o [email protected]
ifeq ($(ENABLE_GCC_AUTODEPEND), 1)
  @$(CXX) -MM -MG -MP $(CFLAGS) $(INCDIR) -c $< -o $(OBJDIR)/$*.d
  @sed -i '' -e's/$*.o:/$(OBJDIR)\/$*.o:/g' $(OBJDIR)/$*.d
endif

$(OBJDIR)/%.o: %.cpp
  @echo compiling $<
  @$(CXX) $(CFLAGS) $(CXXFLAGS) $(INCDIR) -c $< -o [email protected]
ifeq ($(ENABLE_GCC_AUTODEPEND), 1)
  @$(CXX) -MM -MG -MP $(CFLAGS) $(CXXFLAGS) $(INCDIR) -c $< -o $(OBJDIR)/$*.d
  @sed -i '' -e's/$*.o:/$(OBJDIR)\/$*.o:/g' $(OBJDIR)/$*.d
endif

limit_time:
  @echo update limit time
  @python update_limit_time.py

$(MAIN_TARGET): $(CPPOBJS) $(COBJS) $(MAINOBJ)
  @echo linking $(MAIN_TARGET)
  @$(CXX) $(CFLAGS) $(CXXFLAGS) $(LIBDIR) $(COBJS) $(CPPOBJS) $(MAINOBJ) $(LIBS) -o $(MAIN_TARGET)

symlink:
  @ln -fs game_r$(GAME_VERSION) $(BINDIR)/game_symlink

strip:
  @cp $(MAIN_TARGET) $(BINDIR)/game_r
  @strip $(BINDIR)/game_r

clean:
  @echo cleaning $(MAIN_TARGET) $(OBJDIR)
  @rm -f $(COBJS) $(CPPOBJS) $(MAINOBJ)
ifeq ($(ENABLE_GCC_AUTODEPEND), 1)
  @rm -f $(CDEPS) $(CPPDEPS) $(MAINDEPS)
endif
  @rm -f $(BINDIR)/game_r* $(BINDIR)/test_r* $(BINDIR)/conv

dep:
ifeq ($(ENABLE_GCC_AUTODEPEND), 1)
  @echo "Note: gcc autodepend is autodetected, so target dep skipped"
else
  makedepend -f $(DEPFILE) $(INCDIR) -I/usr/include/c++/3.3 -I/usr/include/c++/4.2 -p$(OBJDIR)/ $(CPPFILE) $(CFILE) $(MAINCPP) $(TESTCPP) 2> /dev/null > $(DEPFILE)
endif

# AUTO_DEPEND_CHECK BEGIN
ifeq ($(ENABLE_GCC_AUTODEPEND), 1)
sinclude $(CDEPS)
sinclude $(CPPDEPS)
sinclude $(MAINDEPS)
else
sinclude $(DEPFILE)
endif
# AUTO_DEPEND_CHECK END
 

Kaiser

⋞ 〈 ☪ 〉 ⋟
Site yetkilisi
Yönetici
Geliştirici
Yardımsever Üye
Yazar
Mesaj
3.126
Beğeni
2.786
Puan
1.849
ava2 filesdan cshield sökmek istedim bu hatayı aldım source extern ekli.

C++:
CXX = g++10

GAME_VERSION := $(shell cat ../../__REVISION__)

GccMajorVersion := $(shell expr `$(CXX) -dumpversion | cut -f1 -d.`)
GccMinorVersion := $(shell expr `$(CXX) -dumpversion | cut -f2 -d.`)
GccMinorEGT8 := $(shell expr $(GccMinorVersion) \>= 8)

INCDIR =
LIBDIR =
BINDIR = ..
OBJDIR = .obj
$(shell if [ ! -d $(OBJDIR) ]; then mkdir $(OBJDIR); fi)

## LIST OF CONSTANTS BEGIN
ENABLE_GOOGLE_TEST = 0
ENABLE_HSHIELD_SYSTEM = 0
ENABLE_XTRAP_SYSTEM = 0
ENABLE_LUA_5_VERSION = 0
ENABLE_GCC_AUTODEPEND = 1
ENABLE_STATIC = 0
## LIST OF CONSTANTS END

# Depend Path File
ifneq ($(ENABLE_GCC_AUTODEPEND), 1)
DEPFILE = Depend
endif

# Standard Libraries
LIBS = -lm -lmd

# Project Flags
CFLAGS = -m32 -g -Wall -O2 -pipe -fexceptions -fno-strict-aliasing -pthread -D_THREAD_SAFE -DNDEBUG
CFLAGS += -Wno-deprecated-declarations -Wno-nonnull-compare -Wno-deprecated-declarations -Wno-array-bounds -Wno-address
CFLAGS += -Wno-int-in-bool-context -Wno-format-truncation -Wno-stringop-truncation -Wno-sign-compare
CXXFLAGS = -std=c++20 -Wl,-rpath=/usr/local/lib/gcc10

ifeq ($(ENABLE_STATIC), 1)
CFLAGS += -static
endif

ifeq ($(GccMinorEGT8), 1)
CFLAGS += -Wno-unused-local-typedefs
endif

# FreeBSD stack protector
CFLAGS += -fstack-protector-all

# Version defines
CFLAGS += -D__USER__=\"$(USER)\" -D__HOSTNAME__=\"$(HOSTNAME)\" -D__PWD__=\"$(PWD)\" -D__GAME_VERSION__=\"$(GAME_VERSION)\"

# Boost
INCDIR += -I../../../Extern/include/boost

# CShield
INCDIR += -I../../../Extern/cshieldLib/include
LIBS += ../../../Extern/cshieldLib/lib/libcshieldLib.a ../../../Extern/cshieldLib/lib/libcurl.a ../../../Extern/cshieldLib/lib/libnghttp2.a -lssl -lcrypto -lz -lpthread


# DevIL
INCDIR += -I../../../Extern/include/IL
LIBS += ../../../Extern/lib/libIL.a\
    ../../../Extern/lib/libjasper.a\
    ../../../Extern/lib/libpng.a\
    ../../../Extern/lib/libtiff.a\
    ../../../Extern/lib/libjbig.a\
    ../../../Extern/lib/libmng.a\
    /usr/lib/liblzma.a\
    ../../../Extern/lib/liblcms.a\
    ../../../Extern/lib/libjpeg.a

# MySQL
INCDIR += -I/usr/local/include/mysql
LIBS += /usr/local/lib/mysql/libmariadbclient.a /usr/lib/libz.a

# CryptoPP
LIBS += ../../../Extern/lib/libcryptopp.a

# GTest
ifeq ($(ENABLE_GOOGLE_TEST), 1)
LIBS += /usr/local/lib/libgtest.a
CFLAGS += -DENABLE_GOOGLE_TEST
endif

# HackShield
ifeq ($(ENABLE_HSHIELD_SYSTEM), 1)
INCDIR += -I../../libhackshield/include
CFLAGS += -DENABLE_HSHIELD_SYSTEM
endif

# XTrap
ifeq ($(ENABLE_XTRAP_SYSTEM), 1)
INCDIR += -I../../libxtrap/include
CFLAGS += -DENABLE_XTRAP_SYSTEM
endif

# OpenSSL
INCDIR += -I/usr/include
LIBS += -lssl -lcrypto
# LIBS += /usr/lib/libssl.a

# Lua
CFLAGS += -DENABLE_LUA_5_VERSION=ENABLE_LUA_5_VERSION
ifeq ($(ENABLE_LUA_5_VERSION), 2)
INCDIR += -I../../liblua/5.2/install/include
LIBDIR += -L../../liblua/5.2/install/lib
LIBS += ../../liblua/5.2/install/lib/liblua.a
else
INCDIR += -I../../liblua/5.0/include
LIBDIR += -L../../liblua/5.0/lib
LIBS += ../../liblua/5.0/lib/liblua.a ../../liblua/5.0/lib/liblualib.a
endif

# Project Libraries
INCDIR += -I../../../Extern/include
INCDIR += -I/usr/local/include
LIBDIR += -L/usr/local/lib

LIBDIR += -L../../libthecore/lib -L../../libpoly -L../../libsql -L../../libgame/lib
LIBS += -lthecore -lpoly -lsql -lgame

# PROJECT_SRC_FILES BEGIN
MAINCPP = main.cpp

CFILE  = minilzo.c

CPPFILE = BattleArena.cpp FSM.cpp MarkConvert.cpp MarkImage.cpp MarkManager.cpp OXEvent.cpp TrafficProfiler.cpp ani.cpp\
     arena.cpp banword.cpp battle.cpp blend_item.cpp block_country.cpp buffer_manager.cpp building.cpp castle.cpp\
     char.cpp char_affect.cpp char_battle.cpp char_change_empire.cpp char_horse.cpp char_item.cpp char_manager.cpp\
     char_quickslot.cpp char_resist.cpp char_skill.cpp char_state.cpp PetSystem.cpp cmd.cpp cmd_emotion.cpp cmd_general.cpp\
     cmd_gm.cpp cmd_oxevent.cpp config.cpp constants.cpp crc32.cpp cube.cpp db.cpp desc.cpp\
     desc_client.cpp desc_manager.cpp desc_p2p.cpp dev_log.cpp dungeon.cpp empire_text_convert.cpp entity.cpp\
     entity_view.cpp event.cpp event_queue.cpp exchange.cpp file_loader.cpp fishing.cpp gm.cpp guild.cpp\
     guild_manager.cpp guild_war.cpp horse_rider.cpp horsename_manager.cpp input.cpp input_auth.cpp input_db.cpp\
     input_login.cpp input_main.cpp input_p2p.cpp input_teen.cpp input_udp.cpp ip_ban.cpp\
     item.cpp item_addon.cpp item_attribute.cpp item_manager.cpp item_manager_idrange.cpp locale.cpp\
     locale_service.cpp log.cpp login_data.cpp lzo_manager.cpp marriage.cpp matrix_card.cpp\
     messenger_manager.cpp mining.cpp mob_manager.cpp monarch.cpp motion.cpp over9refine.cpp p2p.cpp packet_info.cpp\
     party.cpp passpod.cpp pcbang.cpp polymorph.cpp priv_manager.cpp pvp.cpp\
     questevent.cpp questlua.cpp questlua_affect.cpp questlua_arena.cpp questlua_ba.cpp questlua_building.cpp\
     questlua_danceevent.cpp questlua_dungeon.cpp questlua_forked.cpp questlua_game.cpp questlua_global.cpp\
     questlua_guild.cpp questlua_horse.cpp questlua_pet.cpp questlua_item.cpp questlua_marriage.cpp questlua_mgmt.cpp\
     questlua_monarch.cpp questlua_npc.cpp questlua_oxevent.cpp questlua_party.cpp questlua_pc.cpp\
     questlua_quest.cpp questlua_target.cpp questmanager.cpp questnpc.cpp questpc.cpp\
     refine.cpp regen.cpp safebox.cpp sectree.cpp sectree_manager.cpp sequence.cpp shop.cpp\
     skill.cpp start_position.cpp target.cpp text_file_loader.cpp trigger.cpp utils.cpp vector.cpp war_map.cpp\
     wedding.cpp xmas_event.cpp version.cpp panama.cpp threeway_war.cpp map_location.cpp auth_brazil.cpp\
     BlueDragon.cpp BlueDragon_Binder.cpp DragonLair.cpp questlua_dragonlair.cpp\
     HackShield.cpp HackShield_Impl.cpp char_hackshield.cpp skill_power.cpp affect.cpp\
     SpeedServer.cpp questlua_speedserver.cpp XTrapManager.cpp\
     FileMonitor_FreeBSD.cpp ClientPackageCryptInfo.cpp cipher.cpp\
     buff_on_attributes.cpp dragon_soul_table.cpp DragonSoul.cpp\
     group_text_parse_tree.cpp char_dragonsoul.cpp questlua_dragonsoul.cpp\
     shop_manager.cpp shopEx.cpp item_manager_read_tables.cpp shutdown_manager.cpp\
     questlua_dnd.cpp
# PROJECT_SRC_FILES END

# PROJECT_OBJ_FILES BEGIN
COBJS  = $(CFILE:%.c=$(OBJDIR)/%.o)
CPPOBJS  = $(CPPFILE:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o)
ifeq ($(ENABLE_GCC_AUTODEPEND), 1)
CDEPS  = $(COBJS:%.o=%.d)
CPPDEPS  = $(CPPOBJS:%.o=%.d)
endif

MAINOBJ = $(MAINCPP:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o)
ifeq ($(ENABLE_GCC_AUTODEPEND), 1)
MAINDEPS = $(MAINOBJ:%.o=%.d)
endif

# PROJECT_OBJ_FILES END

# Target Paths
MAIN_TARGET = $(BINDIR)/game_r$(GAME_VERSION)

default: $(MAIN_TARGET)
test: $(TEST_TARGET)

$(OBJDIR)/%.o: %.c
  @echo compiling $<
  @$(CXX) $(CFLAGS) $(INCDIR) -c $< -o [email protected]
ifeq ($(ENABLE_GCC_AUTODEPEND), 1)
  @$(CXX) -MM -MG -MP $(CFLAGS) $(INCDIR) -c $< -o $(OBJDIR)/$*.d
  @sed -i '' -e's/$*.o:/$(OBJDIR)\/$*.o:/g' $(OBJDIR)/$*.d
endif

$(OBJDIR)/%.o: %.cpp
  @echo compiling $<
  @$(CXX) $(CFLAGS) $(CXXFLAGS) $(INCDIR) -c $< -o [email protected]
ifeq ($(ENABLE_GCC_AUTODEPEND), 1)
  @$(CXX) -MM -MG -MP $(CFLAGS) $(CXXFLAGS) $(INCDIR) -c $< -o $(OBJDIR)/$*.d
  @sed -i '' -e's/$*.o:/$(OBJDIR)\/$*.o:/g' $(OBJDIR)/$*.d
endif

limit_time:
  @echo update limit time
  @python update_limit_time.py

$(MAIN_TARGET): $(CPPOBJS) $(COBJS) $(MAINOBJ)
  @echo linking $(MAIN_TARGET)
  @$(CXX) $(CFLAGS) $(CXXFLAGS) $(LIBDIR) $(COBJS) $(CPPOBJS) $(MAINOBJ) $(LIBS) -o $(MAIN_TARGET)

symlink:
  @ln -fs game_r$(GAME_VERSION) $(BINDIR)/game_symlink

strip:
  @cp $(MAIN_TARGET) $(BINDIR)/game_r
  @strip $(BINDIR)/game_r

clean:
  @echo cleaning $(MAIN_TARGET) $(OBJDIR)
  @rm -f $(COBJS) $(CPPOBJS) $(MAINOBJ)
ifeq ($(ENABLE_GCC_AUTODEPEND), 1)
  @rm -f $(CDEPS) $(CPPDEPS) $(MAINDEPS)
endif
  @rm -f $(BINDIR)/game_r* $(BINDIR)/test_r* $(BINDIR)/conv

dep:
ifeq ($(ENABLE_GCC_AUTODEPEND), 1)
  @echo "Note: gcc autodepend is autodetected, so target dep skipped"
else
  makedepend -f $(DEPFILE) $(INCDIR) -I/usr/include/c++/3.3 -I/usr/include/c++/4.2 -p$(OBJDIR)/ $(CPPFILE) $(CFILE) $(MAINCPP) $(TESTCPP) 2> /dev/null > $(DEPFILE)
endif

# AUTO_DEPEND_CHECK BEGIN
ifeq ($(ENABLE_GCC_AUTODEPEND), 1)
sinclude $(CDEPS)
sinclude $(CPPDEPS)
sinclude $(MAINDEPS)
else
sinclude $(DEPFILE)
endif
# AUTO_DEPEND_CHECK END
Eğer cshield ekledikten sonra bu hatayı aldıysan sorun makefile kaynaklı olabilir.
Ava2 makefile ile senin makefile dosyanı karşılaştır, openssl den önce veya sonra olmasına dikkat et.
 

MT2Dev

Aktif Üye
Üye
Mesaj
30
Beğeni
31
Puan
669
LD aşamasında libssl.a dosyasını bulamıyor gibi gözüküyor, libssl.a dosyasını makefileda belirtilen lib konumuna atıp başındaki yorumu kaldırıp (#) tekrar dener misin, ondan kaynaklı olabilir.
 

Üst